Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: PolskaGospodarka
     2007 - Polska najatrakcyjniejszym krajem dla inwestorów

Polska

Według najnowszego rankingu Federacji Europejskich Pracodawców - The Federation of European Employers (FedEE), Polska jest najbardziej atrakcyjnym miejscem dla inwestycji spośród 31 krajów europejskich. W gronie 5 najbardziej atrakcyjnych krajów, oprócz Polski znalazła się: Dania, Słowenia, Szwajcaria oraz Wielka Brytania.

Polska otrzymała ocenę +6 w rankingu FedEE, wyprzedzając wszystkich swoich konkurentów w regionie: Słowację, Czechy oraz Węgry.

Polska ma najbardziej konkurencyjnych pracowników w Europie - jeśli wziąć pod uwagę całkowite koszty pracy w porównaniu do jakości pracy – skomentował wyniki raportu Prezes PAIiIZ Paweł Wojciechowski.
Nadal posiadamy duże zasoby wysoko wykwalifikowanych pracowników systematycznie podnoszących swoje kwalifikacje. To właśnie podnoszenie kwalifikacji i aktywizacja zawodowa są najlepszym sposobem na walkę z bezrobociem – dodał Prezes PAIiIZ.

Ranking FedEE objął 27 krajów - członków Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię, Szwajcarię i Turcję. W badaniu wzięto pod uwagę 15 czynników badających takie zagadnienia, jak: dostęp do siły roboczej, kapitał ludzki, relacje na rynku pracy oraz jego elastyczność, a także inflację i koszty pracy.

KRAJ RATING

Za najmocniejsze strony Polski uznano dostęp do młodej siły roboczej, obecność kobiet na rynku pracy oraz dostępność pracowników czasowych. Pozytywnie odebrano też znaczenie porozumień zbiorowych, pozycję związków zawodowych oraz wysokość średniej płacy za godzinę. Umiarkowane oceny zyskały natomiast polskie inwestycje w szkolenia, możliwości rekrutacji od innych pracodawców oraz ograniczenia w zwalnianiu pracowników, a także umiejętność korzystania z Internetu.

FedEE jest wiodącą organizacją pracodawców w Europie, powstałą przy wsparciu ze strony Komisji Europejskiej. Federacja skupia blisko dwa tysiące największych pracodawców działających w Europie. Jej członkowie zatrudniają średnio ok. 7,500 osób. Ponad połowę stanowią firmy z kapitałem amerykańskim i japońskim. FedEE działa od 1989 roku.PAIiIZ

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas