Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

:: Kirgizja08-05-17
     2008 :: Kirgizja partnerem gospodarczym Polski

Kirgizja

"Liczymy, że wizyta w Polsce premiera rządu Kirgizji przyczyni się do zdynamizowania wzajemnych relacji gospodarczych" - powiedział Marcin Korolec, wiceminister gospodarki podczas Forum Gospodarczego Polska - Kirgizja, które odbyło się 21 maja 2008 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Znaczącym wydarzeniem w naszych stosunkach jest wczorajsze posiedzenie Polsko-Kirgiskiej Komisji do spraw Współpracy Gospodarczej - stwierdził wiceminister Korolec. - Zaś obecność czołowych przedstawicieli polskiego i kirgiskiego biznesu na dzisiejszym Forum potwierdza wzajemne zainteresowanie współpracą gospodarczą - dodał.

W ciągu ostatnich czterech lat wymiana handlowa obu krajów zwiększyła się czterokrotnie. W 2007 r. obroty handlowe wyniosły blisko 30 mln dolarów i były większe niż w poprzednim roku o 70 proc. - Zależy nam również na intensyfikacji współpracy inwestycyjnej, zwłaszcza w transporcie, ochronie środowiska i rolnictwie - wymienił wiceszef resortu gospodarki.

Polska ma duże doświadczenie w zakresie transformacji gospodarczej, jesteśmy gotowi wesprzeć Kirgizję w prowadzonych przez nią reformach - zadeklarował wiceminister Korolec. Z kolei premier Republiki Kirgiskiej Igor Czudinow podsumował efekty dotychczasowych działań jego rządu na rzecz ulepszania warunków gospodarczych. - Tworzymy prawo sprzyjające działalności przedsiębiorstw i przyciąganiu inwestycji. Obniżyliśmy podatek dochodowy do 10 proc. oraz umożliwiliśmy repatriację dywidend i zysków zagranicznych firm - wymienił.

Przywódca kirgiskiego rządu podkreślił też, że kooperacja z jego krajem oznacza możliwość rozszerzenia współpracy w Azji i nie tylko. - Trzy godziny lotu od Kirgizji mieszka połowa ludności całego globu. Ponadto jesteśmy pierwszym państwem WNP, które weszło do WTO. Łączą nas bliskie relacje z Europą i USA - wyjaśnił.

Sandżar Mukanbetov, wiceminister rozwoju gospodarczego i handlu Kirgizji wymienił możliwe obszary współpracy z Polską, m.in. elektroenergetykę. - Nasz roczny potencjał w hydroenergetyce to 142 mld KWh, z których wykorzystujemy jedynie 10 proc. - podkreślił. Kirgizja jest też bogata w minerały, m.in. rtęć, wolfram, cynk i złoto. Posiada także duże złoża ropy i gazu.

W trakcie spotkania podpisano protokół z I Posiedzenia Polsko-Kirgiskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej. Sygnatariuszami dokumentu byli przewodniczący Komisji: wiceminister gospodarki Marcin Korolec oraz Akyłbek Żaparow, minister rozwoju gospodarczego i handlu Republiki Kirgiskiej.

Podczas forum, możliwości wspólnych przedsięwzięć omawiały także polskie i kirgiskie firmy. Przedsiębiorcy z Kirgizji są zainteresowani dostawami z Polski urządzeń do wyposażenia małych elektrowni wodnych i naszymi doświadczeniami w zakresie odnawialnych źródeł energii. Polskie firmy mogłyby uczestniczyć w budowie kirgiskiej elektrociepłowni, produkcji sody kalcynowanej, włókien bazaltowych, a także w zagospodarowaniu złóż kamienia do produkcji porcelany.

Polsko-Kirgijska Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Gospodarczej została utworzona na podstawie umowy o współpracy gospodarczej z 7 września 2006 r. Jej pierwsze posiedzenie odbyło się 20 maja br. w Ministerstwie Gospodarki. Drugie spotkanie Komisji będzie miało miejsce w Biszkeku w 2009 r.

Podstawowe informacje o Republice Kirgizji

  Informacje ogólne:

Powierzchnia:199,9 tys. km2
Ludność: 5,0 mln (stan na 31.12.2002 r., 65% - ludność wiejska)
Stolica: Biszkek (ok. 759 tys. mieszkańców)
Skład etniczny: Kirgizi (66%), Uzbecy (14%), Rosjanie (12%), inne (8%)
Waluta: som

  Zawarte porozumienia integracyjne:

Wspólnota Niepodległych Państw,
Unia Celna (Kirgistan, Kazachstan, Rosja, Białoruś, Tadżykistan),
Centralnoazjatycka Wspólnota Gospodarcza (Kirgistan, Kazachstan, Tadżykistan, Uzbekistan),
Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza (Kirgistan, Kazachstan, Rosja, Białoruś, Tadżykistan)
Szanghajska Organizacja Współpracy (Kirgistan, Kazachstan, Rosja, Chiny, Tadżykistan, Uzbekistan),

  Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych:

Organizacja Narodów Zjednoczonych, Światowa Organizacja Handlu, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

  Perspektywy rozwoju współpracy między Polską i Kirgizją

W ostatnich latach stałymi pozycjami polskiego eksportu do Kirgizji stały się meble, margaryna, lekarstwa. Należy zakładać, że te pozycje towarowe utrzymają się w polskim eksporcie, ale z uwagi na niski poziom dochodów ludności nie należy oczekiwać wysokiej dynamiki wzrostu.

Polskie przedsiębiorstwa powinny zwrócić większą uwagę na Kirgizję jako rynek zbytu maszyn i urządzeń dla rolnictwa, przemysłu spożywczego oraz górnictwa. Dostawy ciągników rolniczych w 2000r. wartości 1,5 mln USD są dowodem, że eksport maszyn na ten rynek jest realny.

Kolejne nisze rynkowe to:

turystyka,
przemysł przetwórczy,
rolnictwo,
wyposażenie wnętrz,
artykuły motoryzacyjne,
udział w rozwijaniu infrastruktury,
przemysł farmaceutyczny.
Ważnym obszarem współpracy jest budownictwo, zarówno mieszkaniowe jak i przemysłowe. Strona kirgiska zainteresowana jest budową i modernizacją na terenie Kirgizji zakładów przemysłowych, szkół, a także budownictwem dróg oraz połączeń kolejowych.Ministerstwo Gospodarki

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas