Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportCło
     Taryfa celna stosowana w Polsce od 1 maja 2004 r.

Przystępując do Unii Europejskiej Polska przyjęła Wspólną Taryfę Celną Unii Europejskiej.

Od 1 stycznia 2004 roku obowiązuje w UE rozporządzenie Komisji (WE) nr 1789/2003 z dnia 11 września 2003r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L Nr 281, z 30.10.2003). Rozporządzenie to obowiązuje w Polsce od 1 maja 2004 roku.

Zweryfikowany tekst Wspólnej Taryfy Celnej dostępny jest pod adresem:
http://europa.eu.int/eur-lex/pl/dd/docs/2003/32003R1789-PL.doc

Taryfa ta obejmuje regulacje taryfowe wynikające z zobowiązań Unii Europejskiej wobec Światowej Organizacji Handlu (WTO) i składa się z następujących części:

ANEKS I - NOMENKLATURA SCALONA:

 1. Część pierwsza - postanowienia wstępne
 2. Część druga - tabela stawek celnych (obejmuje Scaloną Nomenklaturę, stawki konwencyjne i jednostki miar)
 3. Część trzecia: Sekcja I - Aneksy rolne:
  • Aneks 1 - komponenty rolne (EA) , dodatkowe cło za cukier (ADS/Z) oraz dodatkowe cło za mąkę (ADF/M),
  • Aneks 2 - produkty, dla których mają zastosowanie ceny wejściowe,
  Sekcja II - Lista substancji farmaceutycznych, które kwalifikują się do zwolnienia od cła (Aneksy 3 do 6),
  Sekcja III - Kontyngenty taryfowe:
  • Aneks 7 - Kontyngenty taryfowe WTO
  Sekcja IV - Uprzywilejowane traktowanie ze względu na charakter towaru :
  • Aneks 8 - towary nienadające się do konsumpcji (z listą skażalników)
  • Aneks 9 - Certyfikaty

Zintegrowana Taryfa Wspólnot Europejskich (TARIC) - ustanawiana jest na podstawie art. 2 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L Nr 256, z 7.09.1987, z późn. zm).

Udostępniana jest do powszechnego użytku, dla podmiotów prywatnych i administracji Państw trzecich poprzez:

Bazy danych
Komisja Europejska we współpracy ze służbami celnymi i podatkowymi państw członkowskich opracowała i użytkuje kilka baz danych. Bazy danych są częścią systemu informacyjnego Podatki i Unia Celna. Akronim DDS jest skrótem od angielskiego wyrażenia "Data Dissemination System". Poniżej link do baz danych:
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/pl/home.htm

SZCZEGÓLNE ŚRODKI WSPÓLNOTOWE OKREŚLONE W ART. 2 ROZPORZĄDZENIA RADY (EWG) NR 2658/87 i przedstawiane w TARIC to:

 1. Zawieszenia taryfowe
 2. Kontyngenty taryfowe
 3. Preferencje taryfowe (włączając kontyngenty i plafony)
 4. System ogólnych preferencji taryfowych mających zastosowanie do krajów rozwijających się
 5. Cła antydumpingowe i wyrównawcze
 6. Opłaty wyrównawcze
 7. Elementy rolne
 8. Wartości jednostkowe
 9. Ceny referencyjne i minimalne
 10. Zakazy przywozu
 11. Ograniczenia przywozowe
 12. Nadzór przywozowy
 13. Uzupełniający mechanizm handlowy
 14. Zakazy wywozu
 15. Ograniczenia wywozowe
 16. Nadzór wywozowy
 17. Refundacje wywozowe

Kody używane w TARIC
http://www.mf.gov.pl/_files_/sluzba_celna/taryfa_celna/taric/kodowanie_inf_taric2.pdf

Strona Komisji
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/pl/home.htm

Strona Taric
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/pl/tarhome.htmInformacja: Ministerstwo Finansów

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas