Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
· Artykuły
· Informacje
« Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Wybrana informacja - archiwum  

Powrót

: Unia EuropejskaZarządzanie
     Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw

Unia Europejska Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw określa ramy funkcjonowania MŚP w Unii Europejskiej. Stanowi ona podstawowy dokument wytyczający politykę Unii wobec małych i średnich firm. Została zatwierdzona przez Radę Unii Europejskiej w czerwcu 2000 roku.
Celem wynikającym z karty jest stworzenie jak najlepszego otoczenia dla funkcjonowania MŚP. Ważne jest by założenia zawarte w Karcie były realizowane na szczeblu lokalnym.
Procedurę Best wprowadzono w Unii Europejskiej w grudniu 2000 roku, w celu wymiany doświadczeń pomiędzy państwami, odnośnie wprowadzania postanowień Karty. W 2001 roku Komisja Europejska uruchomiła 11 projektów w ramach procedury BEST.
W kwietniu 2002 roku państwa kandydujące do Unii Europejskiej podpisały w Maribor deklarację zobowiązującą się do wprowadzania postanowień Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw. Deklaracja nosiła nazwę CC BEST - Candidate Countries Business Environment Simplification Task Force.

Każdego roku opracowywane są raporty odnośnie realizacji postanowień Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw. Corocznie odbywają się również konferencje dotyczące Karty. Więcej info:
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/index_en.htm


06-09-12

 Napisz do nas   •  1 strona