Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportFirmy - liderzy
     Polski Produkt Przyszłości :: informacje dla uczestników

Wstęp

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje VIII edycję Konkursu "Polski Produkt Przyszłości". Konkurs kierowany jest, przede wszystkim, do środowiska badawczo-rozwojowego, wynalazczego i produkcyjnego.

Honorowy patronat nad Konkursem sprawuje Prezes Rady Ministrów RP.

Uprawnieni do uczestnictwa w Konkursie PPP

Do konkursu mogą przystąpić:

osoby fizyczne i prawne z krajów Unii Europejskiej

Cel Konkursu PPP

Promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych technik i technologii, które mają szansę zaistnieć na rynku polskim, a także pomoc w procesie wdrażania ich do produkcji, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

Nagrody w Konkursie PPP

Nagroda w kategorii "Wyrób Przyszłości" przyznawana jest przedsiębiorcom, instytutom naukowym, jednostkom badawczo-rozwojowym, zakładom doświadczalnym oraz osobom fizycznym, które propozycję nowego wyrobu doprowadziły do etapu prototypu.

Nagroda w kategorii "Technologia Przyszłości" przyznawana jest przedsiębiorcom, instytutom naukowym, jednostkom badawczo-rozwojowym, zakładom doświadczalnym oraz osobom fizycznym, które propozycję nowej technologii doprowadziły do etapu wdrażalności do praktyki produkcyjnej. Zdobywcy Nagrody "Polski Produkt Przyszłości" zarówno w kategorii "Wyrób Przyszłości" jak i "Technologia Przyszłości" otrzymują:

Oprócz Nagród mogą być przyznawane również wyróżnienia.

Wyróżnieni otrzymują:

Wymagane dokumenty

W celu przystąpienia do Konkursu PPP należy złożyć następujące dokumenty:

Miejsce i termin składania wniosków konkursowych

Materiały konkursowe w dwóch egzemplarzach ( w języku polskim ) należy składać w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, ul. Pańska 81/83 - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2004 r.

Za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia kompletnego zgłoszenia do siedziby PARP.

Rozpatrywane są jedynie zgłoszenia kompletne, zawierające wszystkie wymagane informacje i załączniki.

Kontakt: tel.: +22 432 83 12, e - mail: konkursppp@parp.gov.pl

Kapituła Konkursu PPP

Prezes PARP powołuje Kapitułę Konkursu PPP, zwaną dalej Kapitułą. Tryb pracy Kapituły określa Prezes w Regulaminie Konkursu "Polski Produkt Przyszłości" ( do pobrania w formacie rtf oraz w formacie pdf ).

Tryb rozpatrywania wniosków

Wnioski konkursowe rozpatrywane są dwuetapowo:

Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród

Nagrody i wyróżnienia wręcza Prezes Rady Ministrów RP, w czasie uroczystości tradycyjnie organizowanej w listopadzie.
Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas