Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportStrategia
     Sprzedaż do międzynarodowych agencji pomocy

Spis Treści
Międzynarodowe agencje pomocy
Zakupy średnio i długoterminowe
Jak pokonać przeszkody?
 

Międzynarodowe agencje pomocy

Na całym świecie międzynarodowe agencje realizują programy rozwoju i pomocy, które skierowane są do państw rozwijających się. Celem tych programów jest walka z chorobami, zmniejszanie biedy, pobudzanie rozwoju ekonomicznego i socjalnego, zachęcanie do respektowania praw człowieka oraz ochrona środowiska. W celu realizacji wytyczonych celów agencje kupują produkty i usługi od firm z całego świata. Obecnie agencje starają się kupować produkty właśnie w krajach rozwijających się i będących w trakcie przekształcania gospodarki, do których należy Polska.

Aktualnie możemy zaobserwować następujące tendencje:

OCDE stara się eliminować podobne praktyki, gdyż są one niezgodne z ideą swobodnej wymiany towarowej.

Zakupy realizowane przez międzynarodowe agencje można podzielić na dwa rodzaje:

  1. Zaopatrzenie krótkoterminowe, mające charakter pomocy humanitarnej.
    W tym segmencie czynniki decydujące o wyborze dostawcy to: szybkość dostawy i sprawna dostawa produktów. Pomimo, że zakupy te odbywają się w warunkach przetargu ceny towarów są wysokie, ze względu na szybką dostawę. Specyfikacja najczęściej kupowanych produktów została opracowana w: Emergency Relief Items - PNUD.
  2. Zakupy średnio i długoterminowe w ramach programów rozwojowych.
    Zgodnie z danymi Banku Światowego 1,2 miliarda ludzi, z 6 żyjących na ziemi, żyje za mniej niż 1 $ dziennie. Wszystkie agencje pomocy międzynarodowej mają za cel zmniejszyć tą niesprawiedliwość.
 

Zakupy średnio i długoterminowe

Produkty i usługi kupowane w ramach programów rozwojowych są zazwyczaj dość skomplikowane i mogą być dostarczone w normalnym terminie, co stwarza możliwość przygotowania oferty i jej dokładnego przestudiowania.

Kupujący

Istnieje duża ilość podmiotów na rynku międzynarodowej pomocy. Należą do nich dostawcy pomocy bilateralnej oraz banki regionalne. Do liczących się kupujących należą międzynarodowe agencje pomocy oraz wyspecjalizowane agencje ONZ. Wydatki ONZ sięgają rocznie 5 miliardów $, z czego 75% jest realizowanych przez 10 agencji, mających biura zakupów w różnych krajach. Wydatki Narodów Zjednoczonych stale rosną. Segment kupowanych produktów do kontraktowanych usług zawiera się w przedziale 55 - 60%.

Kupowane produkty

Międzynarodowe agencje pomocy kupują różne produkty: żywność, zboże i maszyny rolnicze, pompy i sprzęt do oczyszczania wody, produkty codziennego użytku, sprzęt medyczny i transportowy. W celu uzyskania pełnej listy towarów i usług na jakie ONZ ogłasza zamówienia, a także listy poszczególnych jednostek, które odpowiadają za zamówienia na poszczególne typy towarów i usług - należy odwiedzić strony internetowe http://www.un.org/Depts/ptd/contact.htm lub skontaktować się z zespołem ds. rejestracji dostawców ( register@un.org )

Sposób kupowania

Agencje pomocy kupują podobnie jak firmy prywatne, szukając najlepszego produktu za najniższą cenę. Liczą się: cena, serwis, jakość oraz czas i warunki dostawy.

Logistyka

Ponieważ agencje zakupują często produkty do rejonów odizolowanych i niebezpiecznych, proces dostawy towarów ( oclenie, transport, dostawa na miejsce ) jest dokładnie egzaminowany. W przypadkach pilnych agencje korzystają z firm, które mają zapas produktów.

Procedury zakupów

W przeciwieństwie do firm prywatnych większość międzynarodowych agencji pomocy funkcjonuje dzięki środkom publicznym, co zmusza je, do stosowania procedury przetargów bądź przestrzegania dodatkowych przepisów.

Generalnie procedury zakupów przez agencje Narodów Zjednoczonych są zbliżone:

Nieraz, w przypadkach szczególnych, procedury mogą być zmienione. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej: BSAI, pod "Supplying the UN", "General Business Guide", "Additional Information " i "Common Guidelines for Procurement by Organizations in the UN system".

Dostawcy

Roczne raporty agencji Narodów Zjednoczonych publikują dostawców, którymi są przede wszystkim firmy międzynarodowe, mogące dostarczać towary w dużych ilościach. Niektóre z tych firm mają swoje biura w krajach gdzie działają międzynarodowe agencje pomocy. Zazwyczaj każda agencja publikuje nazwy swoich dostawców.

By ułatwić sprzedaż MŚP 12 agencji Narodów Zjednoczonych utworzyły wspólną listę dostawców - BFCNU, gdzie może się wpisać każda firma. Statystyka pokazuje, że na kraje rozwijające się i przekształcające własną gospodarkę przypada 35% zakupów agencji Narodów Zjednoczonych. W celu faworyzowania firm miejscowych agencje Narodów Zjednoczonych, Bank Światowy oraz inne organizacje pomocy międzynarodowej przyznają przy zakupach pewne premie dostawcom lokalnym.

 

Jak pokonać przeszkody?

Udział Polski w dostawach dla NZ jest niewielki. W roku 2000 wolumen dostaw z Polski osiągnął wartość 2.3 mln USD, a w 2001 roku tylko 1.3 mln USD, co stanowi zaledwie 0.03% wartości ogółu zamówień publicznych systemu NZ.

BSAI - Centralne Biuro Zakupów, Inter Agency Procurement Services Office:
http://www.iapso.org

UNBIZ - jak sprzedawać do agencji Narodów Zjednoczonych?:
http://unbiz.un.int

BFCNU - baza dostawców Narodów Zjednoczonych:
http://www.uncsd.org

UNICEF - biuro zakupów fundacji pomocy dzieciom przu ONZ:
http://www.supply.unicef.dk

PNUD - oddział zaopatrzenia ONZ:
http://www.un.org/Depts/ptd/

BSAI - katalog UNWEBBUY:
http://www.unwebbuy.org

PAM - światowy program żywnościowy:
http://www.wfp.org

UN/PD - United Nations Procurement Division
www.in.org/Depts/ptd

UN/FALD/DPKO - Department of Peacekeeping Operations Field Administration and Logistic Division
www.un.org/depts/dpko

UNGO - United Nations Office at Geneva
www.unog.ch

UNICEF - United Nations Children’s Fund. UNICEF Supply Division
www.supply.unicef.dk

UNOPS - United Nations Office Project Services
www.unops.org

IAPSO - United Nations Development Program Inter-Agency Procurement Services Office
www.iapso.org

UNFPA - United Nations Population Fund
www.unfpa.org

UPU- Universal Postal Union
www.upu.int

WIPO - World Intellectual Property Organizations
www.wipo.int

IFAD - International Fund for Agricultural Development
www.ifad.org

ADB - Asian Development Bank
http://adb.org

EBRD - European Bank for Reconstruction and Development
www.iadb.org

NADB - North American Development Bank
www.nadbank.org
Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas