Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Branże
· Artykuły rolno-spożywcze w polskim handlu zagranicznym w 2001 roku

* Przemysł rolno-spożywczy *
  Eksport - import w 2001 roku.  

Jak podaje Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki sytuacja w obrotach artykułami rolno-spożywczymi po 5 miesiącach 2001 r. kształtowała się korzystnie. Eksport wyniósł 1.110,0 mln USD i był większy od ubiegłorocznego o 18,9 proc. Szczególnie korzystna była sytuacja w eksporcie produktów pochodzenia zwierzęcego (wzrost o 36,2 proc. ) oraz gotowych artykułów spożywczych (wzrost o 20 proc.). Import wyniósł 1.452,2 mln USD i był wyższy o 8,5 proc. od ubiegłorocznego. Obroty zamknęły się deficytem na poziomie 342,5 mln USD, wobec 405,2 mln USD przed rokiem.

Szacunki plonów głównych płodów rolnych (zboża, ziemniaki, rzepak, owoce i warzywa) zapowiadają się korzystnie. Powinno to znaleźć swoje przełożenie, zarówno na wzrost produkcji (roślinnej i zwierzęcej), jak też eksportu, a w konsekwencji wpłynąć na dalszą redukcję deficytu w obrotach artykułami rolno-spożywczymi z zagranicą. Polsce udało się uniknąć konsekwencji wynikających dla niektórych krajów UE z choroby szalonych krów i wypełnić lukę podażową na tych rynkach własnymi dostawami.

Eksport mięsa i produktów jadalnych do krajów UE wzrósł w okresie 5 miesięcy 2001 r. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 54,4 proc., a produktów mleczarskich 9-krotnie. Natomiast eksport gotowych artykułów spożywczych do krajów UE zwiększył się o 18,9 proc.

W roku bieżącym eksport produktów pochodzenia zwierzęcego do krajów b. ZSRR był o 12,2 proc. większy niż przed rokiem, a gotowych artykułów spożywczych wyższy o 22,6 proc.

Artykuły rolno-spożywcze stanowią wciąż ważną pozycję w obrotach towarowych z zagranicą, mimo że obserwuje się stopniowy spadek ich udziału zarówno w eksporcie (z 11,3 proc. w 1996 r. do 8,4 proc. w 2000 r.), jak i imporcie (z 10, 7 proc. w 1996 r. do 6,5 proc. w 2000 r.). Rok 2000 przyniósł spadek obrotów artykułami rolno spożywczymi. Spadek ten był głębszy po stronie importu (-5,7 proc.), niż eksportu (-0,7 proc.). Był to trzeci kolejny rok zmniejszenia wpływów z eksportu rolno-spożywczego i drugi spadku wydatków na import. Deficyt uległ redukcji o 174,2 mln USD. Obroty artykułami rolno-spożywczymi cechuje od szeregu lat strukturalny deficyt, który w ostatnich dwóch latach zmniejszył się) mimo trudnej sytuacji w eksporcie, spowodowanej skutkami kryzysu rosyjskiego. Głównym kreatorem deficytu w obrotach artykułami rolno-spożywczymi nie są jednak kraje UE, lecz kraje rozwijające się.

Analiza wyników w obrotach artykułami rolno-spożywczymi po pięciu miesiącach br. wykazała, że pozytywne trendy dotyczą zarówno rynków UE, jak i krajów b. ZSRS. Optymistyczne prognozy plonów w br. pozwalają zakładać dalszy pozytywny rozwój sytuacji: wzrost eksportu, wyprzedzający wzrost importu oraz redukcje deficytu w obrotach art. rolno-spożywczymi.

Źródło: dane Ministerstwa Gospodarki

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas