Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: PolskaSamorząd gospodarczy
     Warunki rozwoju lokalnego

Polska

Nie wszędzie następuje rozwój lokalny. Nie wystarczy tradycja, ani specjalizacja produkcyjna. Rozwój lokalny pojawia się tam, gdzie, obok lokalnych powiązań miedzy podmiotami takimi jak instytucje i przedsiębiorstwa tzw. "krótkich sieci", istnieją silne powiązania zewnętrzne.

System lokalny musi otworzyć się na zewnątrz, sondować konkurencję i rynek, wchłaniać wyniki prowadzonych gdzie indziej badań, eksportować, a przede wszystkim posiadać świadomość tego, kto i w jaki sposób może pełnić rolę elastycznego integratora wiedzy.

Integrator ten pozwala skodyfikowaną wiedzę dostosować do określonych kontekstów i przełożyć ją na określone umiejętności. W takich okolicznościach system staje się konkurencyjny i może przetrwać w dobie globalizacji charakteryzującej się szybkim przepływem 4i:

  1. industry,
  2. investments,
  3. individuals,
  4. information.

Terytorialne różnice w technologiach i organizacji powodują powstawanie odmiennych systemów lokalnych. Lokalna kultura, instytucje, historia określonej społeczności i obszaru kształtują typowe zachowania, co powoduje, że region odgrywa kluczową rolę w tworzeniu systemu lokalnego.

W specyfice określonych obszarów geograficznych należy:

Przeniesienie na poziom lokalny formułowania optymalnych polityk i instrumentów określonych w planach rozwoju powinno dziś stanowić główną drogę zrównoważonego rozwoju. Ważnymi instrumentami planowanego kontraktowania są:Agencja Rozwoju Umbrii

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas