Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki


Powrót


Peru

  Handel Polski z Brazylią do 2001 roku.  

Wartość obrotów handlowych w latach 1994 - 2001 - w mln. USD:

   1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 proc. udz. w obr. z AŁ
Obroty 21,2 39,8 33,1 30,1 23,4 24,9 24,9 21,7 1,6
Eksport 0,7 1,9 3,4 3,5 2,4 2,8 2,1 2,9 0,6
Import 20,5 37,9 29,7 26,6 21,0 22,1 22,8 19,8 2,2
Saldo - 19,8 - 36,0 - 26,3 - 23,1 - 18,6 - 19,3 - 20,7 -16,9 4,4

Ważniejsze pozycje w eksporcie polskich towarów do Peru w 2001 r.: skrobia ziemniaczana - 589 tys. USD, lampy żarowe - 464 tys. USD, wyroby stalowe - 384 tys. USD, nawozy mineralne - 198 tys. USD, wyroby ze szkła - 170 tys. USD, elektrody węglowe - 116 tys. USD, przyrządy i aparaty - 115 tys. USD, urządzenia elektryczne - 108 tys. USD.

Ważniejsze pozycje w imporcie towarów peruwiańskich do Polski w 2001r.: filety rybne 7 860 tys. USD, kawa - 6 181 tys. USD, mąki (rybne) - 2 080 tys. USD, przetwory spożywcze - 860 tys. USD, koncentraty cynku - 741 tys. USD, rośliny - 526 tys. USD, tlenki boru - 299 tys. USD, środki barwiące - 274 tys. USD, orzechy kokosowe - 116 tys. USD.

Źródło: dane Ministerstwa Gospodarki.


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas