Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: MenadżmentJakość, certyfikaty
     Dotacja na uzyskanie certyfikatu systemów zarządzania.

Polska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - http://www.parp.gov.pl

I. Informacje ogólne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna realizację programu "Dotacja na uzyskanie certyfikatu", umożliwiającego małym i średnim przedsiębiorcom dofinansowanie ze środków budżetu państwa, uzyskanie certyfikatów systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem. Środki budżetu państwa, dostępne w formie dotacji, mogą być przyznane na certyfikację systemów zarządzania i wypłacane w celu pokrycia części kosztów netto audytów certyfikacyjnych.

II. Uprawnieni do uzyskania dotacji

O dotację może ubiegać się mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej1, który nie otrzymał pomocy publicznej na finansowanie całości lub części kosztów działania, które wykazuje w celu uzyskania dofinansowania, wnioskując o dotację. Uprawnieni do otrzymania dotacji są przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłacaniem podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne.

III. Określenie przedmiotu dotacji

Dotacja może być udzielona na finansowanie części kosztów audytów certyfikujących systemy zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem oraz systemy zarządzania bezpieczeństwem. Dofinansowanie obejmuje koszty netto audytów przeprowadzanych przez jednostki certyfikujące akredytowane w systemie akredytacji (np. PCA, DAR, UKAS lub inne).

IV. Koszty kwalifikowane do objęcia dofinansowaniem

Dotacja jest przeznaczona na finansowanie części kosztów audytów certyfikacyjnych, wykonywanych przez jednostki certyfikujące, w tym także części kosztów audytów wstępnych.

Dofinansowanie udzielone przez PARP obejmuje tylko koszty netto działań niezbędne do uzyskania certyfikatów. Koszty dodatkowe związane z certyfikacją wymienionych systemów zarządzania, takie jak: delegacje, koszty podróży, uroczyste wręczenia certyfikatów, noclegi oraz inne koszty nie określone jako konieczne do uzyskania certyfikatu, przedsiębiorcy pokrywają we własnym zakresie i nie podlegają one dotowaniu przez PARP. Dotacji nie podlegają również koszty związane z przedłużeniem ważności uzyskanych wcześniej certyfikatów określonych systemów zarządzania.

V. Wysokość i maksymalne progi dotacji

Kwota dotacji na finansowanie części kosztów audytów certyfikacyjnych wynosi 50% ich ceny netto (bez VAT) i nie może być wyższa niż:

VI. Postanowienia szczegółowe udzielania dotacji

wraz z szeregiem innych dokumentów znajdą Państwo na stronie: http://www.parp.gov.pl


Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas