Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportPromocja
     KUKE S.A. - Coraz mocniejsze wsparcie dla eksporterów

KUKE S.A. zgodnie ze swoją statutową misją wspiera polskich eksporterów udzielając im ochrony ubezpieczeniowej zarówno w ramach działalności gwarantowanej przez Skarb Państwa jak i prowadzonej na rachunek własny (komercyjnej).
Rok 2004 był dobrym rokiem dla polskiego eksportu, a tym samym i dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Łączna wartość ubezpieczonego obrotu eksportowego w 2004 r. wyniosła 2,55 mld USD, tj. o 50% więcej niż w roku poprzednim, osiągając najwyższą wartość w 14-letniej historii Korporacji.

Korporacja kładzie coraz większy nacisk na rozwój ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa. W ubiegłym roku nastąpił dynamiczny rozwój działalności gwarantowanej przez Skarb Państwa (wzrost ubezpieczonego obrotu w porównaniu do roku 2003 o 86%), w szczególności rozwój ten dotyczył ubezpieczeń na rynki WNP. Od roku 2001 wartość ubezpieczonych w KUKE S.A. transakcji na te rynki wzrosła czterokrotnie. W 2004 r. KUKE S.A. zebrała z ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa 63,7 mln zł składki, czyli o 30% więcej niż rok wcześniej.

Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej ubezpieczanych przez Korporację transakcji krótkoterminowych dotyczyło rynku niemieckiego (ponad 246 mln USD, co oznacza wzrost w porównaniu z 2003 r. o 14%) i rosyjskiego (prawie 157,5 mln USD, czyli wzrost o 35%).
Wartość ubezpieczanych przez Korporację transakcji na Litwę wzrosła w porównaniu z rokiem 2003 o 16% (ponad 97,8 mln USD), na Ukrainę o 33% (ponad 95 mln USD). Znacząco, gdyż o 84% wzrosła wartość ubezpieczanych transakcji krótkoterminowych na Białoruś (ponad 48,6 mln USD).

W 2004 r. KUKE S.A. zebrała łącznie (tj. z działalności gwarantowanej przez Skarb Państwa i działalności komercyjnej) 93,8 mln zł składki brutto, czyli o 10% więcej niż w roku 2003. Z działalności komercyjnej pochodziło 30,1 mln zł składki brutto, tj. 16% mniej niż w roku 2003.

Spadek przypisu składki z ubezpieczeń komercyjnych jest przede wszystkim wynikiem kontynuacji przebudowy portfela KUKE zmierzającej do ograniczenia udziału ubezpieczeń krajowych i zwiększenia zakresu wsparcia polskiego eksportu zwłaszcza na rynki wschodnie. Obniżony przypis składki z działalności komercyjnej był również efektem rezygnacji z prowadzenia ubezpieczeń należności krajowych w ramach umowy frontingowej oraz spadku liczby udzielonych gwarancji celnych po wejściu Polski do UE.

Poprawa koniunktury gospodarczej i związana z tym niższa szkodowość na rynku ubezpieczeń eksportowych należności finansowych umożliwiła Korporacji obniżenie taryf składek za ubezpieczenie. Średnia stawka w ubezpieczeniach eksportowych należności kredytowych spadła o 7%. Zwiększona wartość ubezpieczonych obrotów spowodowała jednak, iż przypis składki z tytułu ubezpieczeń eksportowych (komercyjnych) pozostał na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.

Ze wstępnych danych (tzn. przed audytem) wynika, że na koniec ubiegłego roku zysk netto KUKE S.A. wyniósł ponad 8,7 mln zł wobec 2,2 mln zł w roku 2003.Rynki Zagraniczne

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas