Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
· Artykuły
· Informacje
« Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Wybrana informacja - archiwum  

Powrót

: PolskaUnia Europejska
     Szkolenia :: zmiany prawne po 1 maja 2004

Polska

Ministerstwo Finansów wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą oraz Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji podjęły inicjatywę przeprowadzenia szerokiej akcji informacyjnej dotyczącej zmian, jakie nastąpią po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Mając świadomość dużego zainteresowania przedsiębiorców nowościami, które już 1 maja br. zaczną obowiązywać w obrotach towarowych z zagranicą, podjęto decyzję o przeprowadzeniu cyklu spotkań informacyjnych dotyczących nowych systemów informatycznych Polskiej Administracji Celnej oraz zmian prawnych w zakresie handlu zagranicznego.


Podstawowa zmiana to zastąpienie polskiego Kodeksu Celnego - unijnym kodeksem celnym. Ponadto, dnia 18 lutego br. zacznie funkcjonować Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy (NCTS) a od 1 maja br. będzie działać system INTRASTAT gromadzący informacje statystyczne o obrotach towarowych wewnątrz Unii Europejskiej. Jednocześnie, funkcjonujący już dziś system obsługi zgłoszeń celnych CELINA będzie działał we wszystkich jednostkach Administracji Celnej i obsługiwał jedynie handel z krajami poza Unią Europejską.
W serii spotkań informacyjnych, które organizujemy w całej Polsce wezmą udział specjaliści z Ministerstwa Finansów i z Izb Celnych, którzy zajmują się wdrażaniem poszczególnych systemów informatycznych oraz eksperci z zakresu unijnego prawa celnego z Ministerstwa Finansów.


W pierwszej fazie na biznesowe spotkania informacyjne zapraszamy kadrę kierowniczą firm działających w międzynarodowym obrocie towarowym. Informacja ekspertów pozwoli na podjęcie w tych firmach trafnych decyzji i przygotowań kadrowo-organizacyjnych do nowej sytuacji jaka nastąpi wraz z naszą akcesją do Wspólnotowego obszaru celnego. Kolejnym etapem zakrojonej na szeroką skalę akcji promocyjnej będą warsztaty szkoleniowe dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowywanie i przekazywanie do Administracji Celnej dokumentów związanych z obsługą handlu zagranicznego.

Dodatkowe informacje:
tel. (22) 630 96 1104-02-26

 


Napisz do nas   •  1 strona