Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki


Powrót


Brazylia

  Handel Polski z Brazylią do 2001 roku.  

Wartość obrotów handlowych w latach 1994 - 2001 - w mln. USD:

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 proc. udziału w obr. z AŁ
Obroty 258 277 430 381 378,4 319,5 370,1 379,8 35,2
Eksport 130 122 100 73 105,2 75,5 75,1 88,7 20,2
Import 128 155 330 308 273,2 244,0 295,0 291,1 42,5
Saldo +2 -33 -230 -235 -168,0 -168,5 -219,9 -202,4 63,4

Od szeregu lat o wielkości obrotów handlowych z Brazylią decydowały dostawy węgla i siarki z Polski oraz zakupy rudy żelaza i pasz w Brazylii. Ta tradycyjna struktura towarowa uległa w ostatnich latach dużym zmianom. Od czterech lat wymianę handlową z Brazylią cechuje wysoki deficyt dla strony polskiej. Siarka ma obecnie mniejszy udział w naszym eksporcie do Brazylii, co wynika z większej podaży tego surowca na światowych rynkach w wyniku odzyskiwania jej z ropy naftowej i spadku konkurencyjności polskiego produktu. Podobna sytuacja występuje w przypadku węgla i koksu, choć pozycja ta wciąż stanowi znaczną wartość w naszym eksporcie (5 mln dol.) i nadal jest jedną z głównych pozycji naszego eksportu na rynek brazylijski. W 1998 r. eksport węgla stanowił 20 proc. całości eksportu na rynek, w 1999 r. prawie 50 proc. a w roku 2000 tylko 6,6 proc.

Struktura eksportu ważniejszych towarów w 2001 r. przedstawiała się następująco: szyny kolejowe 40 530 tys. USD, nawozy mineralne - 14 436 tys. USD, dętki - 5 237 tys. USD, części i akcesoria samochodowe - 4 081 tys. USD, węgiel - 2 400 tys. USD, związki chemiczne - 1 668 tys. USD, kazeina - 1 617 tys. USD, łożyska toczne - 1 097 tys. USD, urządzenia elektryczne - 1 081 tys. USD, konstrukcje stalowe - 1 042 tys. USD, wyroby stalowe - 1 006 tys. USD.

Struktura ważniejszych towarów w imporcie z Brazylii w 2001 r. przedstawiała się następująco: samoloty - 56 855 tys. USD, ruda żelaza - 47 221 tys. USD, tytoń - 32 283 tys. USD, soki owocowe - 26 057 tys. USD, kukurydza - 17 862 tys. USD, makuchy (pasze) - 16 832 tys. USD, aluminium - 7 325 tys. USD, maszyny żniwne - 6 892 tys. USD, lampy elektronowe - 6 578 tys. USD, części i akcesoria samochodowe - 5 588 tys. USD, ekstrakty i esencje - 5 138 tys. USD. W 1997 r. w imporcie z Brazylii pojawiła się, z tendencją malejącą, nowa pozycja o znacznej wartości tj. części i komponenty Fiata Palio montowanego równocześnie w Polsce i Brazylii. Kolejną nową pozycją o dużej wartości są samoloty pasażerskie Embraer. Łączna wartość kontraktu zawartego przez PLL LOT na dostawę 13 samolotów (w latach 1999 - 2002) wyniosła ca 200 mln USD.

Źródło: dane Ministerstwa Gospodarki.


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas