Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: MenadżmentFirmy
     Jak kontrolować realizację zaplanowanych celów?

W przedsiębiorstwie działającym na rynku globalnym planowanie strategiczne jest jedyną skuteczną formą organizacji działalności firmy.

Planowanie strategiczne, marketingowe, czy planowanie działalności eksportowej umożliwia przedsiębiorstwu określenie średnio i długoterminowych celów i jest rzeczą naturalną, że dyrekcja okresowo sprawdza stopień ich wykonania.

By móc weryfikować realizację zamierzonych celów należy spełnić dwa warunki:

 1. Cele musza być mierzalne,
 2. Należy zbudować system do ich kontroli.

Cele mierzalne

Istnieją trzy podstawowe rodzaje celów mierzalnych:

 1. Poziom do osiągnięcia: są to rezultaty ilościowe, które trzeba osiągnąć do wyznaczonej daty. Mogą być one wyrażone w następujących formach:
  • Cyfry - ilość produktów, ilość klientów;
  • Wartości liczbowe - wielkość sprzedaży, dochód;
  • Procent - udział w rynku, zmniejszenie reklamacji.
 2. Daty: są to terminy, do których mierzalne cele powinny zostać osiągnięte.
 3. Stan do osiągnięcia: dotyczy sytuacji, które chcemy osiągnąć lub tych, które chcemy utrzymać. Przykłady:
  • Okresowa weryfikacja funkcjonowania systemu "just in time";
  • Utrzymanie akceptowalnego poziomu absencji;
  • Poprawa kultury przedsiębiorstwa.

Ważne jest by określać cele w sposób łatwy do zweryfikowania i zachęcający pracowników do ich osiągnięcia. Przykładowo: poziom sprzedaży możemy zapisać za pomocą wielkości do osiągnięcia i daty granicznej.

Komunikacja celów

By móc osiągnąć cele trzeba je przekazać pracownikom, którzy powinni pomóc w ich realizacji. Warto o tym pamiętać ponieważ zdarza się, szczególnie przy silnej konkurencji, że firma rezygnuje z szerszej prezentacji swoich celów, również własnym pracownikom, z obawy, że konkurencja dowie się o złej sytuacji firmy.

W takim przypadku powinno się komunikować cele na dwa różne sposoby: pierwszy dla ścisłej dyrekcji, drugi motywujący pracowników. Pracownicy mogą otrzymać cele tylko w formie wielkość sprzedaży na pracownika, lub w formie jednostek produktów.

Modyfikacja celów

W dzisiejszych szybkich, globalnych czasach należy sprawdzać okresowo, czy zakreślone cele są nadal aktualne. Można to robić przez okresową weryfikację planu strategicznego firmy. Gdy nasze cele są w zgodzie z realnym otoczeniem firmy, nasze działania odpowiadają rzeczywistym jej potrzebom. Cele za trudne lub za łatwe do osiągnięcia obniżają motywację pracowników.

System kontroli

By móc obiektywnie weryfikować i ewentualnie modyfikować założone cele, trzeba stworzyć stosowny system kontroli i opracować kalendarz weryfikacji. Powyższe zadanie można powierzyć kierownikom lub utworzyć specjalny zespół, złożony z przedstawicieli zainteresowanych grup. Odpowiedzialnymi za weryfikację powinny być osoby uczestniczące w planowaniu strategicznym firmy. Niektórzy jednak radzą odwrotnie by "kontrolerzy" nie mieli nic wspólnego z osobami planującymi działalność firmy. Kontrola powinna przebiegać zgodnie z opracowanym kalendarzem weryfikacji, a dyrekcja powinna być informowana na bieżąco o przebiegu prac.


Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas