Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: MenadżmentJakość, certyfikaty
     Program promocji jakości Ministerstwa Gospodarki

Polska Wprowadzenie

Narodowy Program Przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej wskazuje, że w działaniach integracyjnych podstawową rolę odegrają firmy, które potrafią dostosować się do coraz wyższych i zmieniających się wymagań gospodarki rynkowej.

Oznacza to konieczność dostosowania się do przepisów i norm europejskich i międzynarodowych. Zasadniczy ciężar realizacji procesów dostosowawczych spocznie na polskich firmach, których zadaniem będzie zwiększenie produktywności, spełnienie norm i przepisów technicznych, standardów jakościowych, wdrażanie ofensywnych technik zarządzania oraz nadążanie z wprowadzeniem na rynek nowości.

Polska staje się częścią jednolitego rynku, wielkiej przestrzeni ekonomicznej będącej miejscem agresywnej konkurencji w wyścigu o pozyskanie klienta, który oczekuje coraz lepszych wyrobów i usług - o wysokim i stabilnym poziomie jakości, gwarantującym bezpieczeństwo użytkowania, energooszczędność, funkcjonalność, niezawodność i pozbawionych niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne

Dotychczasowa realizacja Programu Promocji Jakości

Konieczność dostosowania polskiej gospodarki do wymagań rynków, europejskiego i międzynarodowego, stała się podstawą podjęcia przez byłe Ministerstwo Przemysłu szerokich działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych, związanych z wymaganiami w zakresie zapewnienia jakości, wynikającymi z norm ISO serii 9000 i EN 45000.

W 1992 roku został uruchomiony Program Promocji Jakości (PPJ), zawierający działania na rzecz upowszechnienia w przedsiębiorstwach systemów jakości zgodnych z wymaganiami norm ISO serii 9000 i uzyskiwania certyfikatów tych systemów oraz upowszechnienia w laboratoriach systemów jakości zgodnych z wymaganiami norm EN 45000 i uzyskiwania certyfikatów akredytacji.

W ramach pomocy firmom wdrażającym systemy jakości przeszkolono dotychczas ok. 32.000 osób, zorganizowano ponad 100 seminariów, w których wzięło udział ok. 4.600 osób, wydano i rozpowszechniono 45 tytułów serii wydawniczej "Projektowanie i wdrażanie systemów jakości wg norm ISO 9000 i normy 45001 - przykłady praktycznych rozwiązań".

Głównymi jednostkami współpracującymi z Ministerstwem przy realizacji Programu od początku jego funkcjonowania, tj. od 1992 roku, były:

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" - www.orgmasz.waw.pl , Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" - Katowice - www.zetom.gtp.com.pl .

Cele Programu Promocji Jakości

Elementy realizacji Programu Promocji Jakości

Program Promocji Jakości Ministerstwa Gospodarki jest powszechnie dostępny. Uczestniczyć w nim mogą przedsiębiorstwa różnych branż, prowadzące działalność produkcyjną i usługową - niezależnie od ich wielkości (małe, średnie, duże) i formy własności. W Programie mogą uczestniczyć laboratoria jednostek badawczo - rozwojowych i przedsiębiorstw.

Wszystkim uczestnikom Programu, wdrażającym systemy, udzielana jest pomoc merytoryczna w formie:Projekt Ministerstwa Gospodarki

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas