Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
· Artykuły
· Informacje
« Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Wybrana informacja - archiwum  

Powrót

Rynki wschodnieEksport
     Nie rezygnować z rynków wschodnich

Wyraźny wzrost eksportu artykułów rolno-spożywczych na rynki unijne nie może odwracać uwagi producentów i eksporterów od rynków wschodnich. Jest to jeden z głównych wniosków konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Klub Eksportera przy współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

W przyjętym stanowisku postuluje się m.in. doskonalenie systemu finansowych instrumentów wspierania eksportu artykułów rolno-spożywczych w celu podniesienia ich konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Postulat ten odnosi się do uproszczenia procedur, poprawy poziomu poręczeń, gwarancji i ubezpieczeń. Dobrym krokiem w tym kierunku są działania KUKE, która ubezpiecza należności eksportowe realizowane na warunkach kredytowych i udziela ochrony ubezpieczeniowej na wypadek braku płatności z tytułu ryzyka handlowego i politycznego. Ubezpieczenia transakcji krótkoterminowych z partnerami rosyjskimi wyniosły w ub. roku 157,5 miliona USD.

Niekorzystnie na rozwój eksportu w ogóle, a artykułów rolno-spożywczych na rynki wschodnie w szczególności wpływają wahania kursu walutowego, dlatego apelowano o przyspieszenie prac związanych z przystąpieniem Polski do strefy euro, mimo iż wszyscy zdają sobie sprawę, że nie jest to sprawa prosta, gdyż wiąże się z deficytem budżetowym państwa, a jego wielkość zależy od kondycji całej gospodarki.
05-04-11 Rynki Zagraniczne

 


Napisz do nas   •  1 strona