Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportStrategia
     ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO - Warszawa

Świat

Zadaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO z siedzibą w Wiedniu jest wspieranie procesów industrializacji i pomaganie krajom rozwijającym się oraz krajom w okresie transformacji w uzyskaniu właściwego miejsca w globalizującej się gospodarce światowej. UNIDO posiada sieć 36 placówek oraz 12 biur promujących inwestycje i technologie (w Atenach, Bahrajnie, Pekinie, Bolonii, Bratysławie, Kairze, Mediolanie, Moskwie, Paryżu, Seulu, Tokio i w Warszawie), a także dysponuje siecią kilkuset instytucji partnerskich w różnych krajach świata. Ten potencjał, połączony internetową platformą informacyjną UNIDO Exchange www.unido.org/exchange, umożliwiającą wszystkim zainteresowanym nie tylko dostęp do zasobów informacji i wiedzy zgromadzonych przez Organizację i jej partnerów w ponad 40 krajach, ale także nawiązanie współpracy handlowej, technologicznej i inwestycyjnej z partnerami na całym świecie.

Adres centrali UNIDO w Wiedniu:
United Nations Industrial Development Organization UNIDO
Vienna International Centre
P.O. Box 300
A-1400 Vienna, Austria
tel: (+43 1) 26026
fax: (+43 1) 2692669

UNIDO - Warszawa

Warszawskie Biuro UNIDO: wspiera działania polskich przedsiębiorstw na rynkach wybranych krajów Europy i Azji (Ukrainy, Białorusi, Rumunii, Bułgarii, Mołdawii, Kazachstanu, Uzbekistanu i Azerbejdżanu), upowszechnia wiedzę o gospodarkach poszczególnych krajów, organizuje seminaria szkoleniowe i misje gospodarcze, itp.

W 2001 roku Biuro wydało przewodniki dla polskich przedsiębiorców o Ukrainie, Białorusi i Kazachstanie, dostępne nieodpłatnie w postaci książek lub na stronie internetowej Biura: www.unido.pl. W przygotowaniu są uaktualnione wersje tych publikacji oraz nowe przewodniki: o Mołdawii, Uzbekistanie i Azerbejdżanie.

Platforma UNIDO Exchange umożliwia polskim firmom bezpłatne dotarcie z ofertą eksportową, kooperacyjno-inwestycyjną lub technologiczną do potencjalnych klientów w kilkudziesięciu krajach świata oraz korzystanie ze zgromadzonych w UNIDO Exchange propozycji współpracy.

Oprócz upowszechniania wiedzy i organizowania seminariów szkoleniowych, Biuro UNIDO będzie wspierać eksport polskich towarów i usług oraz transfer polskich technologii i kapitału inwestycyjnego za pomocą internetowej platformy UNIDO Exchange, która umożliwi polskim firmom: dotarcie z ofertą eksportową, inwestycyjno-kooperacyjną lub technologiczną do tysięcy potencjalnych klientów oraz skorzystanie ze zgromadzonych w UNIDO Exchange propozycji współpracy.

Adres centrali UNIDO w Warszawie:
Biuro Promocji Inwestycji i Technologii
UNIDO ITPO Warszawa
Aleja Niepodległości 186
00-608 Warszawa
Tel.: (0-22) 8259467, 8259186
Fax: (0-22) 8258970
E-mail: ips-waw@unido.pl
http://www.unido.pl/


Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas