Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj


Usługi
« Forum
· Promocja
· Uczelnie
· Absolwenci
· Forum online
· Informacje
· Aktualności
· Ogłoszenia
· Formularz

  Blog  
Powrót
Gospodarka
     Porównanie :: Polska, Niemcy, Ukraina, Hiszpania

Czytając tabelę umieszczoną niżej nasuwają się dwa wnioski:

  1. Optymistyczny
    Przed nami wielka szansa rozwoju eksportu do państw Unii Europejskiej. Szczególnie do naszego najbliższego sąsiada, który rocznie importuje za kwotę 585,000,000,000 US$. Aktualnie nasz eksport w większości realizowany jest przez duże korporacje z udziałem kapitału zagranicznego. Teraz kolej na MŚP. Jednak to samo się nie zrealizuje. Musi być szersza strategia z wytyczonymi celami.
  2. Pesymistyczny
    Bardzo zaniedbaliśmy problem bezrobocia. Tu potrzebne są zdecydowane działania strategiczne. Trwałe bezrobocie jest bardzo szkodliwe ponieważ przekształca się w bezrobocie pokoleniowe, które albo jest bardzo kosztowne zasiłki socjalne, brak wpłat do funduszy emerytalnych, brak dochodu z podatków, albo jest źródłem destrukcji państwa, uniemożliwiającej rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze dwa fakty. Niemcy są czwartym na świecie państwem pod względem wielkości importu towarów i 102 pod względem poziomu bezrobocia. Znaczy to, że bezrobocie dla Niemców stanowi poważny problemem. Zdecydowanie łatwiej będzie w tym kraju sprzedać określony towar aniżeli znaleźć dobrą pracę.
Porównanie wielkości importu Niemiec i Ukrainy podpowiada, że bardziej opłaca się walczyć o rynek niemiecki niż ukraiński.

Pozycja w rankingu ok. 190 państw / konkretna wartość
 Wielkość / Kraj  Polska  Niemcy  Ukraina  Hiszpania
PKB na osobę 74 / $ 11,100 21 / $ 27,600 121 / $ 5,400 34 / $ 22,000
Wielkość eksportu 32 / $ 57,600,000,000 4 / $ 696,900,000,000 48 / $ 23,630,000,000 16 / $ 159,400,000,000
Wielkość importu 27 / $ 63,650,000,000 4 / $ 585,000,000,000 46 / $ 23,580,000,000 13 / $ 197,100,000,000
Zadłużenie zewnętrzne 17 / $ 86,820,000,000 Nie są zadłużone 52 / $ 16,130,000,000 4 / $ 718,400,000,000
Poziom bezrobocia 148 / 20,00% 102 / 10,50% 31 / 3,70% 108 / 11,30%
Skala korupcji 64 / wsp. 3.6 16 / wsp. 7.7 106 / wsp. 2.3 23 / wsp. 6.9
Użytkownicy Internetu 17 / 8,970,000 osób 6 / 39,000,000 59 / 900,000 15 / 9,789,000
Źródło: World Factbook, Transparency International - dane z 2003 roku05-02-14 Krzysztof Drupka

 

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas