Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
· Artykuły
· Informacje
« Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Wybrana informacja - archiwum  

Powrót

: PolskaUnia Europejska
     Polsce grozi, że nie będzie gotowa do dopłat

Polska Polsce grozi, że nie będzie gotowa do odbioru dopłat bezpośrednich dla rolnictwa z kasy UE i że będzie musiała zamknąć setki zakładów mięsnych i mleczarskich. To najbardziej dramatyczne ostrzeżenia w raporcie o stanie gotowości Polski do członkostwa UE, który zatwierdzi i opublikuje w środę Komisja Europejska.
67-stronicowy raport ocenia stan wykonania przez Polskę zobowiązań podjętych w negocjacjach członkowskich i wynikających z obowiązku dostosowania do prawa unijnego. Komisja uważa, że na pół roku przed przystąpieniem do Unii 1 maja 2004 "Polska osiągnęła wysoki poziom dostosowania do prawa unijnego w większości obszarów".

Ale organ wykonawczy UE zwróci uwagę, że zaległości w dziewięciu dziedzinach budzą "poważne zaniepokojenie" i ich nadrobienie wymaga "natychmiastowych i decydujących działań".
W obszarze rolnictwa pilnych działań wymaga ustanowienie agencji płatniczych, uprawnionych do rozdziału dotacji, wdrożenie systemu zarządzania dopłatami dla rolników (IACS) i dostosowanie zakładów mięsnych i mleczarskich do "unijnych wymogów zdrowia publicznego".

Ponadto w kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej niepokojące zaległości wystąpiły w ochronie przed chorobą szalonych krów (BSE), w tym w postępowaniu z odpadami zwierzęcymi i kontroli transportu zwierząt hodowlanych, a także w kontroli chorób ziemniaków.

W obszarze rybołówstwa natychmiastowych i decydujących działań wymaga zarządzanie zasobami, system inspekcji i kontroli oraz polityka rynkowa.

Wreszcie, w obszarze swobodnego przepływu osób poważne zaniepokojenie Komisji budzą zaległości w przygotowaniach do wzajemnego uznania kwalifikacji. Chodzi wciąż o dostosowanie programów nauczania lekarzy, dentystów i pielęgniarek.
W ocenie Komisji Europejskiej, Polska ma najwięcej tak poważnych zaległości - następna na liście Malta ma sześć takich spraw, Łotwa pięć, Słowacja i Węgry po cztery, Czechy, Cypr i Estonia po trzy, Litwa dwie, a Słowenia - jedną.

W zakresie przygotowania administracji Komisja zaleca Polsce, żeby zwiększyła liczbę stanowisk w służbie cywilnej obsadzanych w drodze konkursu, zapewniła większą wydajność i przejrzystość sądownictwa oraz żeby nadal traktowała priorytetowo walkę z korupcją.

Komisja oczekuje ponadto od Polski "wzmożonych wysiłków" w znacznie większej liczbie dziedzin należących do aż 19 spośród 30 obszarów, w których toczyły się negocjacje członkowskie. Należy do nich m.in. prywatyzacja i restrukturyzacja hutnictwa.

03-11-06 http://euro.pap.com.pl

 Napisz do nas   •  1 strona