Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Witam na blogu
Kreatywny pracownik
Blog Exportera

Eksport w XXI wieku


Odpowiedzi   -   Wyslij odpowiedz   -   Powrót - wszystkie informacje

Wyslal/a Krzysztof Drupka dnia: Listopad 09, 2012 o 23:41:53:

Kreatywny przywódca

Techniki eksportu Żyjemy w okres istotnych zmian w świecie. Jestem przekonany, ze polskie firmy by móc się rozwijać są zmuszone wyjść na rynki poza Unią, o wyższym wzroście gospodarczym. Ze świadomością, że prognozowanie to opisywanie kury na podstawie jajka, zarysuję główne tendencje zmian:

Instytucje międzynarodowe
Globalizacja wymusi zmianę sposobu działania instytucji międzynarodowych, który nie pasuje do dzisiejszych czasów.

Regionalizacja
Dalej będzie postępować proces regionalizacji. Unia Europejska umocni się, najprawdopodobniej w zmienionej formie.

Migracja Południe - Północ
Nastąpi migracja ludzi z Południa na Północ.

Powrót potęgi Azji
Widoczny jest powrót potęgi Azji, którą utraciła w połowie XVIII w. na rzecz Europy. To moim zdaniem będzie kluczowa zmiana gospodarcza we współczesnym świecie.

Ekspansja Chin
Chiny, poprzez ekspansję ekonomiczną mają coraz większe wpływy w świecie. Chińczycy migrują w kierunku północy do Mongolii i Syberii. W Rosji żyje ok. 450.000 Chińczyków. Chiny są znaczącym inwestorem w Afryce, Australii.
Chiny zmieniają własny model wzrostu gospodarczego, który obecnie opiera się na ogromnych inwestycjach państwowych. Aktualnie, 50% Chińczyków mieszka w miastach.

Największe gospodarki
W 2020 roku największymi gospodarkami świata będą: USA, Chiny, Indie, Japonia.

Era pomysłów
Rozwój technologii i komunikacji przyśpieszy proces wymiany idei. Nastąpi przejście z ery wiedzy i informacji do ery pomysłów. W erze pomysłów liczy się stwarzanie nowych możliwości poprzez twórcze myślenie ludzi.

Kultura zabawy
Firmy, będą stopniowo przechodzić z kultury rywalizacji do kultury bliższej zabawie, która lepiej sprzyja kreatywnemu myśleniu.

Kreatywny przywódca

Jak widać na wykresie wyżej, około 2000 roku zjawiska społecznoekonomiczne zachodzące w świecie wymknęły się spod kontroli nauki. Dotychczasowe sposoby myślenia zawiodły. Stąd potrzeba kreatywnych przywódców. Kreatywny przywódca ustala to co stałe, czego możne być pewien i eksperymentuje, uważnie badając rezultaty. Ilość i kreatywność pomysłów zadecydują o tym, które firmy wygrają, w procesie ewolucji, na globalnym rynku.

Zachęcam do przeczytania starszych artykułów w Exporterze, dotyczących globalizacji.

Krzysztof Drupka


Odpowiedzi:

Nazwisko: *
E-Mail:

Temat:

Wiadomosc: *


Odpowiedzi   -   Wyslij odpowiedz   -   Powrót - wszystkie informacje

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas