Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: PolskaSamorząd gospodarczy
     Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce

Polska Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) tworzy globalną sieć odpowiedzialną za propagowanie zmian i zapewnianie państwom dostępu do wiedzy, doświadczenia i środków, które pomagają ludziom zbudować lepsze życie. UNDP ma swoje biura w 166 krajach, a jego misją jest wspieranie tych krajów w realizacji ich własnych rozwiązań, które dotyczą wyzwań globalnego i narodowego rozwoju. Państwa korzystają z pomocy ekspertyzy UNDP i szerokiego grona partnerów tej organizacji w procesie budowy własnego potencjału.

Misją UNDP w Polsce jest umacnianie samorządu lokalnego i społeczeństwa obywatelskiego oraz propagowanie praw człowieka w partnerstwie z rządem RP. Najuboższym regionom Polski pomagamy zmniejszać nierówności rozwojowe. W naszej pracy korzystamy z ekspertyzy krajowej i globalnej sieci UNDP. Promujemy zrównoważony rozwój społeczeństwa polskiego poprzez Milenijne Cele Rozwoju, globalne i krajowe Raporty o Rozwoju Społecznym oraz nadzór nad realizacją postanowień światowych konferencji ONZ. Dzielimy się naszą wiedzą z innymi krajami regionu wspierając polską politykę wschodnią.

UNDP jest obecny w Polsce od 1990 roku. Umowa o współpracy zawarta między rządem RP a UNDP przewiduje, że Program będzie wspierać rozwój społeczny i gospodarczy Polski. Działalność Programu obejmuje trzy priorytetowe obszary:

  1. dobre zarządzanie,
  2. ochrona środowiska,
  3. integracja społeczna.

Program dobrego zarządzania ma na celu przede wszystkim pomoc jednostkom administracji publicznej, zarówno na szczeblu centralnym jak i lokalnym, w usprawnieniu ich funkcjonowania, zarządzania i zwiększenia możliwości wykorzystania pomocy Unii Europejskiej. UNDP wspiera samorządy w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju (Lokalna Agenda 21) i propaguje zastosowanie w administracji systemów zarządzania jakością.

Program ochrony środowiska naturalnego realizowany jest w Polsce poprzez Globalny Fundusz Środowiska (GEF) we współpracy z rządem polskim i partnerami lokalnymi. Od 1994 roku Polska otrzymała pomoc finansową z funduszu, zarządzanego przez UNDP, o wartości 8,5 mln USD. Całościowe portfolio projektów GEF na lata 2004-2007 przekracza 9 mln USD z funduszy GEF oraz wielokrotnie więcej z finansowania równoległego ze źródeł krajowych.

Program integracji społecznej odnosi się do walki z ubóstwem, upowszechnienia zagadnień związanych z prawami człowieka a także działań na rzecz zapobiegania zakażeniom HIV. UNDP poprzez ten program inicjuje debatę na temat społecznego podejścia do problemu równości płci, w tym walki z przemocą wobec kobiet, handlem kobietami i promuje zagadnienia z zakresu zdrowia reprodukcyjnego i polityki demograficznej.

Informacji nt. działalności UNDP w Polsce udziela
Jan Szczyciński
tel. (22) 825 92 45
jan.szczycinski@undp.org
www.undp.org.plPowrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas