Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: MenadżmentFirmy - liderzy
     Polska Nagroda Jakości 2004 - X edycja konkursu

Komitet Polskiej Nagrody Jakości, pod przewodnictwem Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Andrzeja Arendarskiego, ogłosił listę laureatów - jubileuszowej - X edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości, Polskiej Honorowej Nagrody Jakości oraz VII edycji konkursu Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im. prof. Edwarda Kindlarskiego.

Polskie firmy coraz lepiej radzą sobie na konkurencyjnych międzynarodowych rynkach. Dzieje się tak dlatego, że coraz więcej przedsiębiorstw z powodzeniem wykorzystuje najnowocześniejsze systemy zarządzania, takie jak Zarządzanie przez Jakość (TQM). Najlepsze z nich już po raz dziesiąty zostały nagrodzone Polską Nagrodą Jakości.

Total Quality Management to metoda zarządzania, która opiera się na optymalnym zharmonizowaniu wszystkich procesów przedsiębiorstwa. Jej podstawę stanowią trzy zasady: doskonalenia, jedności zespołu i racjonalności. Pierwsza mówi o tym, że uzyskanie doskonałego produktu jest możliwe przez doskonalenie całej firmy - od surowców, warunków pracy, poziomu wiedzy zawodowej pracowników po dostawców i kooperantów. Druga - że należy stosunki w pracy opierać na współdziałaniu, życzliwości i zaufaniu. Trzecia zasada - racjonalności, polega na dokonywaniu oceny aktualnego poziomu jakości. Dopiero zastosowanie w praktyce TQM realnie zwiększa szanse na to, aby firma czy organizacja skutecznie zadawalała swoich odbiorców, a przez to odnosiła sukcesy na coraz bardziej wymagających rynkach.

Konkurs Polska Nagroda Jakości od dziesięciu lat promuje nowoczesne systemy zarządzania. Organizatorami tego najstarszego i najbardziej prestiżowego konkursu nagradzającego firmy i organizacje publiczne za stosowanie metod Zarządzania przez Jakość są Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Polskie Forum ISO 9000.

Polska Nagroda Jakości jest wymagającym konkursem. Jej kryteria są wzorowane na Europejskiej Nagrodzie Jakości, przyznawanej przez EFQM (European Foundation for Quality Management). Selekcja kandydatów przebiega wieloetapowo. Po spełnieniu wymagań formalnych kandydaci są wizytowani przez zespoły sędziów i ekspertów, które oceniają stopień wdrożenia TQM. Zwycięzców wybiera w tajnym głosowaniu Komitet Polskiej Nagrody Jakości, który składa się z 96 członków - naukowców, specjalistów i ekspertów z dziedziny zarządzania.

W ramach Polskiej Nagrody Jakości przyznawane są:

Laureatami X edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości zostali:

 1. FIAT AUTO POLAND S.A. - ZAKŁAD KAROSERII - TYCHY - kategoria wielkie organizacje produkcyjne
 2. ZAKŁADY GÓRNICZO - METALOWE "ZĘBIEC" w ZĘBCU Spółka Akcyjna - kategoria bardzo duże organizacje produkcyjne
 3. CENTRALA ZAOPATRZENIA HUTNICTWA SPÓŁKA AKCYJNA w KATOWICACH - kategoria małe i średnie polskie organizacje usługowe
 4. KOMENDA MIEJSKA POLICJI w ELBLĄGU - kategoria organizacje publiczne

Wyróżnienie X edycji konkursu PNJ otrzymali:

LAUREATAMI POLSKIEJ HONOROWEJ NAGRODY JAKOŚCI ZOSTALI:

LAUREATAMI VII EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ INDYWIDUALNEJ NAGRODY JAKOŚCI IM. PROF. EDWARDA KINDLARSKIEGO ZOSTALI:

 1. W kategorii nauka:
  Prof. Jadwiga Szymczak - Uniwersytet Łódzki
 2. W kategorii praktyka:
  Julian Pawlak - Podhalańskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego Tymbark S.A.
 3. W kategorii promocja:
  Eugeniusz Makowski - GEOLAND Consulting International Sp. z o.o.Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas