Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: PolskaSamorząd gospodarczy
     Samorząd gospodarczy w Polsce

Polska W dobie gospodarki wolnorynkowej, istnienie silnego samorządu gospodarczego nabiera szczególnego znaczenia. W rozwiniętych krajach europejskich i w Ameryce Północnej wszystkie ważne decyzje gospodarcze podejmowane są po konsultacji z samorządem.
Silny samorząd oznacza również wsparcie dla polskich przedsiębiorców, a co za tym idzie wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej w trudnych warunkach transformacji ustrojowej i procesie integracji gospodarczej z krajami Unii Europejskiej.

Odrodzenie ruchu samorządowego nastąpiło w 1989 r. na mocy uchwalonej przez Parlament ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 z 1989 r. poz. 195 z późn. zm.).
Obok ustawy o izbach gospodarczych należy również wymienić ustawę o rzemiośle. Organizacje rzemieślnicze są zrzeszeniami podmiotów gospodarczych o najdłuższej tradycji w Polsce.

Izby gospodarcze w Polsce:

Izby przemysłowo-handlowe

W każdym województwie działa Izba Przemysłowo-Handlowa (np. Pomorska, Wielkopolska, Mazowiecka, itp.). Izby na poziomie regionalnym często mają w swojej strukturze oddziały w mniejszych ośrodkach regionu. W wielu miejscowościach działają również samodzielne izby przemysłowo-handlowe, nie powiązane w żaden sposób z izbami regionalnymi. Przynależność do izb jest wg obecnie obowiązującego prawa dobrowolna, choć toczą się liczne dyskusje nad wprowadzeniem w Polsce modelu tzw. kontynentalnego, występującego w większości krajów unijnych.

Najczęściej oferowany zakres usług to:

Izby branżowe

Izby branżowe są organizacjami samorządu gospodarczego, reprezentującymi interesy gospodarcze podmiotów działających w sferze danego przemysłu na terenie całego kraju.
Powstają z reguły w odpowiedzi na potrzebę stworzenia reprezentacji środowiska branżowego.
Izby zrzeszają na zasadzie dobrowolności podmioty gospodarcze zajmujące się działalnością związaną z daną branża. Członkami izb są przedsiębiorstwa sektora państwowego, prywatnego i spółdzielczego.
Podstawowym celem działalności izb jest ochrona interesów danej branży, w szerokim pojęciu tego słowa, stworzenie ogniwa pomiędzy organami władzy państwowej i przedsiębiorstwami z danego sektora, a także scalenie środowiska branżowego w kraju. Izby mogą również pełnić rolę reprezentanta danej branży wobec podobnych organizacji zagranicznych i międzynarodowych.

Do głównych zadań izb branżowych należą:

Izby bilateralne

Izby bilateralne mają za zadanie ułatwiać kontakty gospodarcze pomiędzy polskimi przedsiębiorstwami a przedsiębiorstwami z drugiego kraju. Izby bilateralne na zasadach dobrowolności skupiają firmy zainteresowane nawiązaniem lub rozwijaniem kontaktów gospodarczych z partnerami z konkretnego państwa.
Przykładem działalności izby bilateralnej może być charakterystyka Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Izby rzemieślnicze

Rola izb rzemieślniczych uległa na przestrzeni ostatnich lat dużej przemianie. Wynika to z faktu, że wcześniej powszechnie kojarzeni z tym rodzajem izb rzemieślnicy, to w tej chwili po prostu przedsiębiorcy oczekujący różnego rodzaju usług i wsparcia charakterystycznego dla izb przemysłowo-handlowych oraz izb branżowych. Oprócz tej nowej funkcji, izby rzemieślnicze związane są nadal z egzaminami cechowymi, szkoleniami zawodowymi, itp. Zrzeszają organizacje cechowe, spółdzielnie rzemieślnicze oraz restauratorów. Izby rzemieślnicze pełnią więc również funkcję samorządu gospodarczego w regionie. Zrzeszone są w Związku Rzemiosła Polskiego http://www.zrp.pl.


Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas