Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: PolskaSamorząd gospodarczy
     Samorząd - przydatne adresy internetowe

Spis Treści
Polskie instytucje rządowe
Urzędy marszałkowskie
Urzędy wojewódzkie
Instytucje międzynarodowe
Krajowe instytucje pozarządowe
Zagraniczne instytucje pozarządowe


Polskie instytucje rządowe

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl/

Agencja Rozwoju Przemysłu
http://www.arp.pl/

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
http://www.fapa.com.pl

Fundusz Współpracy
http://www.cofund.org.pl/

Główny Urząd Statystyczny
http://www.stat.gov.pl/

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,
http://www.mgpips.gov.pl/

Ministerstwo Infrastruktury
http://www.mi.gov.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl/

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,
http://www1.ukie.gov.pl/
http://www.fundusze.ukie.gov.pl/
(strona poświęcona funduszom przedakcesyjnym i strukturalnym)

Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
http://www.umirm.gov.pl/

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
http://www.wwpe.gov.pl/

Zagraniczne instytucje rządowe
http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm


Urzędy marszałkowskie

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
http://www.umwd.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
http://www.kuj-pom.um.gov.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
http://www.lubelskie.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
http://www.lubuskie.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
http://www.lodzkie.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
http://www.malopolskie.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
http://www.mazovia.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
http://www.umwo.opole.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
http://www.podkarpackie.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
http://www.sejmik.bialystok.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
http://www.woj-pomorskie.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
http://www.silesia-region.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
http://www.sejmik.kielce.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
http://www.wielkopolska.mw.gov.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
http://www.amicro.pl/wm/wm.htm

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
http://www.um-zachodniopomorskie.pl/


Urzędy wojewódzkie.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.
http://www.uwoj.wroc.pl/

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
http://www.uwoj.bydgoszcz.pl/

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
http://www.uw.lublin.pl/

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
http://www.wojewodalubuski.pl/

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
http://www.uw.lodz.pl/

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
http://www.uwoj.krakow.pl/

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
http://www.mazowsze.uw.gov.pl/

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
http://www.adm.opole.pl/

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
http://www.uw.rzeszow.pl/

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
http://www.bialystok.uw.gov.pl/

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
http://www.uw.gda.pl/

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
http://www.katowice.uw.gov.pl/

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
http://www.kielce.uw.gov.pl/

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
http://www.uw.olsztyn.pl/

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
http://www.poznan.uw.gov.pl/

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
http://zuw2.szczecin.uw.gov.pl/


Instytucje międzynarodowe

Europejski Bank Inwestycyjny
http://www.eib.org/

Eurostat
http://europa.eu.int/comm/eurostat/

Komisja Europejska
http://europa.eu.int/
http://europa.eu.int/pol/reg/index_en.htm
(strona poświęcona polityce regionalnej Unii Europejskiej)

Komitet Ekonomiczno-Społeczny
http://www.ces.eu.int/

Komitet Regionów
http://www.cor.eu.int/

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
http://www.oecd.org/home/

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
http://www.delpol.pl/


Krajowe instytucje pozarządowe

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych
http://www.euroreg.uw.edu.pl/

Federacja Związków Gmin i Powiatów RP
http://www.federacja.krakow.pl/

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
http://www.fise.org.pl/

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
http://www.frdl.org.pl/index_nn.htm

Instytut Europejski w Łodzi
http://www.ie.lodz.pl/

Instytut Spraw Publicznych
http://isp.org.pl/

Krajowe Stowarzyszenie Agencji Rozwoju Regionalnego
http://www.narda.org.pl/

Krajowy System Przygotowań do Funduszy Strukturalnych
http://www.europa.edu.pl/

Związek Miast Polskich
http://www.zmp.poznan.pl/

Związek Powiatów Polskich
http://www.zpp.pl/


Zagraniczne instytucje pozarządowe

CORDIS Badania Regionalne i Usługi Innowacyjne
(CORDIS Regional Research & Innovation Service)
http://www.cordis.lu/regions/home.html

The European Local Authorities’ Telematic Network ELANET
http://www.elanet.org/

Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitarnych
( Network of European Metropolitan Regions and Areas – METREX)
http://www.metrex.dis.strath.ac.uk/en/whatsnew.html

Europejskie Stowarzyszenie Agencji Rozwoju Regionalnego
(European Association of Regional Development Agencies)
http://www.eurada.org/

IQ-Net
(IQ-Net Objective 2 Network)
http://www.eprc.strath.ac.uk/iqnet/iq-net/index.html

Międzynarodowa Rada Lokalnych Inicjatyw na rzecz Ochrony Środowiska
( International Council for Local Environmental Initiatives - ICLEI)
http://www.iclei.org/

Międzynarodowa Sieć Rozwoju Miast
(International Network for Urban Development INTA-AIVN)
http://www.inta-aivn.org/

Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast i Portów
(International Association Cities & Ports - AIVP)
http://www.aivp.asso.fr/

Rada Gmin i Regionów Europejskich
(Council of European Municipalities and Regions - CCRE/CEMR)
http://www.ccre.org/docs/index.html

Sieć RIS-RITTS (Regiony innowacyjne)
(RIS-RITTS Network (Innovating regions)
http://www.innovating-regions.org/

Stowarzyszenie Europejskich Regionów Przygranicznych
(Association of European Border Regions)
http://www.aebr.net/

Europejskie Stowarzyszenie Regionów Przemysłowych nów Technologii Przemysłowej
(European Industrial Regions Association - EIRA)
http://www.association-reti.org/

European University Institute
http://www.iue.it/

Inne strony internetowe związane z rozwojem regionalnym
http://www.gminy.pl/ - serwis poświęcony promocji gmin i regionów
Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas