Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

:: Gruzja08-06-01
     2008 :: Polsko-gruzińskie relacje gospodarcze

Gruzja

"Dzisiejsze spotkanie przyczyni się do rozwijania kontaktów gospodarczych pomiędzy Polską i Gruzją. Obecnie obroty handlowe między naszymi krajami wynoszą ok. 30 mln dolarów" – powiedział wiceminister gospodarki Marcin Korolec podczas seminarium Współpraca gospodarcza Polska – Gruzja, które odbyło się 18 października 2007 r. w Ministerstwie Gospodarki.

Wiceminister Korolec wyraził nadzieję na dalszy wzrost wymiany handlowej między Polską a Gruzją. – Powinna ona być również bardziej zrównoważona. W tej chwili bowiem, prawie 90 proc. obrotów handlowych to nasz eksport – powiedział.

Przypomniał również, że między 14 a 17 listopada br. zostanie zorganizowana polska wystawa narodowa, podczas której zaprezentują się polskie firmy zainteresowane inwestycjami na rynku gruzińskim.

Wiceminister Korolec podkreślił, że kontakty między administracją gospodarczą Polski i Gruzji są również bardzo intensywne. Jesteśmy w trakcie negocjacji dotyczących umowy o współpracy gospodarczej, która ma być dostosowana do wymogów Unii Europejskiej. Po jej podpisaniu powołana zostanie dwustronna Międzyrządowa Komisja Gospodarcza – dodał.

  Wiceminister Szejnfeld w Gruzji

Polska organizuje tylko kilka wystaw narodowych w roku. To, że w tych dniach spotykamy się w Gruzji, dowodzi, jak bardzo nam zależy na zwiększeniu naszej współpracy gospodarczej. W wystawie biorą udział przede wszystkim firmy branży rolno-spożywczej, gdyż jest to jeden z bardziej perspektywicznych kierunków współpracy – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld, otwierając 5 grudnia 2007 r. Polską Ekspozycję Narodową w Gruzji.

Wiceminister Szejnfeld podkreślił, że proces zacieśniania stosunków politycznych i gospodarczych pomiędzy Polską a Gruzją jest powszechnie znany, ale na co dzień kojarzy się głównie z podejmowanymi przez Polskę działaniami w zakresie dywersyfikacji dostaw nośników energii, w tym przede wszystkim ropy. – Tą wystawą pragniemy pokazać, że Polska jest zainteresowaną współpracą także w innych branżach – dodał wiceminister.

Wiceminister zaznaczył, że Polska jest krajem, który chce wspierać wymianę gospodarczą polsko-gruzińską i współpracę między przedsiębiorcami, także tymi małymi i średnimi, których w Polsce jest najwięcej. – Dlatego wspieramy finansowo polskie przedsiębiorstwa, które chcą się tu dziś wystawiać, ale także złożyliśmy Gruzji ofertę wsparcia kredytowego. Jeśli rząd gruziński wyrazi zainteresowanie, to może uda nam się stworzyć kolejne narzędzie do wspierania naszej wymiany gospodarczej.

Wiceminister Adam Szejnfeld w trakcie swojej wizyty w Gruzji spotkał się również z Wachtangiem Lażawą, I Wiceministrem Rozwoju Gospodarczego Gruzji. Głównym tematem rozmów były m.in. możliwości współpracy inwestycyjnej obu krajów oraz możliwe działania na rzecz szerszego zainteresowania polskich firm rynkiem gruzińskim. Omówiona została także propozycja udzielenia przez Polskę kredytu rządowego na sfinansowanie dostaw do Gruzji polskich towarów i usług.

Polska Ekspozycja Narodowa została zorganizowana w Centrum Targowym ExpoGeorgia, równolegle z jedną z ważniejszych w Gruzji międzynarodowych wystaw „Agro+Food+Drink+Tech Georgia 2007” . Honorowy patronat nad Polską Ekspozycją Narodową objęli polscy ministrowie: gospodarki oraz rolnictwa i rozwoju wsi, a także minister rozwoju gospodarczego Gruzji.

W wystawie udział wzięło 25 wystawców, w tym dwa stoiska regionalne (urzędy marszałkowskie Województwa Pomorskiego oraz Województwa Wielkopolskiego) oraz stoisko MRiRW, na którym w ramach programu „Poznaj dobrą żywność” zaprezentowane zostały wyroby dodatkowych 11 firm sektora rolno-spożywczego.

  Wymiana towarowa

Poziom dwustronnych obrotów handlowych w ostatnich latach waha się w granicach 5–15 mln dolarów, z czego 75–85 proc. przypada na polski eksport do Gruzji. W ciągu ostatnich dwóch lat można zaobserwować pewne ich ożywienie – w 2006 r. obroty te wzrosty o ponad 65 proc. w porównaniu do roku 2005 r. i osiągnęły poziom 27,7 mln dolarów.

Stale wzrasta także liczba polskich firm zaangażowanych w wymianę handlową z Gruzją. W 2005 r. 190 polskich firm eksportowało swoje towary do Gruzji, a w 2006 r. już 249.

W polskim eksporcie do Gruzji tradycyjnie istotny udział mają leki, meble oraz artykuły spożywcze. W ostatnich dwóch latach ważnymi pozycjami towarowymi eksportowanymi do Gruzji były także przewody elektryczne, materiały izolacyjne ze szkła, części do maszyn oraz używane samochody. Polscy przedsiębiorcy importują natomiast z Gruzji głównie orzechy i wino.

Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Gruzji zachęcał do inwestowania w tym kraju. – W ciągu ostatnich 3 lat przeprowadziliśmy znaczące reformy gospodarcze. Wszystko po to, by nasza gospodarka sprzyjała nie tylko rodzimym przedsiębiorcom, ale również zagranicznym inwestorom – dodał.

W seminarium udział wzięli przedstawiciele polskich firm zainteresowane rynkiem gruzińskim oraz przedstawiciele m.in.: Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Gruzji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Gruzji oraz parlamentu gruzińskiego.

Od momentu uzyskania przez Gruzję niepodległości polsko-gruzińskie obroty handlowe wahają się w granicach 5-15 mln dolarów. W ostatnich dwóch latach odnotowuje się pewne ożywienie (wzrost o ponad 65 proc. do poziomu 27,7 mln dolarów w 2006 r.).

W 2006 r. w wymianę handlową z Gruzją zaangażowanych było 319 polskich firm, w tym 249 eksporterów i 70 importerów. W I półroczu 2007 r. w wymianę handlową z Gruzją zaangażowanych było 281 firm.

W polskim eksporcie do Gruzji istotny udział mają leki, meble oraz artykuły spożywcze. Polska importuje z Gruzji najczęściej tranzystory, żelazostopy oraz artykuły rolno-spożywcze.

Głównymi gałęziami gospodarki gruzińskiej są: przemysł hutniczy, lotniczy, produkcja komponentów maszynowych, urządzeń elektrycznych, przemysł wydobywczy i chemiczny.

Poradnik

  Wiza, Przepisy wyjazdowe.

Obywatele polscy udający się do Gruzji mają obowiązek posiadania przy wjeździe wizy pobytowej lub tranzytowej. Wizy można otrzymać w gruzińskim przedstawicielstwie w Warszawie, ul. Wąchocka 15, tel. (+22) 6174187, lub np. w Berlinie, Kijowie, Moskwie, Wiedniu, Stambule, Trab-zonie i Ankarze, ponadto w porcie lotniczym w Tbilisi, porcie morskim Poti, na przejściu granicznym Krasny Most (granica gru-zińsko-azerbejdżańska) oraz na przejściu granicznym Sadahlo (granica gruzińsko-armeńska). Nie wydaje się wiz na przejściu na granicy rosyjsko-gruzińskiej i na przejściach z Turcją. Turystom planującym przekroczyć granicę rosyjsko-gruzińską Ambasada RP w Tbilisi radzi skorzystać z połączeń promowych lub wodo-lotowych, np. Soczi-Batumi, ponieważ przejście drogowe Wierchnij Lars przeznaczone jest jedynie dla ruchu dwustronnego. Koszt wizy jednokrotnej na okres 2 tygodni wynosi 40 USD, miesięcznej - 50 USD, wizy tranzytowej - 15 USD. Wizy wydawane bezpośrednio na przejściach granicznych Krasny Most, Sa-dahlo oraz w Poti i Tbilisi kosztują obecnie 80 USD. Na przejściach tych wydaje się jedynie wizy jednokrotne na 2 tygodnie. Przedłużenia pobytu można dokonać, wykupując kolejną wizę w Departamencie Konsularnym MSZ Gruzji, Tbilisi, ul. Czitadze 3 (przed upływem ważności poprzedniej wizy). Paszport powinien być ważny o co najmniej 6 miesięcy dłużej niż deklarowany czas pobytu. Nie jest wymagane posiadanie biletu powrotnego lub określonej kwoty pieniędzy na pobyt. Przy wjeździe samochodem osobowym nie będącym własnością kierującego wymagane jest posiadanie notarialnej zgody właściciela na korzystanie z samochodu.

  Przepisy celne.

Nie ma specjalnych przepisów prawnych dotyczących wwozu i wywozu pieniędzy, a przepisy celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. Wymagane jest wypełnienie deklaracji celnych przy wjeździe i wyjeździe. Nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT.

  Przepisy prawne.

Przemyt, posiadanie oraz sprzedaż nawet najmniejszej ilości narkotyków lub środków psychotropowych jest surowo karany. Kodeks karny nie odbiega swoimi rozwiązaniami od polskiego, powszechnie stosuje się areszt tymczasowy, gdzie warunki pobytu są niezwykle ciężkie.

  Meldunek.

Turyści nie podlegają obowiązkowi meldunkowemu.

  Ubezpieczenie.

Posiadanie ubezpieczeń osobowych nie jest obowiązkowe. Nie ma też towarzystw ubezpieczeniowych współpracujących z polskimi firmami. Obowiązkowe jest ubezpieczenie OC - tzw. zielona karta.

  Szczepienia, Służba zdrowia.

Nie są wymagane żadne szczepienia. Występuje jednak zagrożenie cholerą, dyfterytem, gruźlicą i żółtaczką zakaźną. Żywność zakupiona na bazarach może być przyczyną zarażenia chorobami zakaźnymi. Woda w sieci wodociągowej w większości miast nie nadaje się do bezpośredniego spożycia. Latem w wielu zbiornikach wodnych, jak jeziora i stawy, obowiązuje zakaz kąpieli ze względu na występowanie w nich zarazków cholery. Publiczna służba zdrowia jest na bardzo niskim poziomie. Brakuje wielu lekarstw. Opieka medyczna dla turystów jest odpłatna. W Tbilisi i większych miastach czynne są prywatne przychodnie lekarskie (możliwość hospitalizacji). Wizyta w klinice prywatnej kosztuje od 10 do 30 USD.

  Informacje dla kierowców.

Podróżujący samochodem powinni posiadać międzynarodowe prawo jazdy. Należy liczyć się, zwłaszcza na prowincji, z niedoborami w zaopatrzeniu w paliwa wysokooktanowe i bezołowiowe. Ze względu na zły stan nawierzchni i słabe oznakowanie poruszanie się po drogach publicznych może stanowić znaczne zagrożenie. Należy unikać jazdy samochodem o zmierzchu i w nocy. Kierowcy i piesi nie przestrzegają zasad ruchu drogowego.

  Podróżowanie po kraju.

Nie ma ograniczeń w podróżowaniu po kraju. Sieć połączeń kolejowych pomiędzy miastami w Gruzji jest słabo rozwinięta. Niedogodność tę rekompensują liczni przewoźnicy prywatni, oferujący tanie połączenia zarówno lokalne, jak i międzymiastowe. Przykładowo przejazd mikrobusem na trasie Batumi—Tbilisi kosztuje około 8 USD.

  Bezpieczeństwo w kraju.

W ostatnich latach zarejestrowano wzrost liczby napadów i kradzieży, których ofiarami byli cudzoziemcy, w tym Polacy. Zniszczenia wojenne, skomplikowana sytuacja polityczna oraz trwający od lat kryzys ekonomiczny spowodowały, że Gruzja nie należy do państw bezpiecznych. Należy pamiętać, że na wschodzie Gruzji, między rzeką Inguri a granicą FR, rozciąga się terytorium Republiki Abchazji - separatystycznego państwa, które w wyniku zbrojnego konfliktu oderwało się od Tbilisi, natomiast na północnym wschodzie od stolicy (w odległości około 70 km) znajduje się kolejna strefa konfliktu - Południowa Osetia. W Abchazji ciągle toczą się walki między abchaskimi separatystami a gruzińskimi partyzantami. Również niestabilna i nie sprzyjająca turystyce jest sytuacja w Południowej Osetii. Ambasada RP w Tbilisi ostrzega, że możliwość opieki konsularnej nad obywatelami polskimi na tych nieuznawa-nych również przez Polskę terenach są ograniczone. Niekorzystny wpływ na poziom bezpieczeństwa w Gruzji ma również sytuacja w Czeczenii. Niebezpieczny jest rejon achmecki, gdzie w okolicach Wąwozu Pankisskiego znaleźli schronienie uchodźcy z Czeczenii. Między uchodźcami a lokalną administracją gruzińską dochodzi do częstych incydentów. Rozpoczęta w sierpniu 2002 r. operacja antykryminalna i antyterrorystyczna w Wąwozie Pankisskim spowodowała utrudnienia w swobodnym poruszaniu się w tym rejonie. Niebezpieczny jest również rejon Swanetii, zamieszkany przez ludność mówiącą odrębnym dialektem.

  Religia, Obyczaje.

Należy pamiętać, że Gruzja to kraj wielonarodowościowy i zarazem wielowyznaniowy. Wiodącą, a zarazem oficjalną religią jest prawosławie, następnie islam, głównie na terenach zamieszkanych przez Azerów oraz w Adżarii. Kolejną dużą grupę stanowią wierni kościoła ormiańskiego oraz wyznawcy judaizmu. Katolicy stanowią zdecydowaną mniejszość.

  Święta.

Ustawowo dni wolne od pracy to: 1, 2, 7 i 19 stycznia, 3 i 8 marca, 9 kwietnia, 9,12 i 26 maja, 28 sierpnia, 14 października, 23 listopada oraz ruchome Święta Wielkanocne.

  Przydatne informacje.

Warunki życia w Gruzji w ostatnim dziesięcioleciu bardzo się pogorszyły. Od kilku lat zimą nie są ogrzewane mieszkania i urzędy. Częściowo wstrzymane zostały dostawy gazu. Prowincja praktycznie przez cały rok ma kłopoty z dostawami energii elektrycznej, zaś w miastach jej dostawy są nieregularne. Podobne trudności dotyczą dostaw wody pitnej.

W miastach praktycznie jedynym środkiem komunikacji są kursujące po wyznaczonych trasach mikrobusy. Są one tanie, jednak dość często na trasach zdarzają się kradzieże kieszonkowe.

Większość urzędów pracuje od 10.00 do 18.00 (z godzinną przerwą między 13.00 a 14.00). Sklepy z reguły otwarte są w godzinach 10.00-18.00 lub 19.00, a sklepy spożywcze od 9.00 do 20.00, a często do 23.00.

Z końcem 2002 r. zaczęto wprowadzać do obiegu banknoty z zabezpieczeniem holograficznym (nominały 1, 2, 5, 10 i 20 lari). Stare banknoty zachowały swą ważność i są powoli wycofywane z obiegu.Ministerstwo Gospodarki

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas