Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

Świat03-07-27
     Organizacje ::Grupa Banku Światowego

World Bank Group

Grupa Banku Światowego powstała w 1944 roku i składa się z 5 związanych ze sobą instytucji:

 1. The International Bank for Reconstruction & Development (IBRD) - Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
  IBRD oferuje pożyczki oraz pomoc w rozwoju krajom ze średnimi dochodami oraz krajom z problemami związanymi z dostępnością kredytów. Wartość głosu jest związana z wielkością składki członkowskiej, która bazuje na relatywnej sile ekonomicznej każdego kraju. IBDR uzyskuje fundusze ze sprzedaży obligacji na międzynarodowym rynku kapitałowym.
 2. The International Development Association (IDA) - Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju
  IDA gra kluczową rolę we wspieraniu misji zwalczania biedy, czyli misji Banku Światowego. Pomoc IDA koncentruje się na najbiedniejszych krajach, którym dostarcza nieoprocentowane pożyczki. IDA jest uzależniona od kontrybucji ze strony lepiej rozwiniętych krajów, włącznie z niektórymi krajami rozwijającymi się.
 3. The International Finace Corporation (IFC) - Międzynarodowa Korporacja Finansowa IFC
  promuje wzrost światowego rozwoju poprzez finansowanie sektora prywatnego i dostarczanie pomocy technicznej oraz doradztwa rządom i firmom. W powiązaniu z inwestorami prywatnymi, IFC dostarcza pożyczki i udziały finansowe spółkom venture, w krajach rozwijających się.
 4. The Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) - Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycyjnych
  MIGA zachęca inwestorów zagranicznych do inwestowania w krajach rozwijających się, poprzez dostarczanie gwarancji od ryzyka innego niż komercyjny. MIGA dostarcza także wsparcia technicznego, by pomóc tym krajom w upowszechnianiu informacji na temat możliwości inwestycyjnych.
 5. The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) - Międzynarodowe Centrum Rozwiązywania Sporów Inwestycyjnych
  ICSID dostarcza udogodnień - poprzez ugodę lub rekoncyliację - dla rozwiązywania sporów, związanych z inwestycjami, pomiędzy inwestorami zagranicznymi i krajami ich goszczącymi.

Jaka jest misja Banku Światowego?

Świat wolny od biedy.
Walka z pasją i profesjonalizmem przeciwko biedzie. Pomoc ludziom by mogli pomóc sobie samemu i swojemu środowisku naturalnemu, poprzez dostarczenie zasobów, dzielenie się wiedzą, budowanie umiejętności, tworzeniu partnerstwa, w sektorach publicznym i prywatnym.
Stworzenie doskonałej instytucji, która potrafi przyciągnąć, motywować i kształcić zaangażowany personel z wyjątkowymi umiejętnościami.

Zasady

Skoncentrowanie na kliencie, partnerstwo, odpowiedzialność za rezultaty jakościowe, postawienie na uczciwość i efektywność oraz inspirację i innowację.

Wartości

Uczciwość osobista, prawość, respektowanie różnic, zaangażowanie w pracę zespołową - z otwartością i zaufaniem, zachęcanie do podejmowania ryzyka i odpowiedzialności, jednocześnie ciesząc się pracą i życiem rodzinnym.

Co robi Bank Światowy?

Polska dołączyła do Banku Światowego w 1986 roku, a pomoc Banku w Polsce rozpoczęła się w 1990 roku. Od tego czasu Bank zaangażował w Polsce ponad 5 bilionów US$.

Informacje o projektach realizowanych w Polsce przez Bank Światowy można odnaleźć na stronie internetowej: http://www.worldbank.org.pl


Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas