Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportFirmy
     Światowe Kongresy Small Businessu :: 2004 w Polsce

Spis Treści
Światowy Kongres Small Businessu
Polskie MSP w liczbach

Światowy Kongres Small Businessu

Światowe Kongresy Small Businessu mają już ponad 30-letnią tradycję. Pierwszy Kongres odbył się na Hawajach w 1974 r. Uczestniczyło w nim wówczas 125 delegatów z 16 krajów zainteresowanych rozwojem drobnej przedsiębiorczości.

Od tego czasu ISBC znacznie się zmienił, osiągając rozmiary dużego światowego wydarzenia gromadzącego małe i średnie przedsiębiorstwa, przedstawicieli organizacji biznesowych, rządów, parlamentów z wielu krajów całego świata. W dorocznych Kongresach uczestniczy zwykle ok. 1000 osób z ponad 60 krajów.

Celem Kongresu jest promocja rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, inicjowanie współpracy biznesowej w środowisku międzynarodowym oraz podkreślenie roli MSP dla rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych krajów. Realizacja tych celów jest możliwa poprzez szeroki udział delegatów z kilkudziesięciu krajów świata reprezentujących z jednej strony samych przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji biznesowych, a z drugiej - środowiska decydujące o kierunkach rozwoju polityki wobec MSP - przedstawicieli rządów i parlamentów.

Tematyka i program dorocznych Kongresów dobierane są w taki sposób, aby odpowiadały aktualnym potrzebom i zainteresowaniom środowisk biznesowych na świecie oraz ułatwiały wymianę poglądów, dyskusje i nawiązywanie współpracy pomiędzy uczestnikami ISBC.

Cechą charakterystyczną ISBC jest umiejscowienie konferencji co rok w innym kraju, a nawet na innym kontynencie, co ma zapewnić udział zróżnicowanej, reprezentatywnej grupy przedstawicieli small businessu z różnych zakątków świata oraz nawiązywanie współpracy międzynarodowej pomiędzy przedsiębiorcami ze wszystkich kontynentów.

Polska była już organizatorem 19 Światowego Kongresu Small Businessu w 1992 r. Temat Kongresu wówczas brzmiał: "Small Business czynnikiem integrującym gospodarki Wschodu i Zachodu". 19 ISBC był bardzo udanym przedsięwzięciem, które zgromadziło 1200 uczestników z około 60 państw. Organizacją Światowych Kongresów Small Businessu kieruje Komitet Sterujący ISBC, który tworzą eksperci w zakresie MSP, członkowie krajowych i międzynarodowych organizacji biznesowych z różnych krajów świata. Komitet obraduje raz do roku i to on decyduje o lokalizacjach kolejnych ISBC.

Organizatorzy konferencji:

1 ISBC
"Potrzeby, Polityka, Implikacje Społeczne i Prawa Small Businessu"
3-5 listopada 1974
Honolulu, Hawaje, USA

2 ISBC "Fundamentalna rola small businessu i jego kierunki w przyszłości"
17-20 listopada 1975 Tokio, Japonia

3 ISBC "Osiąganie wzrostu gospodarczego i dobrobytu poprzez rozwój międzynarodowego small businessu"
15-18 listopada 1976 Waszyngton D.C., USA

4 ISBC "Przyszłość small businessu w zmieniającym się świecie"
10-13 października 1977 Seul, Korea

5 ISBC "Łączenie światowych gospodarek poprzez small business"
13-16 listopada 1978 Anaheim, Kalifornia, USA

6 ISBC
"Szanse dla small businessu w latach 80."
29-31 października 1979
Berlin Zachodni, RFN

7 ISBC
"Strategie small businessu na rzecz przetrwania i wzrostu"
17-20 listopada 1980
Melbourne, Australia

8 ISBC
"Wzajemne oddziaływanie: Nowe szanse dla rozwoju small businessu"
19-22 października 1981
Ottawa, Kanada

9 ISBC
"Linia działania, stowarzyszenia biznesowe, działania publiczne, udział i migracja zagraniczna small businessu"
23-26 października 1982
Torremolinos (Malaga), Hiszpania

10 ISBC
"Recesja, modernizacja i zmiany technologiczne - Wpływ na small business"
12-15 września 1983
Singapur

11 ISBC
"Start i wznowienie działalności"
24-26 października 1984
Amsterdam, Holandia

12 ISBC
"Współpraca i rozwój"
9-11 września 1985
Taipei. Tajwan, R.O.C.

13 ISBC
"Droga przedsiębiorstw w roku 1986"
19-22 października 1986
Londyn, Wielka Brytania

14 ISBC
"Współpraca i innowacja"
18-21 października 1987
Nagoya, Japonia

15 ISBC
"Małe i elastyczne przedsiębiorstwa kluczem do sukcesul"
8-11 sierpnia 1988
Helsinki, Finlandia

16 ISBC
"Small business, wzrost gospodarczy i rozwój społeczny"
22-25 października 1989
Sao Paulo, Brazylia

17 ISBC
"Small business, partnerstwo dla globalnego dobrobytu"
16-19 września 1990
Seul, Korea

18 ISBC
"Small business, innowatorzy 21 wieku"
29 września -2 października 1991
Nashville, Tennessee, USA

19 ISBC
"Small business czynnikiem integrującym gospodarki Wschodu i Zachodu"
11-14 października 1992
Warszawa, Polska

20 ISBC
"MSP na drodze do następnego wieku"
19-22 września 1993
Interlaken, Szwajcaria

21 ISBC
"Rola MSP w stałym rozwoju: współpraca północy i południa"
18-21 września 1994
Dżakarta, Indonezja

22 ISBC
"Sukces MSP gospodarczym zyskiem pokoju"
12-15 listopada 1995
Tel-Awiw, Izrael

23 ISBC
"Globalizacja a MSP"
24-27 listopada 1996
Ateny, Grecja

24 ISBC
"Współpraca i rywalizacja w zmieniającym się otoczeniu"
16-19 listopada 1997
Taipei, R.O.C.

25 ISBC
"Zatrudnianie wielkim wyzwaniem - mała przedsiębiorczość najlepszym rozwiązaniem"
12-14 października 1998
Sao Paulo, Brazylia

26 ISBC
"Mała przedsiębiorczość to szybko rozwijająca się przedsiębiorczość"
12-15 października 1999
Toronto, Kanada

27 ISBC
"Nowe możliwości ekonomii opartej na wiedzy. Rola małych i średnich firm"
29 października -1 listopada2000
Seul, Korea

28 ISBC
"Transformacja 2000 - z perspektywy małych i średnich firm"
16-19 września 2001
Sztokholm, Szwecja

29 ISBC
"Small business - wielkie rynki, jeden świat"
27-30 października 2002
Amsterdam, Holandia

30 ISBC
"Przedsiębiorczość bez granic. Szanse i wyzwania na globalnym rynku"
21-24 września 2003
Singapur

Polskie MSP w liczbach

1. Przedsiębiorstwa aktywne (oprócz rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i rybactwa oraz administracji publicznej).

Lata Liczba przeds.
ogółem
Przeds. MSP Liczba przeds.
dużych
Udział % MSP
1997 1.583.606 1.580.187 3.419 99,78
1998 1.726.073 1.722.616 3.457 99,80
1999 1.761.304 1.758.128 3.176 99,82
2000 1.766.073 1.763.002 3.071 99.83
2001 1.657.630 1.654.822 2.808 99,83

2. Zatrudnienie w sektorze MSP w latach 1997-2001 (dane podane w tys.)

Lata Zatrudnienie ogółem Zatrudnienie w MSP Zatrudnienie w przedsiębiorstwach dużych
1997 11.402,8 6.971,3 4.431,5
1998 11.346,0 7.098,0 4.248,0
1999 11148,0 7.152,0 3.996,0
2000 10.782,0 7.162,0 3.620,0
2001 10.344,7 6.943,3 3.401,4

3. Udział procentowy MSP w tworzeniu produktu krajowego brutto (PKB)

1997r. - 45,3%
1998r. - 48,1%
1999r. - 48,2%
2000r. - 48,5%
2001r. - 48,4%

4. Udział nakładów inwestycyjnych w sektorze MSP w stosunku do nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw ogółem.

1997r. - 41,4%
1998r. - 44,2%
1999r. - 46,8%
2000r. - 50,0%
2001r. - 48,2%

5. Udział sektora MSP w eksporcie

Eksport 1995 1998 1999 2000 2001
Ogółem 22894,4 28228,9 27407,4 31651,3 36092,2
MSP 8815,4 13359,8 13072,1 14592,3 15847,6

Przedstawione w tabeli wartości podane są w milionach USD.

6. Udział sektora MSP w imporcie

Import 1995 1998 1999 2000 2001
Ogółem 29049,7 47053,6 45911,2 48940,2 50275,1
MSP 16034,7 29872,0 30041,5 29992,5 29845,2

Przedstawione w tabeli wartości podane są w milionach USD.
Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas