Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: PolskaInnowacyjność
     Mechanizmy regionalne w rozwoju innowacyjności na Ukrainie

Ukraina

Budowanie przyjaznych warunków dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw Ukrainy poprzez mechanizmy regionalne

Polsko ukraiński projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polski. www.pluaris.org.pl

Termin realizacji: 1 sierpnia 2005 r. - 31 grudnia 2005 r

Realizatorzy:

Zarządzający :
Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce
Ul.Wólczańska 51, 90-508 Łódź, tel.42.6320610, faks 42.6322817 w.19
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel. 48.22.8279744, faks 48.61.8279741
biuro@sooipp.org.pl, www.sooipp.org.pl

Partnerzy:
KPK Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
00-049 Warszawa, ul. Świętokrzyska 21
Tel: 022 - 828 74 83 wew. 421 ,Faks: 0-22 828 53 70
www.kpk.gov.pl

LCINTE Lwowskie Centrum Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej
Adres: Prospekt W. Czernowiła 57, Lów 79058, Ukraina
Telefon: (0322)523200, tel./faks (0322)522741
E-mail: cstei@cstei.lviv.ua , http://www.cstei.lviv.ua/

STEPS Centrum im. Dobrowa dla Potencjału Naukowego i Technicznego oraz
Studiów Historii Nauki (Kijów)
Bulwar T. Szewczenki 60, 01032 Kijów
Tel: (+38044) 216 63 54 , faks: (+38044) 216 95 91

UBICA Ukraińskie Stowarzyszenie Inkubatorów Przedsiębiorczości i Centrów Innowacji ,
Ul.Sofijewskaja 20/21, 01025 Kijów
Tel. (+38044) 278 38 24, faks: (+38044) 278 38 24
Email: ubica@ubica.kiev.ua

Miejsce:
Ukraina: Lwów, Kijów, Donieck, Symferopol - Ałuszta
Polska: Poznań, Warszawa.

Uczestnikami projektu byli po stronie ukraińskiej przedstawiciele:

 1. samorządów regionalnych - członkowie zarządów, dyrektorzy Departamentów Rozwoju Regionalnego, Przedsiębiorczości, Innowacyjności,
 2. instytucji okołobiznesowych reprezentujących przedsiębiorstwa - kadra zarządzająca, doradcy przedsiębiorstw,
 3. uczelni wyższych - kadra naukowa oraz doktoranci i studenci
 4. innowacyjne MSP - kadra zarządzająca i techniczna

Łącznie 579 osób tj. o 279 więcej niż planowanych 300 osób

Polskie instytucje zaangażowane w realizację projektu i osoby uczestniczące w projekcie z ramienia tych instytucji reprezentowali:

 1. Przedstawiciele regionów
  • eksperci i realizatorzy projektów Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce: podkarpackie, zachodniopomorskie, podlaskie, mazowieckie, łódzkie, małopolskie, górnośląskie, świętokrzyskie
  • przedstawiciele instytucji realizujących programy finansowane z przez Unie Europejską
 2. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
 3. Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce
 4. Centrum im.Dobrowa STEPS
 5. Lwowskie Centrum Informacji Naukowej technicznej Ekonomicznej
 6. Ukraińskie Stowarzyszenie Inkubatorów Przedsiębiorczości i Centrów Innowacji UBICA

Projekt docierał do przedstawicieli ww. grup we wszystkich 25 regionach Ukrainy. Odpowiednio przygotowany scenariusz realizacji projektu, jak również wykorzystanie narzędzi informatycznych i doświadczenia partnerów przyczyniło się do uzyskania efektu mnożnikowego, dzięki któremu prezentowana wiedza będzie pośrednio docierała do większej liczby beneficjentów. Dodatkowym atutem, gwarantującym zachowanie trwałych efektów projektu, będzie funkcjonujący i w trakcie projektu rozwinięty portal www.pluaris.org.pl

  Zrealizowane zostały 4 dwudniowe warsztaty z następującym programem:
 1. Doświadczenia Polski w rozwoju działalności innowacyjnej
 2. Metodologia Regionalnych Strategii Innowacji
 3. Adaptacja na Ukrainie doświadczeń europejskich w dziedzinie wspierania innowacji
 4. Integracja naukowców ukraińskich z Europejską Przestrzenią Badawczą: możliwości uczestnictwa w ramowych programach badawczych UE
 5. Mobility. Stypendia Marii Curie"

w 4 regionach Ukrainy:

KRYM: Symferopol - Ałuszta, 12-16 września, 2005 r.
ZACHODNIA UKRAINA: Lwów, 5-7 października 2005 r.
WSCHODNIA UKRAINA: Donieck, 28-29 listopada 2005 r.
CENTRALNA UKRAINA: Kijów, 30 listopada - 1 grudnia 2005 r.

  W warsztatach wzięło udział 579 osób z Ukrainy, to jest prawie dwa razy więcej niż planowane 300.

  Wydane zostały 2 podręczniki napisane przez polskich autorów przy konsultacji partnerów ukraińskich :
 1. "Mobility. Przewodnik po projektach stypendialnych naukowców Marii Curie Szóstego programu Ramowego Unii Europejskiej", autorzy: Anna Wiśniewska, Marta Muter, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, Warszawa wydawnictwo: Spłajn, Lwów 2005, objętość: 60 stron, nakład: 600 egzemplarzy + wersja elektroniczna 600 CD,

 2. Instrumenty wsparcia innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. Doświadczenia Polski i Unii Europejskiej"

  autorzy:
  Aleksander Bąkowski, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, Warszawa
  Michał Klepka, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, Warszawa
  Krzysztof B.Matusiak, Uniwersytet Łódzki, Łódź
  Jerzy Strzelec, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kielce
  Krzysztof Zasiadły, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Poznań

  wydawnictwo: Koło, Drohobycz, 2005
  objętość: 186 stron
  nakład: 600 egzemplarzy + wersja elektroniczna 600 sztuk CD
  Zorganizowany i uruchomiony został Punkt Kontaktowy Polskich Regionów na Ukrainie w siedzibie Lwowskiego Centrum Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej.

adres: prospekt W.Czornowoła 57, 79058 Lwów, Ukraina
tel.: +380.322.523342
email: pkpr@cstei.lviv.ua
http://www.pluaris.org.pl
Kierownik: Michał Klepka, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, Warszawa
Koordynator: Iwan Kulczycki, Lwowskie Centrum Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej, Lwów
Pracownicy:
Krystyna Nawojewa, Menedżer
Iwan Kulczycki junior, specjalista
Konsultant:
Olga Kot, Centrum im. Dobrowa dla Potencjału Naukowego i Technicznego oraz Studiów Historii Nauki, Kijów

  Stworzona została baza danych innowacyjnych inicjatyw na Ukrainie i ofert współpracy polsko - ukraińskiej

Baza została umieszczona na stronie internetowej projektu www.pluaris.org.pl oraz www.cstei.lviv.ua a także opublikowana przez Lwowskie Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w formie zwartej z okazji Targów Inwestycji i Nieruchomości we Lwowie 5-7 października 2005 r. Baza jest aktualizowana a projekty można w sposób ciągły zgłaszać drogą elektroniczną używając formularzy ze strony www.pluaris.org.pl

  Ukraińscy uczestnicy oraz referenci wspólnie z polskimi ekspertami dokonali analizy aktualnej informacji na temat stanu innowacyjności ukraińskich przedsiębiorstw.

Informacje zawarte były zarówno w referatach jak i w dostarczonych publikacjach na CD.

Publikacje:

 1. "Nauka i naukoznawstwo", Ukraińska Akademia Nauk, Kijów, 2005
 2. "Podstawy innowacyjnego modelu przebudowy strukturalnej gospodarki Ukrainy", Ukraińska Akademia Nauk, Kijów 2005
 3. "Koncepcja innowacyjnego rozwoju regionu na przykładzie Autonomicznej republiki Krym", Krymska Akademia Nauk, Symferopol 2005
 4. Regionalne Centrum Innowacji "Lwowski Technopolis", Lwowskie Centrum Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej, Lwów 2004

Płyty CD:

 1. "Region lwowski. Miejsce dla Twoich inwestycji", Centrum Wspierania Biznesu NewBizNet, Lwów
 2. "Lwowskie Centrum Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej", Lwów
 3. "Konkursy i projekty. Wyniki prac badawczych", Państwowy Fundusz Badań Podstawowych, Kijów
 4. "Ukraina - perspektywa XXI wieku", Grupa informacyjno-konsultingowa AiCi 21 wieku, Kijów
 5. "Ukraina. Kierunki współpracy międzynarodowej", Regionalne Centrum Wspierania Biznesu, Charków
  Zebrane zostały informacje na temat możliwości realizacji wspólnych projektów: konkursów biznes planów, badania rynku innowacji na Ukrainie i zgromadzone w bazie danych Punktu Kontaktowego polskich regionów we Lwowie Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej oraz na stronie www.pluaris.org.pl ,

  Materiały ekspertów, materiały szkoleniowe z warsztatów i opracowania z regionów polskich znalazły się na ogólnie dostępnych stronach internetowych www.pluaris.org.pl i www.cstei.lviv.ua,

  W trakcie konferencji i targów innowacji we Lwowie w dniach 5-7 października 2005 r. zaprezentowanych zostało ponad 50 przedsiębiorstw innowacyjnych występujących indywidualnie (25) lub kolektywnie za pośrednictwem Izb Przemysłowo - Handlowych i Stowarzyszeń Przedsiębiorców. Projekt "Budowanie przyjaznych warunków dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw Ukrainy poprzez mechanizmy regionalne" prezentowany był na oddzielnym stoisku zorganizowanym przez Lwowskie Centrum Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej, partnera w projekcie.

  Promocja projektu w celu upowszechnienia dobrych praktyk i kontynuowania działań w 2006 roku została między innymi przeprowadzona w czasie Forum "Władza i biznes - partnerzy" we Lwowie w dniu 16 grudnia 2005 r.

  We współpracy z telewizją lwowską powstał film o projekcie. Został on umieszczony na zbiorczym CD "Instrumenty wsparcia innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. Doświadczenia Polski i Unii Europejskiej".

  Zidentyfikowano 11 regionów Ukrainy, które posiadają strategię rozwoju, a kilka z nich deklaruje chęć współpracy z partnerami polskimi przy tworzeniu Regionalnych Strategii Innowacji: Mikołajew, Lwów, Winnica, Krym, Charków, Ługańsk, Wołyń.

  W wyniku listów skierowanych do 16 marszałków polskich województw uzyskano ankiety od 12 z nich. Każde z województw ma już podpisaną umowę z odpowiednim regionem na Ukrainie i oczekuje pomocy w wypełnieniu treścią tych porozumień. Zebrane ankiety pozwoliły określić potrzeby i kierunki działań w przyszłości. Punkt Kontaktowy Polskich Regionów na Ukrainie wspólnie z partnerami projektu będzie kontynuował działania mające na celu zacieśnienie współpracy polsko - ukraińskiej.

  Wszystkie województwa deklarują współpracę z podmiotami ukraińskimi. Najczęściej wskazywane regiony ukraińskie, z którymi nawiązano współpracę to obwód Lwowski i Odeski (po 3 wskazania). Ponadto wymienia się następujące regiony: Dniepropietrowski, Kirowogrodzki, Ługański, Chmielnicki, Charkowski, Żytomierski, Wołyński (2 wskazania), Iwano-Frankowski, Róweński, Mikołajewski.

  2/3 regionów jest gotowych zlecać Punktowi Kontaktowemu Polskich regionów na Ukrainie realizację zadań związanych z ich aktywnością na Ukrainie. Proponowany zakres zleceń to: organizowanie misji gospodarczych, nawiązywanie współpracy gospodarczej, diagnozowanie potencjalnych obszarów współpracy międzyregionalnej, promocji regionu. Jeden z regionów zastrzega, że zlecenia dotyczyłby tylko działań dotyczących całego kraju lub regionów, które nie są jego regionami partnerskimi.

Oprócz partnerów wymienionych w pierwotnej wersji projektu w realizacji wzięli również udział:

 1. Krymska Akademia Nauk
 2. Związek Twórczy Organizacji Naukowych i Inżynierskich Krymu
 3. Krajowy Punkt Informacyjny o Programach Badawczych Unii Europejskiej w Kijowie
 4. Państwowy Uniwersytet w Doniecku

Końcowe warsztaty w Kijowie stały się miejscem spotkania z ukraińskimi władzami centralnymi i lokalnymi łącznie z doradcą prezydenta Ukrainy i członkiem Parlamentu Ksenią Liapiną i kierownictwem Ukraińskiej Akademii Nauk. W trakcie tych spotkań uznano, że istnieje potrzeba i stworzone zostały podstawy do pogłębienia współpracy w dziedzinie wspierania innowacyjności na Ukrainie raz wspólnego ukraińsko - polskiego projektu budowy Regionalnych Strategii Innowacji na Ukrainie.

Działania projektu "Budowanie przyjaznych warunków dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw Ukrainy poprzez mechanizmy regionalne" skierowana była głownie do władz, instytucji i osób działających lokalnie. Jednak wyraźnie widoczna jest zależność lokalnej społeczności i inicjatyw od regulacji prawnych i decyzji władz centralnych w Kijowie. W czasie spotkań przedstawiciele rządu i parlamentu ukraińskiego deklarowali chęć stworzenia warunków dla wspierania innowacji i przedsiębiorczości i udziału naukowców w programach Unii Europejskiej. Podkreślali jednak ograniczone możliwości finansowe Ukrainy oraz dominacje problemów bieżących nad perspektywicznymi.

Dla wsparcia tendencji innowacyjnych potrzeba pomocy z zewnątrz zarówno finansowej, materialnej jak i merytorycznej. Jest to pole do działania również dla Polskiego Rządu. Dalsze wspieranie wspólnych projektów na polsko - ukraińskich powinno zachęcić władze ukraińskie do aktywnego wspierania udziału w projektach partnerów ukraińskich oraz tworzenia sprzyjających warunków systemowych.

Przygotował
Krzysztof Zasiadły
Koordynator Projektu
Email:krzyzasi@poczta.onet.pl
Tel.falks 61.8767540
Kom. 0503 075 167Krzysztof Zasiadły - Koordynator Projektu

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas