Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

:: Wietnam08-05-28
     2008 :: Współpraca z Polski z Wietnamem

Wietnam

Współpraca w przemyśle stoczniowym, wymiana doświadczeń w dziedzinie czystych technologii węglowych oraz pomoc w kształtowaniu relacji Wietnamu z Unią Europejską były głównymi tematami rozmów wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka z ministrem przemysłu i handlu Wietnamu Vu Huy Hoang. Spotkanie odbyło się 9 kwietnia br. w Ministerstwie Gospodarki.

"Wietnam jest ważnym partnerem gospodarczym Polski. Jesteśmy zainteresowani dalszym rozwijaniem współpracy handlowej i inwestycyjnej" – powiedział wicepremier Waldemar Pawlak.

Przykładem dobrej współpracy obu krajów jest branża stoczniowa. Polska m.in. udzieliła Wietnamowi kredytu w wysokości 70 mln dolarów na rozbudowę transportu morskiego. – Przemysł stoczniowy jest jedną z ważniejszych gałęzi wietnamskiej gospodarki. Dzięki polskiej pomocy sektor ten osiągnął zdolność produkcyjną rzędu kilkuset tysięcy ton rocznie – powiedział minister Vu Huy Hoang.

Strona wietnamska wyraziła także zainteresowanie wymianą doświadczeń w dziedzinie wdrażania czystych technologii węglowych. W Wietnamie, podobnie jak w Polsce, węgiel jest głównym surowcem energetycznym. Dobrą okazją do tego będzie odbywająca się w Polsce konferencja klimatyczna krajów ONZ COP14. Chcielibyśmy też zaproponować zorganizowanie w grudniu br. międzynarodowej konferencji z udziałem ministrów gospodarki, dotyczącej kierunków rozwoju światowego przemysłu – powiedział wicepremier Pawlak.

Minister Vu Huy Hoang zwrócił się do wicepremiera Pawlaka o wsparcie starań w sprawie liberalizacji zasad polityki handlowej UE wobec Wietnamu. Kraj ten stara się także o uzyskanie statusu gospodarki rynkowej (MES). "Przyznanie tego statusu to wyłącznie kwestia spełnienia określonych kryteriów" – powiedział minister Pawlak.

W spotkaniu z wicepremierem polskiego rządu udział wzięli również: Nguyen Van Xuong - Ambasador Wietnamu w Polsce, Nguyen Van Thiem - Radca Handlowy Ambasady Wietnamu w Polsce, Nguyen Duc Thuan - Prezes Zrzeszenia Producentów Skóry i Obuwia Wietnamu.

Według danych GUS obroty handlowe Polski z Wietnamem wyniosły w 2007 r. 442,3 mln dolarów i w porównaniu z 2006 r. wzrosły o ok. 35 proc. Polska wyeksportowała do Wietnamu towary o łącznej wartości 68,3 mln dol. Były to przede wszystkim produkty pochodzenia zwierzęcego (33,9 proc.), jednostki pływające (18,5 proc.) i urządzenia mechaniczne i elektryczne (15,2 proc.)

  Wizy i formalności wjazdowe

Przyjazd do Wietnamu obywatela RP jest możliwy tylko w przypadku posiadania wizy wjazdowej. Uzyskanie wizy w Ambasadzie Wietnamu w Warszawie jest możliwe w dwojaki sposób:

1. poprzez otrzymanie zaproszenia od wietnamskiego podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej

2. poprzez Biura Turystyczne np.
ASIA TRAVEL Agencja Turystyczna
Adres: Al. Jana Pawła 41 paw. 8, 01-001 Warszawa
Tel.: (22) 425 04 52
Tel./fax: (22) 838 39 31
E-mail. asiatrvl@poczta.onet.pl

ACC Travel Group
Adres: ul. Jaktorowska 4 lok. 8, 01-202 Warszawa,
Tel.: (22) 862 74 48
Fax: (22) 862 47 14
Strona internetowa: www.acctravel.net

www.Polviet.com - on line. Więcej info: » » »

Dziedziny współpracy Polski z Wietnamen

  Współpraca inwestycyjno-kapitałowa

Współpraca inwestycyjno-kapitałowa nie istnieje. Zarówno brak jest inwestycji polskich w Wietnamie jak i inwestycji wietnamskich w Polsce.

  Współpraca naukowo – techniczna

W dniach 29.05 – 2.06.2001r. odbyła się w Hanoi Pierwsza Sesja Polsko-Wietnamskiej Mieszanej Komisji ds. Współpracy Naukowo-Technicznej, podczas której uzgodniono następujące dziedziny współpracy:

W zakresie turystyki współpraca praktycznie nie istnieje. Kilkakrotnie Wietnam odwiedzały delegacje polskich firm turystycznych. Niekiedy polskie grupy turystyczne odwiedzają południową część Wietnamu na zasadzie „wypadu” z wyjazdów turystycznych do Tajlandii. Rynek usług turystycznych Wietnamu rozwija się na podstawie rządowego planu przyjętego w 1995 roku. Stopniowo buduje się infrastrukturę turystyczną i odbudowuje (po zniszczeniach wojennych) sieć połączeń drogowy i kolejowych.

  Dziedziny rokujące rozwój polskiego eksportu
  Drogi dojścia do rynku, wybór kanałów zbytu, formy promocji

W Wietnamie nie funkcjonuje jeszcze - w sposób choćby zbliżony do znanego w Polsce – system dystrybucji towarów. Nie ma na przykład hurtowni; wszystkie towary rynkowe, w tym również importowane, są rozwożone po sklepach w małych partiach przez handlarzy. W tych warunkach eksport, zwłaszcza gotówkowy, z Polski do Wietnamu jest niezmiernie trudny. W praktyce jest zdominowany przez Wietnamczyków mieszkających w Polsce (dzięki powiązaniom rodzinnym) mających zezwolenia miejscowych władz na dokonywanie wwozu i wywozu towarów. Ocenia się, że w ten sposób realizowana jest obecnie znaczna część polskiego eksportu konsumpcyjnego do Wietnamu.

W świetle powyższego, dla polskiego eksportu dóbr konsumpcyjnych praktycznie jedyną możliwością ulokowania tych towarów na miejscowym rynku jest korzystanie z wietnamskiego agenta, który będzie zajmować się ich dystrybucją na miejscu w Wietnamu.

Należy jednak mieć świadomość, że warunkiem znaczącego wzrostu polskiego eksportu jest kontynuowanie dotychczasowej polityki kredytowej w stosunku do Wietnamu. Liczący się na tym rynku eksporterzy, bowiem większość swoich dostaw inwestycyjnych realizują w ten sposób. Z tym, że skutki w postaci zwiększonego eksportu są nieco odłożone w czasie.

W tym miejscu należy podkreślić, że udzielanie kredytów to inwestycje w przyszłość wykraczającą znacznie poza ramy czasowe i wartościowe przewidziane Umowami kredytowymi. Przykładem w tym zakresie może być aktualnie realizowany kredyt stoczniowy. Odnotowujemy bowiem już sygnały, że w najbliższych kilku latach inwestycje realizowane w ramach tego kredytu oraz pod ten kredyt wywołają popyt na dostawę z Polski kolejnych statków-kontenerowców w częściach. Stocznia Ha Long bowiem, w której są montowane ww. kontenerowce, została ostatnio specjalnie zmodernizowana głównie pod te zadania i ewentualny zakup w przyszłości statków kontenerowców w częściach u innego producenta byłby nieopłacalny.Ministerstwo Gospodarki

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas