Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: PolskaInnowacyjność
     Efekty regionalnych strategii innowacji w Polsce

Polska

Podsumowanie raportu: Efekty regionalnych strategii innowacji w Polsce. Rekomendacje do analizy szczegółowej.

Rok 2005 przyniósł znaczącą rolę w formułowaniu polityki innowacji na poziomie regionalnym w Polsce. Proces tworzenia regionalnych strategii innowacji w 15 regionach, zapoczątkowany w 2002 roku, znalazł bowiem swoje zakończenie wraz z przyjęciem strategii przez sejmiki województw, co w efekcie nastąpiło w pierwszych miesiącach 2005 roku. Fakt ten otwiera przed regionami nowy rozdział w historii rozwoju, w którym oprócz dotychczas zdefiniowanych narzędzi interwencji, pojawiły się narzędzia wspierające tworzenie innowacji w przedsiębiorstwach. Zanim jednakże ujrzały one światło dzienne, nastąpić musiał szereg zmian w regionach, pośród których w szczególny sposób traktowane są zmiany postaw instytucji i osób oraz rozumienia problematyki innowacji. Wskazać można na następujące efekty regionalnych strategii innowacji.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, efekty tworzenia regionalnych strategii innowacji zauważalne są w wielu wymiarach i wielu obszarach. Jednakże należy podkreślić, iż efekty procesu ich implementacji będą znacznie większe. Wynika to z faktu braku zauważalnych skutków ekonomicznych strategii z uwagi na zbyt krótki okres implementacji, po jakim prowadzone były analizy.

Procesowi tworzenia i implementacji regionalnych strategii innowacji towarzyszy głębokie zainteresowanie instytucji centralnych, w szczególności Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zainteresowanie to wynika z chęci wykorzystania zdefiniowanych w regionach danych, które mogą stanowić istotne źródło wiedzy do tworzenia narzędzi polityki innowacji na poziomie krajowym i koordynacji działań regionalnych. Wyrazem zapotrzebowania są zdefiniowane obszary badawcze, ujęte w rekomendacjach do szczegółowej analizy regionalnych strategii innowacji. Zgodnie zatem z określonymi potrzebami, niniejszy raport wskazał na potrzebę przeprowadzenia kilkunastu analiz cząstkowych regionalnych strategii innowacji, z których znacząca część dotyczy procesu implementacji tych strategii. Wielowymiarowość i wielowątkowość strategii innowacji uniemożliwia bowiem przeprowadzenie jednej zintegrowanej analizy. Rozwiązaniem wynikającym z niniejszej analizy, wskazanym jako niezbędne zarówno po stronie potrzeb regionów jak i instytucji centralnych, jest stworzenie systemu monitoringu realizacji strategii oraz poziomu rozwoju innowacyjnego z zastosowaniem wskaźników na obu poziomach. W efekcie wskazane w niniejszym raporcie zmiany w świadomości oraz zmiany w zachowaniu instytucji regionów będą mogły być rozwinięte o efekty ekonomiczne.PARP

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas