Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
· Artykuły
· Informacje
« Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Wybrana informacja - archiwum  

Powrót

:: RosjaGospodarka
     Rosja :: Pomyślne przemiany ekonomiczne

Rosja Rosyjski minister ekonomii podwyższył przewidywania wzrostu gospodarczego w Rosji w 2003 roku z 5,9% na 6,6%. Korekta powstała na skutek korzystnych cen ropy i wzrostu inwestycji wewnętrznych. Europejski Bank Rozwoju szacuje wzrost gospodarczy w Rosji, w roku bieżącym, na poziomie 6,2%.

Po raz pierwszy od upadku komunizmu w Rosji zanotowano przewagę nowych inwestycji nad ucieczka kapitału z tego rynku. W 1996 roku, w okresie gdy ponownie wybrano Borysa Jelcyna na prezydenta, szacowano wielkość kapitału, który opuścił Rosje, na 30 miliardów dolarów. Obecnie pieniądze powracają do Rosji.


W pierwszych pięciu miesiącach 2003 roku produkt narodowy brutto w Rosji wzrósł o 7,1%, co znacznie przekracza średnią światową. Rok temu porównywalny wskaźnik był dwa razy mniejszy i wynosił 3,7%.
Temu silnemu wzrostowi towarzyszy wzrost produkcji przemysłowej równy 6,7%, wzrost średniego dochodu o 14,5% i cen konsumpcyjnych o 7,1%.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje wzrost gospodarczy w Rosji na poziomie 4%, ale niektórzy ekonomiści nie wykluczają wzrostu rzędu 6%, po 4,3% w 2002 roku.


03-11-20

 Napisz do nas   •  1 strona