Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

:: Indie08-06-01
     2008 :: Polsko-indyjska współpraca gospodarcza

Indie

Rozmowy z przedstawicielami rządu Indii i indyjskimi przedsiębiorcami, udział w konferencji gospodarczej Indyjskiej Izby Handlowej oraz otwarcie Honorowego Konsulatu RP to główne cele wizyty wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda w Indiach. W dniach 10-17 stycznia 2008 r. polska delegacja odwiedziła Mumbaj, Kalkutę i New Delhi.

Wiceminister Adam Szejnfeld spotkał się w New Delhi z ministrem stanu ds. zagranicznych Indii Anandem Sharmą. Minister Sharma określił stosunki polityczne między Polską a Indiami jako bardzo dobre, wskazał natomiast na potrzebę lepszego wykorzystania potencjału obu krajów w zakresie współpracy gospodarczej. Zdaniem wiceministra Szejnfelda, przyczynić się do tego może szybkie zwołanie pierwszego posiedzenia Polsko-Indyjskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej. Obaj ministrowie wyrazili nadzieję, że w krótkim czasie nastąpi podwojenie obrotów towarowych, a także zmniejszy się polski deficyt w bilansie handlowym z Indiami.

Dwustronne stosunki gospodarcze były także tematem rozmów z ministrem stanu ds. przemysłu Indii Ashwani Kumarem. Zdaniem ministrów niezbędne jest podjęcie działań na rzecz zaktywizowania kontaktów dwustronnych i zacieśnienia współpracy. Poświęcone temu celowi działania administracji, organizacji samorządu gospodarczego i biznesu ma koordynować Polsko-Indyjska Komisja ds. Współpracy Gospodarczej. Strona polska zaproponowała, aby pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się w kwietniu br.

Podczas zorganizowanej w Mumbaju przez Indyjską Izbę Handlowa konferencji Global Trade & Investment Conference wiceminister Adam Szejnfeld zaprezentował założenia zagranicznej polityki gospodarczej rządu RP oraz podkreślił wagę polsko-indyjskiej współpracy gospodarczej. Wiceminister gospodarki zaprosił przedsiębiorstwa indyjskie do lokowania inwestycji bezpośrednich w Polsce, a także do udziału w procesie prywatyzacyjnym.

W trakcie spotkania z Indyjsko-Polską Izbą Przemysłowo-Handlową wiceminister Szejnfeld rozmawiał z prezesem Izby Vijayem Kalantrim oraz przedstawicielami indyjskich przedsiębiorstw zainteresowanych inwestowaniem w Polsce. Do grona potencjalnych inwestorów należą m.in.: TATA Cosultancy Services (konsulting i teleinformatyka), Relliance Industries Ltd. (petrochemia i tekstylia), ESSAR Globar Ltd. (energetyka) oraz Raheja Corporation (sektor budowlany).

W Kalkucie wiceminister Szejnfeld wziął udział w ceremonii otwarcia nowej siedziby Konsulatu Honorowego RP oraz mianowania Konsula Honorowego. Został nim Mohan Goenka.

Program delegacji Ministerstwa Gospodarki realizowany był w kilku punktach wspólnie z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W skład delegacji weszli m.in. prezes PAIiIZ Paweł Wojciechowski, przedstawiciele Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz zastępca prezydenta Szczecina.

 Polsko-indyjska współpraca gospodarcza

W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2007 roku polsko-indyjskie obroty handlowe wzrosły o ponad 20 proc. i wyniosły 538,6 mln USD. Polska ma nadzieję na dalsze zacieśnianie współpracy gospodarczej, zwłaszcza w obszarach takich jak energetyka, górnictwo i przetwórstwo spożywcze. 10 stycznia z kilkudniową wizytą do tego kraju uda się Adam Szejnfeld, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Wiceminister Szejnfeld spotka się m.in. z kierownictwem Ministerstwa Handlu i Przemysłu Indii, z którym będzie omawiał przeprowadzenie I Sesji Wspólnej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej. Weźmie także udział w organizowanej przez Indyjską Izbę Kupców międzynarodowej konferencji „Global Trade & Investment Conference” w Bombaju. Będzie też uczestnikiem „Partnership Summit” w Guargon, którego organizatorem jest Konfederacja Przemysłu Indyjskiego. Sekretarz stanu w MG weźmie także udział w otwarciu nowej siedziby Honorowego Konsulatu Generalnego RP w Kalkucie.

W programie wizyty znajdują się także spotkanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz z potencjalnymi inwestorami indyjskimi w Polsce, poza tym z przedstawicielami samorządu gospodarczego branży IT.

Z punktu widzenia zapotrzebowania rynku i polskich możliwości eksportowych, największe szanse pogłębienia współpracy rysują się w branżach energetyki, górnictwa i przetwórstwa spożywczego oraz w przemyśle obronnym. W okresie styczeń-sierpień 2007 r. polski eksport do Indii wyniósł 98,0 mln USD. Dominowały w nim: wyroby przemysłu obronnego (77,4 mln USD), usługi geofizyczne (50 mln USD), maszyny i urządzenia (32,0 mln USD) oraz wyroby hutnicze (22,2 mln USD),

Jednak Polska odnotowuje deficyt w wymianie handlowej z Indiami. Polski import w tym samym czasie osiągnął 440,5 mln USD. Głównymi pozycjami w polskim imporcie z Indii były: wyroby włókiennicze (104,5 mln USD), wyroby przemysłu chemicznego (43,6 mln USD) oraz tworzywa sztuczne (26,4 mln USD).Ministerstwo Gospodarki

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas