Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
· Artykuły
· Informacje
« Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Wybrana informacja - archiwum  

Powrót

: Unia EuropejskaPolityka
     Lizbońskie cele Unii Europejskiej

Unia Europejska W cztery lata po opracowaniu unijnej strategii w Lizbonie w 2000 roku, Bruksela ocenia jej realizację jako zbyt wolną. Przypominamy, że głównym celem tej strategii było przekształcanie Europy w najbardziej konkurencyjny rynek na świecie.

Opracowany dokument ma służyć jako baza do dyskusji podczas unijnego szczytu 25 i 26 marca 2004 roku.

Warto przypomnieć podstawowy kierunek rozwoju Unii. Ambitnym celem Komisji Europejskiej, zakreślonym w Lizbonie w marcu 2000 roku, jest: uczynić z Unii Europejskiej, do końca 2010 roku, najbardziej dynamiczny i najbardziej konkurencyjny na świecie obszar ekonomiczny oparty na wiedzy. W tym celu realizowanych jest szereg programów. Gospodarka Polski uczestnicząca w tych programach niewątpliwie wiele skorzysta.
W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że oprócz walki konkurencyjnej, w ramach globalizacji, pomiędzy wielkimi obszarami ekonomicznymi Ameryki, Europy i Azji, istnieje walka konkurencyjna pomiędzy przedsiębiorstwami wewnątrz Unii Europejskiej. W orędziach noworocznych zarówno Prezydent Francji jak i Kanclerz Niemiec podkreślali konieczność podjęcia, od dawna opóźnianych, reform ( gospodarka Niemiec w 2002 roku, osiągnęła niespotykany dotychczas w swojej historii wzrost eksportu ).

Z powyższych faktów jasno wynika prosty wniosek, że polskich przedsiębiorców czeka ogromna praca. Obecność Polski w Unii Europejskiej daje nam możliwość działania w głównym nurcie rozwoju ekonomicznego świata. Będąc poza Unią bylibyśmy zdani na samych siebie.


04-01-25

 Napisz do nas   •  1 strona