Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
· Artykuły
· Informacje
« Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Wybrana informacja - archiwum  

Powrót

: PolskaWspółpraca regionalna
     Partnerstwo miast i obywateli

Polska Nawiązywanie współpracy pomiędzy miastami polskimi i leżącymi w państwach Unii powinno być ciągłym zajęciem polskich samorządów. Jest to droga do zdobywania nowych doświadczeń, nawiązywania relacji biznesowych i przyśpieszania naszego wejścia w struktury unijne.

Program współpracy polsko-niemieckiej i czesko-niemieckiej zainicjowany i finansowany przez Fundację im. Roberta Boscha (Niemcy) może stanowic dobry przykład takiej integracyjnej działalności. Szczegóły programu są dostępne na stronach Fundacja im. Stefana Batorego
Fundacja im. Stefana Batorego od lat inicjuje i wspiera przedsięwzięcia zmierzające do poprawy funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce i promuje dobre wzory działań obywatelskich.
http://www.batory.org.pl/


02-12-21 Fundacja im. Stefana Batorego

 Napisz do nas   •  1 strona