Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

: Unia Europejska03-09-08
     Zamówienia publiczne i przetargi w UE

Unia Europejska Polskie firmy, po wejściu do Unii Europejskiej, będą konkurowały na równych prawach z partnerami unijnymi w konkursach i przetargach na zamówienia publiczne państw członkowskich. Komisja Europejska w Białej Księdze, przyjętej 1 marca 2000 roku, dostrzegła potrzebę uproszczenia reguł dotyczących procedur przetargowych w poszczególnych krajach.

Dyrektywy Unii Europejskiej, dotyczące zamówień publicznych, ustalają jedynie minimalne standardy jakim powinny odpowiadać krajowe systemy zamówień publicznych. Wymagają one:

W celu zwiększenia udziału MŚP w przetargach przedstawiono następujące propozycje zmian:

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, w przetargach organizowanych w Polsce, nie będzie preferencji dla firm krajowych. Wprowadzane w Polsce zmiany są zgodne z dyrektywami: 93/38/WE, 93/37/WE, 93/36/WE, 92/50/WE. Polska regulacja o zamówieniach publicznych zawarta jest w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu RP z dnia 25 kwietnia 2002 roku.

Od 1 maja 2002 roku istnieje w Unii Europejskiej obowiązek informowania o organizowanych przetargach na specjalnie opracowanym standardowym formularzu. Informacje o planowanych przetargach należy zamieszczać w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich ( Official Journal of the European Communities Supplement ), oraz w formie elektronicznej na stronie Tenders European Daily:
http://ted.publications.eu.int/CD/application/pif/resources/shtml/common/home/home.html

Istnieją trzy formy publikowanych informacji o przetargach:

Szczegółowe, wiążące warunki przetargów przedstawiane są w języku zamawiającego. Istnieje również wersja skrócona w innych językach.

Official Journal of the European Communities Supplement
E-mail : mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Fax. 00.352.29.29.44.619 ou 44.623 ou 42.670
2 rue Mercier L-2985 LUXEMBOURG
http://simap.eu.int

Przydatne linki:
Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas