Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Azja
« Linki Azja
« Chiny

  Handel zagraniczny Chin 2002.  

W roku 2002 Chiny po raz kolejny zanotowały szybki wzrost w handlu zagranicznym. Łączna wartość importu i eksportu osiągnęła wartość 620,8 mld USD i wzrosła o 21,8% w stosunku do 2001 r. Eksport wyniósł 325,6 mld USD (wzrost o 22,3%) a import 295,2 mld USD (wzrost o 21,2%).

W roku 2002 obroty handlowe z zagranicą w głównych kategoriach wyniosły:


Wyszczególnienie Eksport (mld USD) Import (mld USD) Stopa wzrostu stosunku do 2001 r. (%)
Eksport Import
Ogółem 325,6 295,2 22,3 21,2
Sekcja I - Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego 4,7 2,7 2,4 14,9
Sekcja II - Produkty pochodzenia roślinnego 5,9 4,1 19,1 -14,4
Sekcja III - Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego; wosk 0,1 1,6 -8,7 103,7
Sekcja IV - Gotowe artykuły spożywcze, napoje, tytoń 6,7 2,0 15,7 5,1
Sekcja V - Produkty mineralne 9,8 24,5 -0,7 8,9
Sekcja VI - Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych 14,6 24,3 14,3 27,4
Sekcja VII - Tworzywa sztuczne i kauczuk i wyroby z nich 10,0 19,9 20,5 14,5
Sekcja VIII - Skóry i wyroby z nich 9,3 3,5 11,3 2,9
Sekcja IX - Drewno i wyroby z drewna 3,6 4,2 22,9 19,4
Sekcja X - Ścier drzewny; papier i tektura i wyroby z nich 2,3 7,4 18,1 9,1
Sekcja XI - Materiały i wyroby włókiennicze 57,9 17.0 16,1 4,5
Sekcja XII - Obuwie, nakrycia głowy, parasole, laski, pióra, sztuczne kwiaty 13,4 0,4 9,4 -7,0
Sekcja XIII - Wyroby z kamieni, gipsu cementu, azbestu; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła 5,5 2,1 30,0 10,9
Sekcja XIV - Perły, kamienie i metale szlachetne, wyroby z nich; biżuteria sztuczna; monety 2,9 2,7 18,0 8,3
Sekcja XV - Metale nieszlachetne i wyroby z nich 18,9 26,3 17,5 19,9
Sekcja XVI – Maszyny i urządzenia mechaniczne i elektryczne 116,0 125,4 36,6 30,1
Sekcja XVII – Pojazdy, statki powietrzne i jednostki pływające 10,5 11,5 12,4 15,0
Sekcja XVIII – Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, pomiarowe, kontrolne, medyczne; zegary; sprzęt muzyczny 9,5 14,4 12,6 35,4
Sekcja XIX – Broń i amunicja 0,02 0,004 4,7 -35,4
Sekcja XX – Wyroby różne 23,3 1,1 27,5 16,1
Sekcja XXI – Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki 0,02 0,005 10,5 -24,3
Wyroby i towary niesklasyfikowane 0,6 0,2 14,3 16,3

Uwaga: wartości dla eksportu i importu dla poszczególnych sekcji podano w zaokrągleniu.


W 2002 r. Chiny wyeksportowały towary:

Podobnie jak w latach ubiegłych największymi partnerami Chin były kraje Azji (eksport Chin 170,315 mld USD, import 190,309 mld USD, deficyt Chin -19,994 mld USD): Japonia, Hongkong, Tajwan, kraje ASEAN, Korea Płd., dalej kraje Europy (eksport Chin 59,830 mld USD, import 53,426, dodatnie saldo 6,404 mld USD): Niemcy, Rosja, Wielka Brytania, Holandia, Włochy; a następnie kraje Ameryki Północnej (eksport Chin 74,275 mld USD, import 30,869, dodatnie saldo 43,406 mld USD): USA i Kanada. Nadwyżka Chin w handlu z Europą i Ameryką Północną w ubiegłym roku wzrosła.

Bardzo ważnym partnerem dla Chin są kraje Unii Europejskiej. Wartość obrotów Chin z tymi krajami ustępuje jedynie Japonii (101,905 mld USD, w tym eksport 48,347; import 53,468) i USA (97,181, w tym eksport 69,951; import 27,230). Eksport Chin do Unii Europejskiej wyniósł 48,212 mld USD a import 38,543 mld USD. Obroty osiągnęły wartość 86,755 mld USD przy dodatnim saldzie Chin 9,669 mld USD.

Największymi eksporterami towarów do Chin w roku 2002 były: Japonia (wartość: 53,5 mld USD), kraje Unii Europejskiej (wartość: 38,5 mld USD), Tajwan (wartość: 38,1 mld USD), kraje ASEAN (wartość: 31,2 mld USD), Korea Południowa (wartość: 28,6 mld USD) i USA (wartość: 27,2 mld USD).

Wśród krajów Europy Centralnej, w ubiegłym roku Polska zanotowała (według chińskich danych statystycznych) drugi co do wielkości poziom dwustronnych obrotów z Chinami wynoszący 1,383,353 mln USD (+11,3%), przy czym eksport wyniósł 218,648 mln USD (-3,4%),. Dla porównania te same wskaźniki dla niektórych krajów naszego regionu kształtowały się następująco: Rumunia - eksport 391,059 mln USD (+276,9%), obroty 753,057 mln USD (+112,6%); Węgry - eksport 168,832 mln USD (+29,5%), obroty 1,617,331 mln USD (+39,3%); Czechy - eksport 154,603 mln USD (+67,6%), obroty 962,153 mln USD (+56,2%).

Największy deficyt w handlu Chiny odnotowały z Tajwanem (-31,48 mld USD), Koreą Płd. (-13,8 mld USD), Niemcami (-5,06 mld USD), Japonią (-5,03 mld USD) i Rosją (-4,9 mld USD).

Najwyższą nadwyżkę w handlu Chiny zanotowały z Hongkongiem (+47,7 mld USD), USA (+42,7 mld USD), krajami Unii Europejskiej (+9,7 mld USD), Meksykiem (+1,75 mld USD) i Panamą (+1,3 mld USD).

W roku 2002 zagraniczne inwestycje w Chinach wzrastały równomiernie. Zakontraktowany kapitał zagraniczny osiągnął wartość 82,8 mld USD i wzrósł o 19,6% w stosunku do roku 2001 a realnie wykorzystane inwestycje zwiększyły się o 12,5% i osiągnęły poziom 52,7 mld USD.

Źródło: WEH Pekin

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas