Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportPromocja
     FRPE - 1 konferencja z cyklu Eksport Na Rynki Pozaunijne

21 grudnia 2005 odbyła się w Ministerstwie Gospodarki pierwsza konferencja, organizowana przez Fundację Rozwoju Polskiego Eksportu, z cyklu Eksport Na Rynki Pozaunijne. Zapraszamy na następne spotkanie za 6 miesięcy. Niżej prezentacja programu konferencji.

Eksport na Rynki Pozaunijne Na zdjęciu Pani Helena Cieśluk, Prezes Oppen Expo Global oraz Przewodnicząca Rady Fundatorów FRPE, w trakcie wykładu na temat bieżącej problematyki i najbardziej nurtujących zagadnień handlu z Rosją.

ListekEksport Na Rynki Pozaunijne - program konferencji

10.00 Przywitanie - reprezentanci MG, KIG i FRPE

10.10 Pozycja polskiego eksportu pod kątem jego dywersyfikacji geograficznej,
Paweł Bednorz, Prezes Zarządu, Fundacja Rozwoju Polskiego Eksportu ( FRPE )

10.25 Polski eksport na rynki poza-unijne po 1 maja 2005 r.
Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego ( IKCHZ )

10.45 Prelekcja reprezentanta Departamentu Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu Ministerstwa Gospodarki nt. rządowych instrumentów wspomagania eksportu

11.10 Prezentacja projektu działania 2.3 SPO "Rozwój Zasobów Ludzkich" schemat B "Wsparcie rozwoju polskiego eksportu"
Michał Kubisz, Dyrektor Zespołu RZL, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

11.30 - przerwa na kawę

11.45 Dwa największe rynki zbytu

Stany Zjednoczone - Witold Zalewski, Oppen Expo Global, Członek Rady Fundatorów FRPE

Chiny - reprezentant Ambasady ChRL w Warszawie Pani Lin Yajia, Wiceprezes FRPE ds. relacji polsko-chińskich
Pan Sebastian Sadowski, firma Sadhal

13.10 Przykładowe rynki zbytu Afryki Północnej

Algieria - Włodzimierz Sobczak, Wiceprezes KIG, Prezes KIG-R, Przewodniczący Rady Programowej FRPE

Maroko - Krzysztof Drupka, Szef portalu www.exporter.pl, Członek Rady Programowej FRPE

13.40 - przerwa na herbatę i poczęstunek

14.00 Brazylia - największy rynek zbytu Ameryki Łacińskiej
Reprezentant Polsko-Brazylijskiej Izby Gospodarczej

14.25 Pakistan - Azja Południowa nieznana
Janusz Byliński, b. wieloletni Konsul RP w Pakistanie

Blok WNP

14.55 Z serii: Gorące tematy - chłodne klimaty Eksport do Rosji niejedno ma imię - omówienie bieżącej problematyki i najbardziej nurtujących problemowych zagadnień na największym do tej pory poza-unijnym rynku sprzedaży polskich produktów. Helena Cieśluk, Prezes Oppen Expo Global, Szefowa placówki moskiewskiej FRPE.

15.30 W blasku pomarańczy - Specyfika ukraińskiego rynku zbytu Piotr Guzowski, Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (PUIG)

15.55 Pytania dodatkowe, postulaty, dyskusja zapowiedź kolejnej, drugiej konferencji z serii "Eksport na Rynki Poza-unijne"

Fundacja Rozwoju Polskiego Eksportu
   http://www.frpe.org.plFRPE

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas