Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportStrategia
     Instytutu Marki Polskiej :: Idea Akademii Marek

Polska

"Polska potrzebuje reprezentacji narodowej w gospodarce"

W globalnej gospodarce, jak w sporcie, kraje są oceniane przez rezultaty swoich narodowych reprezentacji - produktów i firm, które bezpośrednio mierzą się z innymi, są rozpoznawalne, widoczne i potrafią sprostać konkurencji.

Wszystkie czołowe kraje świata mają takie reprezentacje: flagowe firmy, specjalności narodowe, narodowe produkty, słynne regiony, znane światu osobistości gospodarki, uznane personifikacje, rozpoznawalne symbole. Polska nie ma - pozostaje dla świata krajem nieznanym, anonimowym, narażonym na funkcjonowanie stereotypów.

Akademia Marek to pomysł na kadrę narodową polskiej gospodarki.

Zadaniem Akademii jest odtworzenie w gospodarce szlachectwa, rozumianego jako przywrócenie marek firmowych, będących wyznacznikiem reputacji i autorytetu jakim cieszą się przedsiębiorstwa. Tylko firmy o uznanej reputacji autorytecie mogą podnieść narodowe morale gospodarcze – trwale umotywować społeczeństwo do trudnej i długotrwałej pracy budowania w Polsce własnej wersji kapitalizmu i dobrobytu - swojego miejsca w UE.

Akademia Marek ma kilka przenikających się wzajemnie znaczeń i ról.

1. To nazwa II etapu Programu Przywrócenia Roli i Znaczenia Marek Firmowych i Handlowych w Polsce MARKA-MARKOM. Po skutecznym przywróceniu roli marek celem tego etapu Programu MARKA-MARKOM jest przywrócenie w Polsce znaczenia marek firmowych i handlowych jako praktycznego i efektywnego narzędzia marketingowego, symboli tożsamości, kapitału i oręża konkurencyjnego. Został on zainicjowany 27 marca 2000 r. podczas jubileuszu X rocznicy powstania Krajowej Izby Gospodarczej. Pierwsza grupa 31 firm otrzymała wówczas z rąk Prezesa Rady Ministrów RP podpisane przez Ministra Gospodarki i Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej akty nominacji do grona Założycieli Akademii oraz Certyfikaty Marki Firmowej Instytutu Marki Polskiej.

Program Przywrócenia Roli i Znaczenia Marek Firmowych i Handlowych MARKA-MARKOM został podjęty w 1996 r. jako wspólne dzieło Krajowej Izby Gospodarczej, Ministra Gospodarki oraz wybitnych polskich przedsiębiorstw w imię podniesienia konkurencyjności polskich firm i produktów, branż, regionów oraz gospodarki jako całości.

Oficjalnej inauguracji Programu MARKA-MARKOM dokonał dnia 21 lutego 1997 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Na miejsce uroczystości została wybrana Królewska Kopalnia Soli w Wieliczce – klejnot Rzeczypospolitej i najstarsze czynne przedsiębiorstwo świata.

Na zaproszenie Ministra Gospodarki Wiesława Kaczmarka i Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Andrzeja Arendarskiego do Wieliczki obok Prezydenta RP Pana Aleksandra Kwaśniewskiego, przybyło wtedy kilkaset znamienitych osób – przedsiębiorców, menedżerów, polityków, ministrów, parlamentarzystów, naukowców, dziennikarzy, działaczy gospodarczych, ekspertów. Stali się oni świadkami rozpoczęcia wieloletniego programu przygotowania warunków do wykreowania marki POLSKA – długiego procesu odnawiania i zmiany wizerunku kraju i jego gospodarki, zbudowania reputacji i mozolnego zdobywania autorytetu.

Prezydent Rzeczypospolitej Aleksander Kwaśniewski na głębokości 135 m w Komorze Haluszka przekazał na ręce Ministra Gospodarki i Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej dokumenty patronatu nad Programem.

Istotę Programu MARKA-MARKOM dobitnie ujął ówczesny Minister Gospodarki Wiesław Kaczmarek przytaczając odwieczną maksymę śląskich górników: Co mocne - podeprzeć!

PRZYWRÓCONA ROLA MARKI

Program MARKA-MARKOM zapoczątkował w Polsce, po ponad pół wieku przerwy i upadku, renesans instytucji MARKI. Po czterech latach pierwsza część Programu – etap przywrócenia roli marek - została pomyślnie zakończona.

Pojęcie marki powróciło do gospodarki i życia społecznego, do kanonu wartości biznesu, rzeczywistości rynkowej, świadomości przedsiębiorców i konsumentów, słownika polityków, sfery badań naukowych, języka mediów i języka codziennego, kręgu zainteresowania zwykłych ludzi. Nastąpiła restytucja marki jako symbolu doskonałości, perfekcji i lojalności. Powstała również świadomość wagi marki jako kapitału i najskuteczniejszego atutu konkurencyjnego.

Program MARKA-MARKOM to: kilkanaście tysięcy egzemplarzy unikalnych książek, cykle seminariów i konferencji, wystawy, badania i sondaże, liczne publikacje, wywiady, audycje telewizyjne i radiowe, prace naukowe, czynne uczestnictwo w międzynarodowych kongresach, wielkie imprezy środowiskowe (m.in. gale w Dworze Polskim w Pęcicach), udział w pracach legislacyjnych (m.in. ustawa Prawo własności przemysłowej), setki konsultacji dla biznesu, wykłady dla studentów, przywrócenie należnego miejsca najstarszemu czynnemu przedsiębiorstwu świata - Królewskiej Kopalni Soli w Wieliczce, ogólnopolskie i środowiskowe akcje edukacyjne.

2. Akademia Marek to korporacja skupiająca wybitne firmy i instytucje o uznanej i potwierdzonej w procesie certyfikacji marce, powszechnie szanowane za walory profesjonalne, moralne i intelektualne, łączące sukcesy gospodarcze ze służbą publiczną. Pierwsza "100" firm status Założyciela Akademii Marek uzyskuje drogą nominacji z rąk Ministra Gospodarki i Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej, po przeprowadzeniu procedury kwalifikacyjnej, a w jej ramach uzyskaniu od Instytutu Marki Polskiej Certyfikatu Marki Firmowej.

3. Akademia Marek to również instytucja badawczo-edukacyjna, której zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie wiedzy o prawach marek, umiejętnościach i sztuce ich budowania i rozwoju, o mechanizmach odnoszenia sukcesów gospodarczych i radzeniu sobie z konkurencją. Akademia jako asocjacja firm, a także klub wybitnych osobistości - to unikalny zbiór case studies - przypadków sukcesu. Potencja inspiracyjna i edukacyjna tkwiąca w sile tych przypadków członków Akademii – stanowi niezwykłą porcję praktycznej wiedzy dla tysięcy przedsiębiorców. Udostępniona w postaci studiów przypadków może zainspirować, nauczyć i uskrzydlić rzeszę przedsiębiorczych ludzi i firm, pomagając im uwierzyć we własne siły i wygrać tak jak np. słynna baza studiów przypadków Harvard School of Business.
Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas