Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

:: Kanada06-02-12
     2005 :: Kanada - podstawowe informacje o kraju

Kanada

Kanada jest największym krajem w Ameryce Północnej i drugim po Rosji co do wielkości krajem świata, ponad 40 razy większym od Wielkiej Brytanii, 18 razy większym od Francji i 32 razy większym od Polski. Kanada zajmuje północną część Ameryki Północnej bez Alaski i Grenlandii. Jest otoczona przez trzy oceany: Atlantycki, Arktyczny i Pacyfik.

Powierzchnia Kanady (ląd oraz akweny słodkowodne) to ponad 9 984 670 km2 . Odległość między krańcem zachodnim i wschodnim to prawie 5 200 km, natomiast między północnym i południowym – 4 600 km. 7,6% powierzchni Kanady stanowią rzeki oraz jeziora (755.180 km 2).

Kraj ten jest drugim co do wielkości na świecie (po Rosji) rezerwuarem słodkiej wody. Obszar tundry arktycznej Kanady zajmuje ok. 2,3 mln km2 , co stanowi 23% powierzchni kraju. Natomiast na cele rolnicze wykorzystuje się 7% powierzchni Kanady. Lasy obejmują 4,45 mln km2, a więc ponad 44% powierzchni kraju.

Największym bogactwem naturalnym Kanady są zasoby świeżej wody (stanowią one 30% światowych zasobów). Dzięki szlakom wodnym była możliwa kolonizacja kraju, docieranie do odległych miejsc, a potem zaopatrywanie ich w niezbędne towary. Kluczową rolę w historii Kanady odegrała rzeka Świętego Wawrzyńca, stąd egzystowało nawet w przeszłości określenie dla nazwania obecnych terytoriów Kanady: "Imperium Św. Wawrzyńca".

Gęstość zaludnienia 30 osób/1000 ha, stawia Kanadę na ostatnim miejscu w grupie krajów uprzemysłowionych. Według danych z lipca 2005 roku liczba ludności Kanady przekroczyła 31,9 mln.

Jednym z elementów stałego wzrostu liczby ludności jest polityka imigracyjna stale prowadzona przez rząd Kanady (ok. 200-250 tys. imigrantów rocznie). Zaludnienie kraju jest nierównomierne. W dwóch prowincjach: Ontario i Quebec, żyje ponad 60% ogółu ludności, a 11 mln osób, a wiec 35% wszystkich mieszkańców Kanady mieszka w trzech największych aglomeracjach miejskich: Toronto, Montreal i Vancouver.

Warunki klimatyczne, przeszłość historyczna i silne wpływy amerykańskie zadecydowały o skupieniu ludności w wąskim pasie wzdłuż południowej granicy kraju. Około 90% ludności mieszka w strefie o szerokości 250 km wzdłuż granicy z USA.

Współczesne państwo kanadyjskie składa się z 10 prowincji oraz 3 terytoriów: Jukon, Northwest Territories i Nunavut. Jukon został wydzielony jako odrębna jednostka administracyjna w czasach gorączki złota na Alasce (w 1898 roku), aby zapewnić lepszą kontrolę nad złotonośnymi obszarami. Nunavut jest najmłodszą jednostką administracyjną, powstałą w dniu 1 kwietnia 1999 roku, jako ziemia "ludów północy" – Inuitów (zwanych w Polsce - Eskimosami). Przepisy prawne różnią się w Kanadzie w zależności od prowincji.

W dniu 28 czerwca 2005r. został powołany rząd federalny Kanady z Premierem Paul Martinem. Jest to rząd mniejszościowy utworzony przez Partię Liberalną Kanady. Najbliższe wybory parlamentarne Kanady odbędą się w dniu 23 stycznia 2006r.

Święta narodowe: New Year’s Day (Nowy Rok), Good Friday (Wielki Piątek), Victoria Day (pierwszy poniedziałek maja), Canada Day (1 lipca), Civic Holiday (pierwszy poniedziałek sierpnia), Labour Day (pierwszy poniedziałek września), Remembrance Day (11 listopada), Thanksgiving Day (drugi poniedziałek października), Christmas Day oraz najważniejsze święta prowincjonalne: Québec: St-Jean-Baptiste Day (24 czerwca), British Columbia: British Columbia Day (pierwszy poniedziałek sierpnia), Alberta: Alberta Family Day (trzeci poniedziałek lutego).

Powierzchnia Kanady: 9 984,7 tys. km2
Ludność Kanady: 31,9 mln (2005)
Stolica / liczba mieszkańców: Ottawa/ 0,8 mln
Języki: dwa języki oficjalne angielski, francuski
Waluta: dolar kanadyjski - CADWEH - Montreal

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas