Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

: Unia Europejska04-04-26
     SOLVIT - rozwiązywanie problemów transgranicznych

Spis Treści
Jak działa SOLVIT?
Jak skontaktować się z krajowym Centrum Koordynacyjnym SOLVIT?
Gdzie znaleźć więcej informacji
O jakich przeszkodach możesz się dowiedzieć dzięki temu systemowi?
Podstawa prawna działania systemu

SOLVIT jest systemem nieformalnego rozwiązywania problemów transgranicznych, na jakie napotykają uczestnicy Rynku Wewnętrznego, a wynikających z nieprawidłowego stosowania prawa wspólnotowego przez organy administracji publicznej w Państwach Członkowskich (jak również w Islandii, Lichtenstein, Norwegii). Jeśli uznasz, że w wyniku niezgodnego z regułami Rynku Wewnętrznego działania administracji jednego z Państw Członkowskich, zanegowano Twoje prawo do osiedlenia się, podjęcia nauki, pracy czy prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium jednego z Państw Unii Europejskiej, skontaktuj się z Centrum Koordynacyjnym SOLVIT, które zostało utworzone aby pomóc Ci w rozwiązaniu Twojego problemu.


Jak działa SOLVIT?

System funkcjonuje w oparciu o sieć Centrów Koordynacyjnych utworzonych w każdym Państwie Członkowskim, współpracujących ze sobą za pośrednictwem internetowej Bazy Danych aby szybko i skutecznie znaleźć rozwiązanie przedstawionego do SOLVITu problemu. Zadaniem systemu nie jest zastąpienie istniejących mechanizmów rozwiązywania problemów transgranicznych, takich jak postępowanie sądowe na szczeblu krajowym lub wspólnotowym. SOLVIT stanowi dla nich alternatywę. Dochodzenie swoich praw na drodze sądowej jest często bardzo kosztowne i długotrwałe. SOLVIT oferuje Ci możliwość uzyskania szybkiego rozwiązania w Twojej sprawie: krajowe Centrum Koordynacyjne przekaże Twoją skargę do bliźniaczego Centrum Koordynacyjnego w Państwie Członkowskim, w którym pojawił się problem. Centrum to potwierdzi przyjęcie sprawy w ciągu tygodnia a następnie, współpracując z administracją swojego kraju – autorem/źródłem problemu, przedstawi ostateczne rozwiązanie w ciągu 10, najpóźniej 14 tygodni. Zaproponowane rozwiązanie nie jest wiążące i nie istnieje możliwość jego formalnego zakwestionowania.

Jeśli chcesz zwrócić się do nas o pomoc w rozwiązaniu Twojego problemu, pamiętaj, że SOLVIT nie może zająć się sprawą, jeśli:


Jak skontaktować się z krajowym Centrum Koordynacyjnym SOLVIT?

Jeśli chcesz przedstawić sprawę do systemu SOLVIT, skontaktuj się z Centrum Koordynacyjnym SOLVIT, które znajduje się w:

Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych
Osoba kontaktowa: Katarzyna Pocheć
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
telefon: +48 22 693 53 60
Fax: +48 22 693 40 48
http://www.solvit.gov.pl
E-mail: solvit@mg.gov.pl


Gdzie znaleźć więcej informacji

Na stronach Dyrekcji Generalnej Rynek Wewnętrzny ( DG Internal Market ) Komisji Europejskiej:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/goods
http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb

Centra Euro Info mogą również pośredniczyć w przedstawieniu sprawy do SOLVIT.


O jakich przeszkodach możesz się dowiedzieć dzięki temu systemowi ?

Na stronach SOLVIT znajdziesz informacje o nagłych wydarzeniach mających miejsce na obszarze całej Unii Europejskiej, utrudniających czy nawet uniemożliwiających transport towarów, czyli o sytuacjach takich jak:


Podstawa prawna działania systemu

Rozporządzenie Rady UE nr 2679/98 w sprawie funkcjonowania rynku wewnętrznego wobec swobodnego przepływu towarów między państwami członkowskimi (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej czyli Oficial Journal L nr 337 z 12.12.1998 r.)

Inne dokumenty dotyczące przeszkód w swobodnym przepływie towarów:

Rezolucja Rady oraz przedstawicieli rządów Krajów Członkowskich z 7 grudnia 1998 r. w sprawie swobodnego przepływu towarów

Raport Komisji Europejskiej przedstawiony Radzie i Parlamentowi Europejskiemu w sprawie implementacji rozporządzenia 2679/98, Bruksela 2001 r.Informacja: MGP i PS

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas