Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportWydarzenie
     2005 :: Konferencja - Czas na eksport

TEB Consulting

zaprasza na konferencję

Czas na eksport
Centrum Konferencyjne World Trade Center, Poznań
Termin konferencji zostanie podany później.

Od ponad roku ekonomiści zwracają uwagę na rosnące wskaźniki eksportowe. W artykułach poświęconych rozwojowi polskich kontaktów zagranicznych coraz częściej pojawiają się optymistyczne informacje o malejącym deficycie w handlu zagranicznym i równie optymistyczne prognozy na przyszłość. Większość przedsiębiorców nie zastanawia się już nad tym, czy eksportować, ale w jaki sposób przygotować się do eksportu, na jakie rynki wchodzić.

W pierwszym dniu Konferencji przedstawimy sukcesy polskich eksporterów. Podczas prezentacji i dyskusji panelowych uczestnicy będą mieli okazję prześledzić drogę do sukcesu eksportowego polskich firm i zastanowić się nad kluczowymi czynnikami ich powodzenia w biznesie.

Część druga konferencji to czas na panele ekspertów. Wykłady w pięciu blokach tematycznych: Instrumenty wspierania handlu zagranicznego, Zwyczaje i transport , Prawo, Finanse oraz Cła i podatki będą okazją do zapoznania się z nowościami w dziedzinie eksportu i praktycznymi narzędziami ułatwiającymi działalność na rynkach międzynarodowych.

Przedmiot konferencji

Patronat medialny

Patronat honorowy

Wstępny program konferencji

Dzień I

09.30 - 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 - 10.15 Otwarcie Konferencji

10.15 - 13.00 Sukcesy polskich eksporterów

Sukces w eksporcie - studium przypadku

10.15 - 10.45 Wavin Metalplast - Buk Sp. z o.o. :: Rafał Milinkiewicz, Kierownik Działu Eksportu, www.wavin.pl

10.45 - 11.15 NOVOL Sp. z o.o. :: Piotr Nowakowski, Prezes Zarządu, www.novol.pl

11.15 - 11.45 MALFARB Sp. z o.o. :: Bagdan Szombara, Prezes Zarządu, www.malfarb.pl

11.45 - 12.00 przerwa na kawę

12.00 - 13.00 Jak im się to udało? Dyskusja panelowa na temat sukcesów polskich eksporterów.

Udział w panelu potwierdzili przedstawiciele:

13.00 - 16.30 Instrumenty wspierania handlu zagranicznego

13.00 - 13.30 Andrzej Lewiński, Członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej, Prezes Polskiej Izby Handlu

13.30 - 14.00 Maria Narożniak, Zastępca Dyrektora Biura, Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

14:00 - 14:30 Beata Kocięcka, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

14.30 - 15:00 przerwa na lunch

15.00 - 15.45 Modelowe kontrakty w handlu zagranicznym - najnowsze propozycje MIH - mgr Jarosław Hermanowski, Konsultant, Krajowa Izba Gospodarcza

15.45 - 16.30 Podatek od towarów i usług w obrocie wewnątrzunijnym i pozaunijnym = mgr Anna Czarnecka, Doradca Podatkowy

16.30 Zakończenie I dnia konferencji

20.00 Uroczysta kolacja - Hotel Rzymski

Dzień II

Zwyczaje, transport

9.30 - 10.00 Konkursy, nagrody, statuetki - czy pomagają w biznesie? - dr Waldemar Rydzak, Agencja PRelite

10.00 - 10.45 Incoterms a pozostałe klauzule kontraktu - teoria a praktyka - dr Beata Stępień, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

10.45 - 11.15 przerwa na kawę

11.15 - 12:00 Odpowiedzialność przewoźnika w przewozach międzynarodowych - dr Lechosław Józefiak, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Finanse

12.00 - 12.45 Osłona przed ryzykiem kursowym w transakcjach handlu zagranicznego - najnowsze instrumenty - Przemysław Francuz, Wykładowca WSB w Poznaniu, Dyrektor Sprzedaży w Polsce Montara GmbH

12.45 - 13.15 przerwa na kawę

13.15 - 14.00 Akredytywa i akredytywa standby jako instrument płatniczy i zabezpieczający w transakcjach handlu zagranicznego - mgr Małgorzata Nowicka, BZWBK S.A.

Prawo

14.00 - 14.45 Wymagania techniczne i standardy bezpieczeństwa dotyczące obrotu towarowego w ramach Unii Europejskiej - Lech Marek Gorywoda

Cła i podatki

14.45 - 15.30 Przedstawiciel podatkowy i europejski operator gospodarczy - ich rola i funkcje w eksporcie i imporcie towarów - Roman Andrzejewski, Urząd Celny w Poznaniu

15.30 zakończenie konferencji, lunch

Prelegenci

mgr Anna Czarnecka
Doradca podatkowy. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego w Poznaniu. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług oraz w podatku dochodowym od osób prawnych. Obsługuje przede wszystkim firmy handlowe oraz spedycyjne i transportowe, działające na rynkach międzynarodowych.

mgr Jarosław Hermanowski
Specjalista w dziedzinie umów kupna-sprzedaży w handlu zagranicznym, autor wielu publikacji poświęconych tych zagadnieniom, m.in. oficjalnego tłumaczenia reguł Incoterms 2000. Jest konsultantem Krajowej Izby Gospodarczej oraz członkiem Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej. Publikuje w prasie fachowej: "Rynki Zagraniczne", "Handel Zagraniczny", "Prawo Przedsiębiorcy", "Poznański Magazyn Targowy", "Praktyczny Poradnik Przedsiębiorcy.

dr Lechosław Józefiak
Doktor nauk prawnych, Starszy wykładowca w Katedrze Handlu Międzynarodowego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, radca prawny, wieloletni arbiter międzynarodowych sądów polubownych.

dr Beata Stępień
Doktor nauk ekonomicznych, Adiunkt w Katedrze Handlu Międzynarodowego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Prowadzi wykłady z zakresu Międzynarodowych transakcji gospodarczych oraz Strategii przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym. Autorka publikacji naukowych z zakresu handlu zagranicznego.

dr Waldemar Rydzak
Adiunkt w Katedrze Publicystyki Ekonomicznej i PR Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, wydawca dwumiesięcznika PR.PL

Lech Marek Gorywoda
Absolwent Politechniki Poznańskiej, inżynier-konsultant z doświadczeniem w przygotowaniu i wdrażaniu (zarządzanie projektem) projektów ISPA, Phare, Phare CBC, SAPARD, Fundusz Spójności, EFRR (ZPORR, SPO WKP); rzeczoznawca majątkowy; konsultant Polskiej Akademii Nauk, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, wykładowca zarządzania projektami w UAM w Poznaniu, AE w Poznaniu i Akademii Polonijnej w Częstochowie. Były Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., były Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą w NFOŚiGW w Warszawie. Współpracował w trakcie przygotowania i wdrażania projektów z Komisją Europejską (ISPA, Phare, Fundusz Spójności), WWPWP PHARE CBC, ARiMR (SAPARD) oraz instytucjami finansowymi: Bank Światowy, EBI, EBOR, NEFCO oraz British Know How Fund for Poland i Bank KfW (Niemcy).

Przemysław Francuz
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w latach 1994-2001 asystent w Katedrze Handlu Międzynarodowego, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, obecnie Dyrektor Sprzedaży w Polsce Montara GmbH

Zapraszamy na nasze strony internetowe: www.consulting.teb.pl,
Dodatkowych informacji udzielamy pod nr tel. 655 34 47, 45, 44.
e-mail: biuro@consulting.teb.plTEB Consulting

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas