Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportFirmy
     Światowy Kongres Small Businessu w Polsce

W dniach 26-29 września 2004 w Warszawie odbędzie się 31 Światowy Kongres Small Businessu. W ramach Kongresu organizowany jest Program Kojarzenia Przedsiębiorców, który pozwoli swoim uczestnikom nawiązać kontakty biznesowe z przedsiębiorcami z innych krajów. Kongres ma na celu odpowiedzieć na pytanie jak małe i średnie przedsiębiorstwa mogą stać się konkurencyjne na rynkach świata i jak można je skutecznie promować.

Światowe Kongresy Small Businessu odbywają się już od ponad 30 lat. Co rok konferencje odbywają się w innym kraju, a nawet na innym kontynencie, co ma zapewnić udział zróżnicowanej, reprezentatywnej grupy przedstawicieli small businessu z różnych zakątków świata oraz nawiązania współpracy międzynarodowej pomiędzy przedsiębiorcami ze wszystkich kontynentów.

31 ISBC stanowić będzie doskonałą możliwość podkreślenia znaczenia rozwoju MSP w gospodarkach poszczególnych krajów, ponieważ cały ten sektor jest uznawany jako jeden z trzech najważniejszych obszarów strategii gospodarczej państwa. Odbywający się tym razem w Polsce Kongres, ma na celu odpowiedzieć między innymi na pytanie jak małe i średnie przedsiębiorstwa mogą stać się konkurencyjnymi na rynkach świata i jak je skutecznie promować.

Organizacja tego wydarzenia w Polsce pozwoli przyciągnąć wielu przedstawicieli świata biznesu, organizacji przedsiębiorców i samych przedsiębiorców zwłaszcza z Polski, a także wielu innych krajów. Obecność przedstawicieli różnych sfer życia gospodarczego pozwoli na wymianę doświadczeń w zakresie budowania najkorzystniejszych warunków dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, z których mogą skorzystać polscy przedsiębiorcy szczególnie w pierwszych miesiącach obecności Polski w Unii Europejskiej.

31 ISBC zapewnia swoim uczestnikom udział w sesjach plenarnych i równoległych, podczas których podejmowane będą tematy związane z rozwojem sektora MSP. Przedsiębiorcy Polscy i zagraniczni będą mieli okazję dowiedzieć się, jakie są środki finansowania dostępne dla nich w celu podniesienia wartości eksportu, a także jakie innowacje mogą być wprowadzane w przedsiębiorstwach, aby ich produkty były konkurencyjne na rynkach zagranicznych. Przedstawiciele między innymi polskiego sektora MSP będą mogli uzyskać informacje na temat preferowanych przez państwa korzystnych narzędzi polityki prawnej wobec sektora, które wpływają pozytywnie na rozwój eksportu. Wiedza ta może pozwolić przedsiębiorcom przygotować się merytorycznie do prawnych warunków organizacji eksportu, a nawet do inicjowania korzystnych dla siebie rozwiązań.

Prowadzone podczas Kongresu dyskusje pozwolą zapoznać się przedsiębiorcom z możliwością zrzeszania się w organizacjach biznesowych, które mogą prowadzić wspólną politykę eksportową oraz wspierania eksportu przez samorządy terytorialne.

wspierana będzie organizowanym w ramach 31 ISBC Programem Kojarzenia Przedsiębiorców. Program ten, pozwoli zainteresowanym przedsiębiorcom nawiązać kontakty biznesowe z innymi przedsiębiorcami zagranicznymi, którzy chcieliby między innymi inwestować w Polsce i współpracować z polskimi firmami, zapewniając pomoc w poszukiwaniu partnerów gospodarczych oraz organizując pierwsze bezpośrednie kontakty.

Spotkania przedsiębiorców będą się odbywały podczas Kongresu w jego siedzibie w Warszawie. W celu wzięcia udziału w Programie należy wypełnić formularz dostępny na stronie http://www.isbc2004.pl. Udział w Programie jest bezpłatny dla uczestników 31 ISBC. Dla firm zainteresowanych udziałem w Programie, które nie zarejestrują się na Kongres opłata wynosi 290 PLN plus 22% VAT.

Głównymi organizatorami 31 ISBC są: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a współorganizatorami - Krajowa Izba gospodarcza, Związek Rzemiosła Polskiego, Naczelna Rada Zrzeszeń i Usług oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

W sprawach związanych z 31 ISBC i Programem Kojarzenia Przedsiębiorców należy kontaktować się z Biurem Organizacyjnym 31 ISBC:

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa
e-mail: office@isbc2004.pl
www.isbc2004.pl
tel.: (+48 22) 636 29 70, (+48 22) 636 65 24
faks: (+48 22) 838 02 61
Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas