Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj


Usługi
« Forum
· Promocja
· Uczelnie
· Absolwenci
· Forum online
· Informacje
· Aktualności
· Ogłoszenia
· Formularz

  Blog  
Powrót
Zarządzanie
     Lider

Poniżej przytaczam fragmenty artykułu z Polityki, Pana Wojciecha Cwaliny, dotyczące osobowości lidera.

Koniecznym elementem przywództwa jest podążanie za przykładem i poleceniami wodza. Dopiero osiągnięcie przez lidera etapu, gdy jest on jednocześnie popularny i naśladowany, zbliża lidera do charyzmy.

Ale określenie, czym powinien się charakteryzować lider, aby być popularnym, naśladowanym i wzbudzać posłuch, nie jest tak proste, jakby się mogło wydawać. Z pewnością jednak powinien on mięć dojrzałą osobowość.

Próbę opisu dojrzalej osobowości można odnaleźć w opracowanej w połowie XX w. teorii Gordona W. Allporta. Wyodrębnił on kilka kryteriów.

 1. Po pierwsze, życie dojrzalej osoby nie może się ograniczać tylko do zbioru czynności ściśle związanych z jej własnymi potrzebami i obowiązkami. Powinna umieć brać udział w szerszym zakresie działań, mięć rozlegle zainteresowania i cieszyć się nimi.
 2. Druga cecha jest umiejętność serdecznego odnoszenia się do innych. Utrzymywania głębokich, intymnych kontaktów z niektórymi ludźmi i - z drugiej strony - zdolność utrzymywania bliskich kontaktów, które nie łamią indywidualności i nie dążą do podporządkowania sobie innych.
 3. Trzecia charakterystyka wymieniona przez Allporta jest dojrzałość emocjonalna. Jej przejawami są na przykład:
  • wysoka tolerancja na frustracje,
  • panowanie nad własnymi popędami,
  • akceptacja swoich słabości i porażek bez poczucia klęski,
  • równowaga emocjonalna wypływająca z poczucia bezpieczeństwa psychicznego.
 4. Czwartym kryterium dojrzalej osobowości jest realistyczny stosunek do życia. Składają się nań: inteligencja oraz widzenie spraw i ludzi we właściwych proporcjach. Jest to umiejętność ujmowania problemów z wielu różnych punktów widzenia, a - co za tym idzie - rozumienia ludzi, którzy maja odmienne przekonania i poglądy.
 5. Piąty wymóg to umiejętność obiektywizacji siebie - wgląd i poczucie humoru. Obiektywizacja polega na dobrym poznaniu samego siebie - odróżnianiu cech, które wydaje się nam, że mamy, od cech, które faktycznie mamy, i od tych, które inni sądza, że mamy. Poczucie humoru oznacza nie tylko zdolność znajdowania radości i śmiechu w zwyczajnych sprawach, lecz także zdolność zachowywania pozytywnego stosunku do samego siebie i kochanych osób przy jednoczesnym dostrzeganiu u siebie i u nich niekonsekwencji i absurdów.
 6. Ostatnim kryterium dojrzalej osobowości jest posiadanie jednoczącej filozofii życia, nadającej celowość i znaczenie wszystkiemu, co robimy. Jednym ze źródeł takiej filozofii może być, według Allporta, religia.

Z perspektywy teorii Allporta wydaje się, ze polityk, który będzie miął dojrzałą osobowość, ma większe naturalne szanse stać się prawdziwym charyzmatycznym przywódca. Jednak, co podkreśla ten psycholog, aby taka osobowość wypracować, potrzeba dużo wysiłku i czasu. Większość współczesnych polityków taki wysiłek uznaje za coś zbędnego. Raczej wyznają pogląd, ze zamiast pracować nad sobą, łatwiej jest popracować nad wyborcami. W związku z tym ich wejście do polityki ma zupełnie inne podstawy niż ekspansja dojrzalej osobowości.05-08-14 Polityka - Wojciech Cwalina

 

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas