Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportCło
     Taryfa celna wchodząca z dniem 1 stycznia 2006 r

Rozporządzenie Komisji sprawie Nomenklatury Scalonej na rok 2006

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L nr 286 z dnia 28 października 2005 r. zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (WE) nr 1719/2005 z dnia 27 października 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Załącznik ten zawiera zmienioną nomenklaturę towarową na rok 2006, tzw. Nomenklaturę Scaloną.

Zmiana Nomenklatury Scalonej, ustanowionej rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87, nastąpiła ze względu na potrzebę uwzględnienia zmian wymogów dotyczących statystyki i polityki handlowej, zmian mających na celu wypełnienie międzynarodowych zobowiązań, rozwoju w technice i handlu, potrzeb dostosowania lub wyjaśnienia wersji językowych, jak również potrzeby ujednolicenia terminologicznego w językach niektórych Państw Członkowskich, które przystąpiły do Wspólnoty w 2004 roku.

Zgodnie z art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, załącznik I do tego rozporządzenia zostaje zastąpiony pełną wersją Nomenklatury Scalonej wraz z autonomicznymi i konwencyjnymi stawkami celnymi, wynikającymi ze środków przyjętych przez Radę lub przez Komisję, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2006 r.

CN 2006 została uproszczona ze względu na jej wykorzystanie w handlu zewnętrznym w ramach procedury SLIM ("Simpler legislation for the internal market"). Ponadto dokonano corocznego przeglądu CN. Niektóre sektory poddano modernizacji (na przykład działy "włókiennicze"), kontynuując modernizację rozpoczętą w roku 2005. Przegląd CN, przeprowadzany od 1997 r. wspólnie z podmiotami gospodarczymi (europejskie federacje przemysłu), państwami członkowskimi i służbami Komisji, pozwolił na znaczną modernizację CN. Usuniętych zostało około 760 przestarzałych kodów, jednak ze względu na potrzebę monitorowania nowych produktów wprowadzono nowe. Powyższy przegląd doprowadził do pozostawienia 9842 kodów 8-cyfrowych w CN 2006.

Najważniejszą jednak zmianą jest przeniesienie w CN 2006 systemu zarządzania środkami dla cywilnych statków powietrznych z Tabeli stawek celnych do Postanowień wstępnych CN do Sekcji II, Przepisy szczególne, część B "Cywilne statki powietrzne i towary do stosowania w cywilnych statkach powietrznych" - na stronach od 15 do 17.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1719/2005 z dnia 27 października 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i jest dostępne, w języku polskim, pod poniższym linkiem:
http://www.mofnet.gov.pl/_files_/sluzba_celna/taryfa_celna/l_28620051028pl00010886.pdf

Ponadto pod następujacymi linkami sa dostepne domumenty:

CN 2006 - Wykaz kodów usuniętych
http://www.mofnet.gov.pl/_files_/sluzba_celna/taryfa_celna/del2006a.pdf

CN 2006 - Wykaz nowych kodów
http://www.mofnet.gov.pl/_files_/sluzba_celna/taryfa_celna/new2006a.pdf

Tablice korelacyjne CN 2005 - CN 2006
http://www.mofnet.gov.pl/_files_/sluzba_celna/taryfa_celna/trp0506a.pdf

Tablice korelacyjne CN 2006 - CN 2005
http://www.mofnet.gov.pl/_files_/sluzba_celna/taryfa_celna/trp0605a.pdfInformacja: Ministerstwo Finansów

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas