Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
· Artykuły
· Informacje
« Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Wybrana informacja - archiwum  

Powrót

Strefa euroGospodarka
     2,7% PKB :: Deficyt publiczny strefy euro w 2003

Unia Europejska Deficyt publiczny strefy euro w 2003 roku niebezpiecznie zbliża się do limitu 3% PKB ustalonego w Maastricht. W 2003 roku wyniósł w strefie 2,7%, a w 2002 2,3%. 3 kraje strefy: Francja, Niemcy i Holandia przekroczyły limit 3% PKB, a 6 krajów członków Unii przekroczyło limit 60%, określony przez Pakt Stabilności.


Deficyt - nadwyżka i dług publiczny w strefie euro 2003
Kraj Deficyt (-) / Nadwyżka (+) w % PKB Dług publiczny w % PKB
Belgia +0.2 100.5
Niemcy -3.9 64.2
Grecja -1.7 102.4
Hiszpania +0.3 50.8
Francja -4.1 63
Irlandia +0.2 32
Włochy -2.4 106.2
Luksemburg -0.1 4.9
Holandia -3 54.8
Austria -1.1 65
Portugalia -2.8 59.4
Finlandia +2.3 45.304-03-22 Eurostat

 Napisz do nas   •  1 strona