Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
· Artykuły
· Informacje
« Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Wybrana informacja - archiwum  

Powrót

: PolskaPromocja
     Koncepcja tworzenia Domów Polskich

Polska W dobie globalizacji konsorcja eksportowe odgrywają kluczową rolę w rozwijaniu działalności eksportowej firm. Departament Promocji Gospodarczej MG podjął inicjatywę wypracowania i upowszechnienia koncepcji tworzenia Domów Polskich, jako nowej formy promocji i rozwoju eksportu, łączącej wysiłek poszczególnych przedsiębiorców (w formę działania grupowego) ze wsparciem ze strony państwa. Państwo uczestniczy w sfinansowaniu wybranych elementów tworzenia struktury organizacyjnej i planu gospodarczego przedsięwzięcia oraz współfinansowaniu kosztów promocji.


Inicjatywa utworzenia Domu Polskiego na danym rynku zagranicznym podjęta powinna być przez grupę zainteresowanych przedsiębiorców na podstawie wstępnego rozpoznania chłonności rynku na ich wyroby. Inicjatywę taką podejmować mogą także organizacje przedsiębiorców, organizacje samorządu gospodarczego, organizacje pracodawców i inne organizacje, działające na podstawie upoważnienia (pełnomocnictwa) zainteresowanych przedsiębiorców.


02-12-19 Projekt Ministerstwa Gospodarki

 Napisz do nas   •  1 strona