Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

:: Ukraina03-08-09
     Czy warto inwestować na Ukrainie?

Ukraina

Czy warto inwestować na Ukrainie?

Ukraina położona jest w południowo-wschodniej Europie, nad Morzem Czarnym i Azowskim. Od zachodu graniczy z Mołdawią, Rumunią, Węgrami, Słowacją, Polską, na północy z Białorusią, od północnego wschodu i wschodu z Rosją. Ukraina jest drugim pod względem liczby ludności- 49,6 mln (po Rosji), i trzecim pod względem wielkości obszaru– 603,7 tys. km2 (po Rosji i Kazachstanie) państwem postsocjalistycznym o wielkich możliwościach produkcyjnych i ogromnym popycie konsumpcyjnym. Stolica państwa znajduje się w Kijowie (2,6 mln mieszkańców), pozostałe duże miasta to: Charków, Dniepropietrowsk, Donieck, Odessa, Zaporoże. Językiem obowiązującym na Ukrainie jest ukraiński. Wśród mieszkańców Ukrainy większość, bo 73% stanowią Ukraińcy, 22%- Rosjanie, 0,9%- Białorusini, 0,6%- Mołdawianie i Bułgarzy- 0,6% zaś 0,4%- Polacy. Oficjalnym środkiem płatniczym na Ukrainie jest hrywna (UAH, 1 hrywna = 100 kopiejek).

Ukraina to państwo przemysłowo-rolnicze. Użytki rolne stanowią 56% powierzchni. Główne uprawy to: pszenica, kukurydza, buraki cukrowe, rośliny pastewne, słoneczniki, ziemniaki, winorośl i warzywa. Rozwinięta jest hodowla bydła, owiec i trzody chlewnej. Do głównych bogactw naturalnych Ukrainy należą: węgiel kamienny i brunatny, gaz ziemny, ropa naftowa, rudy żelaza, mangan, sole potasowe. Jeśli chodzi o przemysł to najistotniejszy dla gospodarki jest: przemysł hutniczy, maszynowy, elektromaszynowy (maszyny rolnicze, dla górnictwa), metalowy, chemiczny (nawozy, włókna sztuczne, tworzywa), spożywczy i drzewno-papierniczy.

Cła, podatki i akcyza

Zgodnie z przepisami zawartymi w nowym Kodeksie Celnym, który wszedł w życie na Ukrainie 1.01.2003 r. obowiązują 3 rodzaje ceł: importowe, eksportowe i sezonowe. Mogą one mieć charakter specjalny, antydumpingowy i kompensacyjny. Nowa taryfa celna zawiera trzy kolumny stawek importowych: preferencyjne – stosowane wobec importu towarów pochodzących z krajów, które tworzą razem z Ukrainą związki celne, ulgowe – stosowane wobec importu towarów pochodzących z krajów lub ich ugrupowań oraz pełne – stosowane wobec importu towarów pochodzących z pozostałych krajów. Zastosowanie stawki ulgowej, i w przyszłości – preferencyjnej, wymaga przedstawienia świadectwa pochodzenia towaru. Ponad 80% stawek celnych Ukrainy to stawki „ad walorem”, około 16% stawki specyficzne i około 3% stawki kombinowane. Ustawa „O taryfie celnej” z 5.04.2001 r. i kolejne jej nowelizacje są publikowane na stronie Państwowej Administracji Celnej Ukrainy http://www.customs.gov.ua

W ukraińskiej taryfie celnej stosuje się obecnie w imporcie towarów przemysłowych stawki do 25%. Wyższe stawki, są stosowane w imporcie „wrażliwych” towarów rolno – spożywczych. Spodziewane jest pewne ich obniżenie, przy pozostawieniu najwyższych stawek dla cukru, niektórych ryb, oleju słonecznikowego i przetworów mięsnych. W 2000 r. zaprzestano stosowania minimalnej wartości celnej, obowiązującej poprzednio w imporcie niektórych towarów akcyzowych. Cła w eksporcie Ukraina stosuje nadal dla żywych zwierząt hodowlanych i surowców skórzanych (skór bydlęcych, świńskich, baranich i jagnięcych) oraz nasion słonecznika, lnu i innych oleistych.

W Ukrainie stosowana jest jednolita stawka podatku od wartości dodanej (VAT), która wynosi 20%. Płatnikami VAT są podmioty gospodarcze, mające swoją siedzibę na terytorium Ukrainy oraz organizacje międzynarodowe i zagraniczne osoby prawne, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Ukrainy. Podatek VAT przy imporcie, naliczany i opłacany jest według stawek obowiązujących w dniu złożenia deklaracji celnej przez płatnika podatku - otrzymującego towar lub przez osobę upoważnioną do deklarowania.

Płatnikami akcyzy są podmioty gospodarcze- producenci towarów akcyzowych oraz podmioty gospodarcze importujące towary akcyzowe. Ich wykazy są ustanawiane ustawą.

Ulgi dla inwestycji zagranicznych

Ustawa o trybie inwestowania zagranicznego z 19.03.1996 r. zrównała prawa inwestorów ukraińskich i zagranicznych i zastąpiła wcześniejsze przepisy o ulgach dla inwestycji zagranicznych. Inwestycjom zagranicznym zapewniono wymianę i transfer zysków za granicę. Zapewniono także możliwość wycofania wniesionych zza granicy inwestycji – w formie pieniężnej i rzeczowej (bez opłaty cła) w ciągu 6 miesięcy od wstrzymania działalności. Polskie podmioty zainteresowane inwestowaniem na Ukrainie mogą znaleźć szczegółowe informacje na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Ukrainy: http://www.me.gov.ua/menu2/index.html/.

Na Ukrainie istnieją specjalne strefy ekonomiczne: Siwasz Krym, Donieck i Azow (region Doniecki), Zakarpackie (region Zakarpacki), Jaworiw i Kurortopolis Truskawiec (region Lwowski), Sławutycz” (region Kijowski), Interport Kowel (region Wołyński), Port Krym, Reni – port morski, Nikołajew – teren stoczni i Porto-Franko – port Odeski (region Odeski). Ponadto istnieją strefy, w których obowiązuje „specjalny tryb inwestowania” - wprowadzony w 9 regionach i na 66 „obszarach rozwoju priorytetowego”, w tym na Krymie, w rejonach Donieckim, Ługańskim, Zakarpackim, Lwowskim, Żytomirskim, Czernihowskim, Wołyńskim i w miastach Szostka (rejon Sumski) i Charkowie. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych i obszarach ze specjalnym trybem inwestowania są zróżnicowane zarówno pod względem okresu, na który je utworzono, preferowanych (objętych ulgami) rodzajów działalności gospodarczej oraz zestawu i okresu obowiązywania przyznawanych ulg. Stosuje się procedury zatwierdzania projektów inwestycyjnych, którym przysługują ulgi finansowe na terenie strefy. Przyznawane ulgi dotyczą: zwolnień (na różne okresy) z podatku dochodowego, z opłat gruntowych, z obowiązkowych opłat na rzecz różnych funduszy (np. Państwowy Fundusz Innowacyjny, Fundusz Ochrony Socjalnej Ludności), zwolnień z ceł i VAT od towarów (poza akcyzowymi) importowanych do wykorzystania na terenie strefy, wyłączenia importu towarów do strefy na potrzeby produkcji z kwotowania i licencjonowania (z wyjątkami przewidzianymi w umowach międzynarodowych), zwolnień z obowiązkowej odprzedaży walut zagranicznych.

Przydatne adresy:


Ambasada RP na Ukrainie
ul. Jarosławiw Wał 12, 01034 Kijów- 34
tel.: (+380 44) 230 07 03, fax: (+380 44) 464 13 36

WEH Ambasady RP w Kijowie
ul. Bohdana Chmielnickiego 60, 01030 Kijów
tel.: (+380 44) 224 05 43, 224 51 84, fax: (+380 44) 238 60 21,
e-mail:wehamb@ukr.net, http://users.adamant.net/~wehamb/

WEH Konsultant Generalny RP we Lwowie
ul. Sacharowa 78a III klatka 110, 79026 Lwów
tel.: (+380 322) 97 66 77, fax: (+380 322) 97 13 53

WEH Konsulat Generalny RP w Charkowie
Ul. Artioma 16 pok. 401, 61002 Charków
tel.: (+380 572) 58 54 24, fax: (+380 572) 58 54 25
e-mail:weh_khr@lin.com.ua

Ambasada Ukrainy w Polsce
al. J. Ch. Szucha 7, 00580 Warszawa
tel.: 022-625 01 27, fax: 022-629 81 03
http://www.ukraine-poland.comEIC WarszawaOpracowanie: CIE w Rzeszowie

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas