Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
· Artykuły
· Informacje
« Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Wybrana informacja - archiwum  

Powrót

EuropaGospodarka
     EUROPA :: stopa bezrobocia w 2002 roku

Europa Stopa bezrobocia w 2002 r. w Unii Europejskiej wahała się od 11,4% w Hiszpanii do 2,4% w Luksemburgu. Znacznie wyższy poziom bezrobocia rejestrowany był w krajach kandydujących. Najwyższą stopą bezrobocia charakteryzowała się Polska, w której wg LFS, liczba bezrobotnych stanowiła już blisko 20% ludności aktywnej zawodowo. Niewiele lepiej przedstawia się sytuacja w Bułgarii i Słowacji. Najniższą stopę bezrobocia wśród państw kandydackich miały Malta (5,1%) i Węgry (5,8%) . Jednocześnie warto podkreślić, że część państw pretendujących do członkostwa w Unii Europejskiej systematycznie zmniejsza poziom stopy bezrobocia (Łotwa z 20% w 1998 r. do 12% w 2002 r., Słowenia z 7,3% do 6,4%, Węgry z 10,1% do 5,8%), podczas gdy w wielu z nich sytuacja na rynku pracy pogarsza się, co determinuje wysoką i rosnącą stopę bezrobocia (Polska, Słowacja).


Stopa bezrobocia w Europie

		1998	1999	2000	2001	2002
Grecja		10,9 %	11,8	11,0	10,4	 9,9
Hiszpania	15,2	12,8	11,3	10,6	11,4
Niemcy		 9,1	 8,4	 7,8	 7,7	 8,2
Portugalia	 5,1	 4,5	 4,1	 4,1	 5,1
Wielka Brytania	 6,2	 5,9	 5,4	 5,0	 5,1
Włochy		11,7	11,3	10,4	 9,4	 9,0
POLSKA		10,6	13,9	16,1	18,2	19,9
Czechy		 6,5	 8,7	 8,8	 8,1	 7,3
Węgry		 8,0	 7,1	 6,4	 5,7	 5,8
Słowacja	12,6	16,2	18,6	19,2	18,503-07-07 Eurostat

 


Napisz do nas   •  1 strona