Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: PolskaUnia Europejska
     Polacy wobec członkostwa w UE - sierpień 2003

Polska

57 proc. Polaków uważa, że członkostwo w Unii Europejskiej będzie dla naszego kraju dobre. Przeciwnego zdania jest 17 proc., a 18 proc. uważa, że członkostwo będzie miało charakter neutralny - wynika z lipcowego sondażu TNS OBOP. 8 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.
Pozytywnie o członkostwie najczęściej wypowiadają się nastolatkowie (79 proc.) i dwudziestolatkowie (62 proc.), uczniowie i studenci (79 proc.) oraz kierownicy i specjaliści (85 proc.), a także mieszkańcy miast powyżej 20 tys. mieszkańców.

Opinię taką podzielają raczej osoby z wykształceniem wyższym (50 proc. z wykształceniem podstawowym i zasadniczym, 80 proc. absolwentów wyższych uczelni), zainteresowane polityką, dobrze oceniające swoją pozycję materialną. Optymistami są ponadto przede wszystkim zwolennicy PO i SLD oraz ankietowani określający swe poglądy jako lewicowe.

Negatywne nastawienie charakterystyczne jest przede wszystkim dla zwolenników Ligi Polskich Rodzin (54 proc.) i Samoobrony (29 proc.), osób deklarujących poglądy prawicowe (30 proc.) lub centroprawicowe (24 proc.), rolników (37 proc.) oraz ludzi niezadowolonych ze swych warunków materialnych (25 proc.)

W naszym społeczeństwie nie ma jednoznacznej oceny stopnia przygotowania Polski do członkostwa w Unii - uważają autorzy sondażu. 36 proc. respondentów TNS OBOP uważa, że Polska jest przygotowana do korzystania z członkostwa, ale nie jesteśmy gotowi do dotrzymania zobowiązań. 28 proc. negatywnie ocenia zarówno naszą gotowość do czerpania korzyści z członkostwa, jak i do spełnienia zobowiązań. 14 proc. Polaków uważa, że jesteśmy przygotowani tylko do wypełnienia zobowiązań, natomiast nie będziemy na członkostwie korzystać. Optymistów przekonanych o naszej gotowości do skorzystania z wejścia do Unii, jak i do spełnienia wymagań, jest tylko 9 proc.

Jak napisano w sondażu, w Polsce można zaobserwować bardzo duże nadzieje na poprawę sytuacji pod wpływem członkostwa w Unii - w perspektywie długoterminowej. 71 proc. Polaków oczekuje zmiany sytuacji w kraju na lepsze po upływie 10 lat od naszego wstąpienia do Unii. 70 proc. liczy na lepsze życie dla swoich dzieci.

Tylko 17 proc. respondentów spodziewa się szybkich (do dwóch lat) zmian na lepsze w kraju. Poprawy własnego życia spodziewa się 30 proc. osób.

Najbardziej pesymistyczne przewidywania dotyczą sytuacji w najbliższym czasie. 34 proc. Polaków jest przekonanych, że w ciągu najbliższych dwóch lat sytuacja w kraju pogorszy się, a 39 proc. - że nie zmieni się.

23 proc. Polaków uważa, że członkostwo w UE negatywnie wpłynie na ich życie (38 proc. jest przekonanych o braku wpływu wejścia do Unii na ich życie).

Im młodsi badani, tym częściej oczekują zmian na lepsze w swoim życiu po wejściu Polski do UE. Takie nadzieje ma 69 proc. nastolatków, 47 proc. dwudziestolatków, 31 proc. trzydziestolatków, 23 proc. czterdziestolatków (w tej grupie szczególnie silne są obawy zmian na gorsze - wyraża je 34 proc. osób), 13 proc. pięćdziesięciolatków, 10 proc. sześćdziesięciolatków i starszych.

Badanie przeprowadzono 5-7 lipca 2003 roku na reprezentatywnej, losowej próbie 1005 mieszkańców Polski powyżej 15 roku życia. Maksymalny błąd statystyczny wynosi +/- 3 proc.

CBOS: Polacy m.in. o wspólnym rządzie i prezydencie UE

47 proc. Polaków opowiada się za powołaniem wspólnego rządu Unii Europejskiej, 32 proc. chce wspólnego unijnego prezydenta, a 45 proc. uważa, że powinien zostać powołany minister spraw zagranicznych UE - wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej.
W lipcu Konwent Europejski przyjął projekt traktatu konstytucyjnego UE, który przewiduje m.in. utworzenie instytucji prezydenta Rady Europy oraz ministra spraw zagranicznych UE. W ostatnim okresie nasiliły się także inicjatywy zmierzające do utworzenia w przyszłości wspólnych sił obronnych Unii.

Powstanie wspólnego unijnego rządu popiera 47 proc. Polaków. (5 pkt proc. mniej niż w marcu). Przeciwko jego utworzeniu jest 29 proc. badanych (6 pkt proc. więcej niż w marcu).

Do pomysłu powołania wspólnego prezydenta UE pozytywnie odnosi się 32 proc. Polaków (minus 7 pkt proc. w porównaniu z marcem). Większość badanych - 41 proc. - jest jednak przeciwnego zdania.

52 proc. badanych popiera za to powstanie oddziałów wojskowych pod wspólnym dowództwem. To o 8 pkt proc. więcej niż w marcu. Przeciwnicy tego pomysłu stanowią 26 proc.

Znaczna część Polaków (45 proc.) opowiada się także za utworzeniem urzędu ministra spraw zagranicznych UE. Przeciwnego zdania jest 29 proc.

Wśród zwolenników powołania wspólnego rządu, prezydenta i ministra spraw zagranicznych UE przeważają osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, robotnicy niewykwalifikowani oraz bezrobotni. Przeciwne powstaniu tych instytucji są przede wszystkim osoby z wyższym wykształceniem i mieszkańcy dużych miast.

Do propozycji nadania Unii bardziej wspólnotowego charakteru przychylniej odnoszą się osoby popierające członkostwo Polski w UE. Przeciwnicy integracji Polski z Unią częściej odrzucają, niż aprobują, każde z tych rozwiązań.

Sondaż przeprowadzono w dniach 4 -7 lipca tego roku na liczącej 952 osoby reprezentatywnej próbie losowo-adresowej dorosłych mieszkańców Polski.
Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas