Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportUnia Europejska
     Globalny wymiar Europy - eksportowa strategia Unii

Unia Europejska

Komisja Europejska przyjęła komunikat zatytułowany Globalny wymiar Europy: bliższe partnerstwo na rzecz umożliwienia dostępu do rynku dla europejskich eksporterów. Strategia ta, której celem jest przezwyciężenie barier w handlu zagranicznym oraz stworzenie nowych możliwości eksportowych, stanowi część nowej polityki handlowej Komisji nazwanej Globalnym wymiarem Europy. Podstawą tego nowego podejścia jest nowe, zdecentralizowane partnerstwo pomiędzy Komisją, państwami członkowskimi i przedsiębiorstwami działającymi w krajach trzecich, w których dzięki znajomości lokalnych uwarunkowań łatwiej jest określić bariery dla handlu i pokonywać je.

Peter Mandelson, unijny komisarz ds. handlu, stwierdził: „Działalność firm unijnych zależy od rozwijających się rynków za granicą, ponieważ napędza to wzrost gospodarczy i zatrudnienie w UE. Musimy zadbać o to, aby przedsiębiorstwa europejskie były w stanie uczciwie konkurować na tych rynkach. Ta odnowiona strategia skupia się na koordynacji i zwiększeniu skuteczności działań Komisji, państw członkowskich i przedsiębiorstw tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne - na naszych głównych rynkach działalności.

Nowa strategia dostępu do rynków zostaje wprowadzona w życie w bardzo ważnym momencie: pojawiają się nowi, duzi partnerzy handlowi, zaś charakter barier dla handlu ulega zmianie. Współczesne bariery dla handlu coraz częściej będą pozataryfowe, związane bardziej z kwestiami regulacyjnymi na terenie danych państw. W związku z tym będą one trudniejsze do określenia, a ich usuwanie będzie często wymagało kompleksowych rozwiązań. Potrzebujemy bardziej skoncentrowanego wysiłku po to, aby duże i małe unijne przedsiębiorstwa mogły skutecznie konkurować na rynkach globalnych.

Zaproponowane ostatnio partnerstwo na rzecz dostępu do rynku będzie działało na rzecz zabezpieczenia interesów zarówno dużych, jak i małych przedsiębiorstw unijnych oraz państw członkowskich. Główne elementy nowej strategii obejmują:

Informacje ogólne

Pierwsza unijna strategia dostępu do rynku z 1996 r. (Market Access Strategy)była związana z realizacją wielostronnych i dwustronnych umów handlowych oraz z otwarciem rynków krajów trzecich. Składała się z dwóch filarów: Pierwszy obejmował informowanie przedsiębiorstw unijnych o warunkach dostępu do rynków przy udziale wszystkich zainteresowanych stron unijnych; drugi zaś stworzenie metody eliminowania barier dla handlu.

W 2006 r., w dekadę później, w komunikacie Komisji zatytułowanym Globalny wymiar Europy - Konkurowanie na światowym rynku wezwano do odnowienia unijnej strategii dotyczącej dostępu do rynków w ramach ogólnego przeglądu polityk.

Globalny wymiar Europy: bliższe partnerstwo na rzecz umożliwienia dostępu do rynku dla europejskich eksporterów. http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/mk_access/global_europe_en.htm

Szczegółowe informacje dla europejskich eksporterów dotyczące ceł i barier dla handlu można znaleźć w prowadzonej przez Komisję bazie danych dostępu do rynków. http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htmKomisja Europejska

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas